Kerk in India hekelt, te midden van arrestaties van medisch personeel, het ongebreideld aborteren van vrouwelijke foetussen

HomeAnto AkkaraKerk in India hekelt, te midden van arrestaties van medisch personeel, het...

Kerk in India hekelt, te midden van arrestaties van medisch personeel, het ongebreideld aborteren van vrouwelijke foetussen @AntoAkkara @NCRegister

De Katholieke Bisschoppenconferentie van India benadrukt opnieuw ‘de waarde en waardigheid van het menselijk leven’ in het licht van schokkende berichten in de media.

.

Anto Akkara; Wereld; 17 januari 2024 – De Katholieke Bisschoppenconferentie van India (CBCI) heeft opnieuw de wijdverspreide praktijk van het doden van vrouwelijke foetussen veroordeeld, die in strijd is met wetgeving die geslachtsbepalende tests en selectieve abortussen verbiedt die clandestien worden uitgevoerd, waaronder soms ook in ziekenhuizen.

De reactie van de CBCI vond plaats in de context van schokkende recente berichten in de media, waaronder de zaak van een arts en zijn laborant, die werden gearresteerd als onderdeel van een onderzoek naar abortussen op naar geslacht geselecteerde foetussen, omdat ze meer dan 900 illegale abortussen zouden hebben uitgevoerd, en een ziekenhuis dat werd gesloten nadat er een vrouwelijke baby in de afvalbak was gevonden.

“We zijn geschokt door de [nieuws]berichten die naar buiten zijn gekomen,” vertelde bisschop Thomas mar Anthonios van Gurgaon, voorzitter van de Commissie voor Vrouwen van de CBCI, aan het Register op 2 januari.

“De Katholieke Kerk veroordeelt ten zeerste de groeiende dreiging van moord op vrouwelijke foetussen in de Indiase samenleving. Ondanks het feit dat het bij wet verboden is om het geslacht van foetussen te bepalen, blijkt uit recente berichten in de media dat doden van vrouwelijke foetussen welig tiert”, aldus de commissie in een verklaring van 1 januari.

“Het is alarmerend dat het geslacht van de geaborteerde foetus vrouwelijk blijkt te zijn! Het laat zien hoe de samenleving vrouwelijke kinderen en volwassen vrouwen discrimineert, niettegenstaande hun recht op gelijke waardigheid en status, zoals gegarandeerd door de wet van het land,” aldus de CBCI verklaring.

Derhalve drong de commissie er bij de regering op aan om “strengere maatregelen te nemen om dergelijke criminele daden te voorkomen”.

Hoewel beide recente incidenten werden gemeld in het zuiden van de staat Karnataka, zei bisschop Anthonios, die het hoofd is van de kerk met de Syro-Malankara ritus in de regio Delhi, dat de situatie nog erger is in “de noordelijke staten van het land.”

Volgens een onderzoek uit 2021, gepubliceerd door The Lancet, “vindt de helft van alle ontbrekende vrouwelijke geboorten in de wereld plaats in India, als gevolg van geslachtsspecifieke abortus. 13,5 miljoen vrouwelijke geboorten waren onvindbaar tijdens de drie decennia van observatie (1987-2016).”

Waarom het gebeurt

“Bepaalde diepgewortelde bijgelovige overtuigingen in sommige delen van het land lijken de belangrijkste reden te zijn voor deze kwaadaardige praktijk. Zowel enkele religieuze als economische overwegingen spelen hierbij een rol,” merkte de CBCI op in haar verklaring van 1 januari.

Verschillende studies hebben de diepgewortelde Indiase vooroordelen tegen meisjes, op grond van hun geslacht, en de daarmee gepaard gaande voorkeur voor jongens aan het licht gebracht, waarbij veel hindoes en sikhs geloven dat de zielen van de ouders niet bevrijd zullen worden tenzij er een zoon is om de laatste rituelen uit te voeren.

Naast dergelijke religieuze overtuigingen wordt deze anti-meisjeshouding verergerd door de vraag naar exorbitante bruidsschatten voor het huwelijk van vrouwen, waardoor de angst ontstaat dat de geboorte van meisjes een ongewenste toekomstige financiële last zal vormen.

“Veel van de discriminatie heeft te maken met culturele overtuigingen en sociale normen”, aldus een analyse getiteld “Indian Bioethics:The Issue of Female Foeticide and Infanticide – a Sikh Perspective”.

De dodelijke gevolgen van dit op geslacht gebaseerde vooroordeel over meisjes blijven ook na de geboorte voortduren. Een Lancet-studie uit 2018 gaf aan dat op geslacht gebaseerde vooroordelen jaarlijks verantwoordelijk zijn voor de dood van meer dan 200.000 meisjes onder de 5 jaar in India.

“Mensen moeten bewust gemaakt worden van de waarde en waardigheid van het menselijk leven en het recht van de foetus als een menselijk persoon om te bestaan en zich te ontwikkelen in de baarmoeder van de moeder en in het gezin en de samenleving…. De Kerk zal van haar kant stappen ondernemen om de samenleving te motiveren en bewustzijn te creëren om het menselijk leven vanaf het begin te beschermen,” aldus de CBCI.

Katholieke medische perspectieven

“De situatie is erg uitdagend. Velen weten dat onze [kerkelijke] ziekenhuizen geen abortus zullen uitvoeren. Maar ze komen naar ons voor de behandeling van bloedingen,” vertelde Lilly Mathew, zuster van de Dochters van Maria en als arts werkzaam in een katholiek ziekenhuis in de noordelijke deelstaat Punjab, grenzend aan Pakistan, aan het Register.

“Ondanks alle wetten worden vrouwen onder druk gezet om het geslacht van de foetus te achterhalen. Als het een vrouwelijke foetus is, worden ze gedwongen om abortustabletten en andere methoden te gebruiken. Verschillende van hen komen bloedend aan, terwijl de foetus al geen hartslag meer heeft,” zei de non.

“Vrouwen die twee meisjes hebben, staan nog meer onder druk,” voegde de religieuze gynaecologe eraan toe.

Deze grimmige realiteit wordt weerspiegeld door rapporten zoals een onderzoek uit 2011 naar geboortes in een groot ziekenhuis in Delhi, dat een dramatische afname in geboortes van meisjes rapporteerde onder gezinnen die al dochters hadden. “In totaal waren er 806 meisjes op 1000 jongens”, aldus het onderzoek. “De geslachtsverhouding was 720∶1000 als er één eerder meisje was en 178∶1000 als er twee eerdere meisjes waren. “Volgens de onderzoekers “toont het bewijs van de tweede kinderen duidelijk aan dat de sekse-ratio wordt gemanipuleerd door menselijke interventies”.

Zuster Anne Joyce, