Kardinaal Sarah spreekt zich uit tegen het zegenen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht door geestelijken @NCRegister

HomeGeloof en LevenKardinaal Sarah spreekt zich uit tegen het zegenen van verbintenissen tussen mensen...

Kardinaal Robert Sarah deelde, middels een Italiaans blog, zijn overdenking, dat de Kerk moet reageren op koppels van hetzelfde geslacht met de barmhartigheid van de waarheid.

Kate Quiñones/CNA; Wereld; 8 januari 2024

Kardinaal Robert Sarah reageerde in een overweging van 6 januari op de controversiële verklaring van het Vaticaan, die geestelijken toestaat om in bepaalde scenario’s paren van hetzelfde geslacht te zegenen, en instrueerde de gelovigen om “op verwarring te reageren met het woord van God”.

“We stellen ons niet op tegenover paus Franciscus, maar we verzetten ons krachtig en radicaal tegen een ketterij die de Kerk, het Lichaam van Christus, ernstig ondermijnt, omdat het in strijd is met het katholieke geloof en de katholieke traditie,” schreef kardinaal Sarah in de overdenking die hij deelde met de Italiaanse blog “Settimo Cielo.”

Kardinaal Sarah, 78 jaar oud, is een Guinese prelaat die van 2014 tot 2021 prefect was van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten van het Vaticaan.

“De waarheid is de eerste van de genaden die Jezus aanbiedt aan de zondaar,” schreef hij.

“De vrijheid die we moeten bieden aan mensen die in homoseksuele relaties leven, ligt in de waarheid van het woord van God,” vervolgde hij. “Hoe durven we hen te laten geloven dat het goed en door God gewenst is dat ze in de gevangenis van hun zonde blijven?”

Terwijl bisschoppen wereldwijd verdeeld zijn over de verklaring, hebben veel katholieke bisschoppen in Afrika de controversiële verklaring Fiducia Supplicans publiekelijk verworpen. Verschillende bisschoppenconferenties in Afrika hebben de afgelopen weken priesters gevraagd om af te zien van het geven van zegeningen aan paren van hetzelfde geslacht, terwijl andere bisschoppen de geestelijken in hun bisdom de instructie gaven om geen zegeningen te geven aan paren van hetzelfde geslacht.

In zijn toespraak moedigde kardinaal Sarah “elke bisschop aan hetzelfde te doen” als de bisschoppenconferenties in Kameroen, Tsjaad en Nigeria.

Kardinaal Sarah merkte op dat de verklaring “niet in staat is geweest om de fouten op dit vlak te corrigeren” van de Kerk in Duitsland, waar controverse over de Synodale Weg heeft geleid tot verdeeldheid in de Kerk.

In maart 2023 keurde de Duitse Synodale Weg, een samenwerking tussen de Duitse Bisschoppenconferentie en een machtige lekenlobby, ZdK, het ontwikkelen van geformaliseerde rituele teksten voor zegeningen voor koppels van hetzelfde geslacht goed. De Vaticaanse verklaring staat “spontane zegeningen” toe, maar geen liturgische.

Maar volgens kardinaal Sarah heeft de Vaticaanse verklaring de zaken alleen maar erger gemaakt.

“Sterker nog, door haar gebrek aan duidelijkheid heeft ze de verwarring die in de harten heerst alleen maar versterkt en sommigen hebben haar zelfs aangegrepen om hun poging tot manipulatie te ondersteunen,” schreef kardinaal Sarah.

Hij schreef dat “ijdel gekibbel over de betekenis van het woord zegen” vermeden moet worden.

Hoewel hij opmerkte dat zegeningen voor zondaars een gegeven zijn, benadrukte kardinaal Sarah dat de Kerk “nooit uit koers kan worden gebracht door er een legitimering van te maken van zonde, van de structuur van zonde, of zelfs van de gelegenheid tot toekomstige zonde.”

Hij uitte ook zijn bezorgdheid dat de verwarring die door Fiducia Supplicans teweeg werd gebracht, subtiel “terug zou kunnen komen” in de Synode over Synodaliteit in oktober 2024.

Kardinaal Sarah gaf aan dat de Kerk moet reageren op koppels van hetzelfde geslacht met de barmhartigheid van de waarheid.

“Wat te zeggen tegen mensen die homoseksuele verbintenissen zijn aangegaan? Net als Jezus gaan we de uitdaging aan van de eerste vorm van genade: de objectieve waarheid van handelingen,” schreef hij.

Kardinaal Sarah stelde dat het zegenen van een paar van hetzelfde geslacht niet de juiste reactie is.

“Het enige wat we kunnen vragen van mensen die een relatie hebben die tegen de natuur ingaat, is om zich te bekeren en zich te voegen naar het woord van God,” schreef hij.

Kardinaal Sarah, die geboren en getogen is in Guinee, herinnerde aan het onderricht van paus Benedictus XVI aan Afrika om de spirituele “long” van de mensheid te zijn in tegenstelling tot het nihilisme, materialisme en relativisme dat het Westen aantast.

“De Kerk van Afrika is de stem van de armen, de eenvoudigen en de kleinen,” schreef kardinaal Sarah, waarbij hij opmerkte dat zij het evangelie moet verkondigen aan westerse christenen die “denken dat ze geëvolueerd, modern en wijs zijn met de wijsheid van de wereld.”

Hij voegde eraan toe: “Het is daarom niet verwonderlijk dat de bisschoppen van Afrika, in hun armoede, vandaag de dag de herauten zijn van deze goddelijke waarheid tegenover de macht en rijkdom van sommige bisschoppen van het Westen.”

 

Source: Cardinal Sarah Speaks Out Against Clergy Blessing Same-Sex Unions| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wilt u meer lezen of zien/horen van ‘Kardinaal Robert Sarah? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan dit artikel.

Meer lezen of horen over ‘Duitse synodale weg‘? Klik hier

 

 

 


240111 | [XLS000] | 240113 152 | 240513 535 | 

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel