Kardinaal Tagle: Evangelisatie is niet ingewikkeld, het is ‘een gesprek over Jezus’

HomeCNAgencyKardinaal Tagle: Evangelisatie is niet ingewikkeld, het is 'een gesprek over Jezus'

Door Courtney Mares

Vaticaanstad, 19 feb 2022 / 12:15 pm

Kardinaal Luis Antonio Tagle heeft mensen aangemoedigd om zich niet te laten intimideren door het begrip “evangelisatie“, maar om te onthouden dat het een eenvoudige menselijke interactie of gesprek kan zijn onder vrienden, familie, collega’s of volgers van sociale media.

“Soms maken we dingen erg ingewikkeld – ‘evangelisatie’. Het is een gesprek. Het is een gesprek over Jezus,” zei Tagle zaterdagavond in zijn slotopmerkingen voor de conferentie over het priesterschap van het Vaticaan.

“Eenvoudige menselijke interactie, of conversatie gecentreerd op het Woord van Leven dat eenheid bevordert, moet volgens mij worden aangemoedigd in onze tijd, vooral in gezinnen, scholen, werkplekken, recreatiecentra, ziekenhuizen, sociale media, tijdens koffiepauzes, en eenvoudige bijeenkomsten van vrienden,” zei hij.

Tagle, de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, was gevraagd om op 19 februari de slottoespraak te houden voor een driedaagse Vaticaanse conferentie over de theologie van het priesterschap.

Paus Franciscus opende de conferentie op donderdag met een reflectie op zijn langer dan 52-jarige priesterschap. (klik hier voor verslag van die toespraak in het KN) 

Kardinaal Tagle spreekt op de Vaticaanse conferentie over de theologie van het priesterschap op 19 feb. 2022. Screenshot van YouTube

In een zeer geanimeerde toespraak zei Tagle, dat “missie gemeenschap vormt, die op haar beurt de vlam wordt die andere missionarissen aanwakkert.”

De kardinaal deelde, dat een van de jeugdafgevaardigden op de bisschoppensynode van 2018 over jongeren hem had verteld, dat de ervaring van haar vrienden met de Kerk was dat priesters “boos, ongeduldig, ongenaakbaar” waren en “personen bekritiseren tijdens homilies en altijd over regels praten.”

Tagle voegde eraan toe dat het horen van dit soort getuigenissen hem ertoe aanzette na te denken over de vreugde in het leven van de gedoopten.

“Er zijn veel redenen waarom we ons moe, leeg en vreugdeloos voelen. Maar ik vroeg mezelf af: Is het mogelijk dat een reden voor het verlies van vreugde bij een gedoopte of een ambtsdrager van de kerk het ontbreken of verzwakken van het zendingsbesef is?” zei hij.

“Zonder toewijding aan zending wordt het priesterschap van de gedoopten of van het godgewijde leven en het ambtelijke priesterschap de vreugde ontnomen. Waarom? Omdat het priesterschap van Christus intrinsiek verbonden is met zijn zending.”

Tagle’s toespraak markeerde het einde van de via live-stream uitgezonden top “For a Fundamental Theology of the Priesthood,” die plaatsvond van 17-19 februari in de Paulus VI Hal van het Vaticaan. Het symposium was voor het eerst aangekondigd in april 2021.

Kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Vaticaanse Congregatie voor Bisschoppen, organiseerde de bijeenkomst, samen met het in Frankrijk gevestigde Centrum voor Onderzoek en Antropologie voor Roepingen.

De derde en laatste dag van de conferentie was gewijd aan “Celibaat, charisma’s en spiritualiteit”.

“Het priesterschap van Jezus is volledig missionair en blijft dat ook, want Hij bemiddelt eeuwig voor zijn broeders en zusters bij de Vader in het hemelse heiligdom,” zei Tagle.

“Jezus’ priesterschap is een volledig missionair leven. Haal de zending weg en er zal geen vreugde zijn, geen vreugde, bij hen die delen in het priesterschap van Christus in het doopsel, in andere levensstaten en in het ambtelijk priesterschap”.

Tagle reflecteerde op Jezus’ woorden in het evangelie van Johannes: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u.”

“Degenen die Jezus liefheeft, zijn degenen die hij zendt”, merkte Tagle op. “Gevaarlijke liefde. Hoe meer hij van je houdt, hoe meer hij je stuurt.”

De 64-jarige kardinaal uit de Filippijnen zei dat geroepen zijn om “bij Jezus te horen en te delen in zijn missie” niet een kwestie is van “het creëren of promoten van een eigen project, maar van het deelnemen aan Gods heilsplan in de zendingen van Jezus en de Heilige Geest.”

“Het is de vreugde, niet om zelf een boodschap uit te vinden, maar om te verkondigen wat men gehoord, gezien, bekeken en aangeraakt heeft van het woord des levens. Het is de vreugde zich niet te beroemen op de kennis van de Heer, maar nederig geleid te worden door het getuigenis van de Heilige Geest over Jezus”, zei hij.

“Het is de vreugde om niet geobsedeerd te zijn door prestaties, diploma’s – ‘O, ik heb een doctoraat, jij alleen een masterdiploma. Ik verdien de kathedraal. Jij verdient een dorpsparochie. – Dat is geen vreugde. Het is een obsessie voor prestaties.”

“Het is de vreugde van dankbaarheid jegens Hem die zwakke en zondige discipelen sterk maakt door zijn genade. Wij wensen, dat iedere gedoopte christen de vreugde ervaart om een leerling-zendeling te zijn,” zei hij.

Courtney Mares is correspondent in Rome voor Catholic News Agency. Ze is afgestudeerd aan Harvard University, heeft verslag gedaan vanuit persbureaus op drie continenten en kreeg de Gardner Fellowship voor haar werk met Noord-Koreaanse vluchtelingen.

Tags / Keywoorden: | Celibaat | CNA | Courtney Mares | Evangelisatie | Gesprek over Jezus | Het Woord | Jezus volgen | Kardinaal Luis Antonio Tagle | Kardinaal Marc Ouellet | Missie | Paus Franciscus | Priesterschap | Priesterschap van Christus |

Bron: Cardinal Tagle: Evangelization isn’t complicated, it’s ‘a conversation about Jesus’ | Catholic News Agency

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel