Kardinaal Zuppi beschuldigd van ‘onjuiste en misleidende’ draai aan zegening homoseksuele relatie – @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinKardinaal Zuppi beschuldigd van 'onjuiste en misleidende' draai aan zegening homoseksuele relatie...

De priester die de ceremonie van 11 juni heeft geleid, zegt dat kardinaal Matteo Zuppi op de hoogte was van de gebeurtenis omdat hij “hem zelf had ingelicht”.

Edward Pentin; Blogs; 22 juni 2022

ROME – Een Italiaanse katholieke krant heeft kardinaal Matteo Zuppi, de voorzitter van de bisschoppenconferentie van Italië, beschuldigd van het toedekken van wat volgens waarnemers neerkwam op de eerste inzegening van een homoseksueel paar in een kerk in Italië, eerder deze maand.

In een artikel in La Nuova Bussola Quotidiana van dinsdag, met als kop “Inzegening homostel, leugens van kardinaal Zuppi“, zegt redacteur Riccardo Cascioli dat het aartsbisdom Bologna een aantal valse beweringen heeft gedaan in een verklaring, in een poging de ceremonie te rechtvaardigen.

De “inzegening” van Pietro Morotti en Giacomo Spagnoli vond plaats in aanwezigheid van zes priesters in de kerk van San Lorenzo di Budrio, dicht bij de burgerlijke stand waar eerder die dag het sluiten van de wettige verbintenis had plaatsgevonden. 

La Nuova Bussola Quotidiana meldde, dat deze was aangekondigd als een “Mis van Dankzegging” teneinde niet in strijd te lijken met de kerkelijke leer die, in overeenstemming met een Responsum van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 2021, de zegening van homoseksuele paren duidelijk verbiedt. 

Volgens La Nuova Bussola Quotidiana had de gebeurtenis echter alle kenmerken van een zegening. Marotti en Spagnoli hadden in een vorig jaar gepubliceerde video hun wens al duidelijk gemaakt wat betreft een zegen van de Kerk over hun verbintenis. Tijdens de plechtigheid stonden ze ook bij het altaar en kregen ze van de priester een symbolisch schort overhandigd, een erkenning van hun diensten voor de pro-homoseksuele groep “In Cammino,” waartoe ze behoren. 

Celebrant pater Gabriele Davalli vertelde aan La Nuova Bussola Quotidiana dat kardinaal Zuppi op de hoogte was van de ceremonie van 11 juni. Hij had hem “zelf ingelicht”.

In de verklaring van 19 juni ontkende het aartsbisdom Bologna dat de mis een zegening inhield van een homoseksuele verbintenis, door te zeggen dat het een “mis van dankzegging was van de groep ‘In Cammino'”. Het aartsbisdom zei, dat deze groep al 30 jaar in het bisdom aanwezig is, met een missie om “mensen met homoseksuele neigingen te begeleiden en te ondersteunen in het christelijke leven,” en zich inzet “alle discriminatie en geweld op seksuele basis” tegen te gaan.

De verklaring noemde andere aspecten die ze toeschreef aan de groep, waaronder het helpen van homoseksuele mannen en vrouwen om “zich vrij en verantwoordelijk te houden aan hun roeping door het doopsel”. De aartsbisschoppelijke verklaring gebruikte ook selectieve citaten uit de “Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over de Pastorale Zorg voor Homoseksuele Personen“, uit 1986 van de Congregatie voor de Geloofsleer, om de ceremonie te rechtvaardigen.

Net als andere kerkelijke groeperingen, waaronder het Secretariaat van de Bisschoppensynode, gebruikte het aartsbisdom in zijn verklaring artikel 150 van het Slotdocument van de Jeugdsynode om een pro-homoseksueel standpunt te rechtvaardigen. In dat artikel staat dat “alle jonge mensen, zonder uitzondering, worden geholpen om de seksuele dimensie van hun persoonlijkheid steeds vollediger te integreren, naarmate zij groeien in de kwaliteit van hun relaties en zich ontwikkelen in de richting van de gave van zichzelf”.

“De Kerk van Bologna gaat, in volledige harmonie met het leergezag en de leer van de Kerk, verder op de weg die aan allen is aangewezen: de weg van onderscheiding, pastorale begeleiding en nabijheid, in de voorzichtigheid die nodig is voor het leven van mensen en hun reis”, zo besloot de verklaring.

Maar Cascioli noemde de verklaring een “samenballing van leugens”, in de eerste plaats door te proberen “het bewijs te ontkennen” van een zegening. Hij begon met erop te wijzen dat Morotti en Spagnoli niet alleen aanwezig waren als leden van de groep “In Cammino” zoals de verklaring suggereerde; in plaats daarvan was het een ad hoc mis die alleen voor hen tweeën was georganiseerd. Als bewijs publiceerde Cascioli de inhoud van een WhatsApp-bericht waarin Marotti zijn vrienden uitnodigde om deel te nemen aan de ceremonie.

“Op zaterdag 11 juni 2022, behoudens onvoorziene gebeurtenissen, zullen Giacomo en ik ons burgerlijk in de echt verbinden in het gemeentehuis van Budrio,” schreef Marotti. “Onmiddellijk daarna, in de kerk er tegenover, zullen we een Mis van dankbaarheid vieren / ons leven samen toevertrouwen.”

Cascioli schreef dat de Mis van toevertrouwen “het equivalent is van een zegening voor het paar, maar vermijdt het CDF Responsum dat de zegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht verbiedt formeel te overtreden.” (zie hier voor nederlandse vertaling, met dank aan RKDocumenten.nl)

Cascioli voegde eraan toe dat “de tweede leugen” het valselijk beweerde doel van ‘In Cammino’ was, dat niet eenvoudigweg is om “‘mensen met homoseksuele neigingen te begeleiden en te ondersteunen in het christelijke leven,’ zoals de diocesane verklaring beweerde, maar om de LGBT-agenda, de legitimiteit van elke seksuele geaardheid, de praktische toepassing van de genderideologie, inclusief de aanvaarding van echtelijke verbintenissen, in het hart van de Kerk te brengen.”

“‘In Cammino’ neemt de kerkelijke leer over gender en homoseksualiteit niet serieus; het wil deze eenvoudigweg veranderen of, beter gezegd, ondermijnen – iets waar kardinaal Zuppi klaarblijkelijk mee instemt,” merkte Cascioli op.

Een ander bedrog, voegde hij eraan toe, was de nadruk in de verklaring op het feit dat de groep al 30 jaar in het aartsbisdom is, waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt van continuïteit met vorige aartsbisschoppen van Bologna – kardinaal Carlo Caffarra en kardinaal Giacomo Biffi. Maar “In Cammino” opereerde clandestien tot de komst van kardinaal Zuppi, zei Cascioli, toen “alles veranderde” en hij de groep uitnodigde om in de openbaarheid te treden als onderdeel van de pastorale zorg van het aartsbisdom.

Hij voegde eraan toe dat de brief van 1986 van het CDF aan de bisschoppen op een “gedeeltelijke, onjuiste en misleidende manier” werd geciteerd, door er slechts één zin uit aan te halen – dat het “reductief is om de identiteit van mensen uitsluitend op basis van hun ‘seksuele geaardheid’ te definiëren” – en door niet de veroordeling van het document m.b.t. de homolobby op te nemen en de duidelijke uitleg erin van de leer van de Kerk over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, inclusief het voor homoseksuele mensen vermijden van “gelegenheden die tot zonde kunnen verleiden”.

In feite, benadrukte Cascioli, veroordeelt dat document “duidelijk de activiteiten van mensen als in de ‘In Cammino’ groep” en de zegening van homostellen.

In 2018 lokte kardinaal Zuppi, door sommigen beschouwd als een hoofdkandidaat om paus Franciscus op te volgen, controverse uit toen hij het voorwoord schreef voor het boek Building a Bridge van de jezuïet pater James Martin. Het boek werd bekritiseerd omdat het niet het belang van celibaat en kuisheid benadrukte en geen erkenning gaf aan katholieken met een homoseksuele oriëntatie die proberen te leven in gehoorzaamheid aan de kerkelijke leer.

In 2020 schreef de kardinaal-aartsbisschop van Bologna een ander voorwoord voor een boek over hetzelfde onderwerp, genaamd De Kerk en Homoseksualiteit. Onder redactie van Luciano Moia, journalist bij het Italiaanse bisschoppelijke tijdschrift Avvenire, bepleitte het boek een “nieuwe houding van pastorale verantwoordelijkheid” ten aanzien van het onderwerp.

Keywoorden: | Aartsbisdom Bologna | Edward Pentin | Homoseksualiteit | Homoseksuele verbintenissen | Kardinaal Matteo Zuppi | NCRegister | 

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Cardinal Zuppi Accused of ‘Incorrect and Misleading’ Spin of Same-Sex Blessing| National Catholic Register (ncregister.com)

 

 


Wilt u meer lezen of zien over bijvoorbeeld ‘homoseksualiteit‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ bovenaan deze post.


220622 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel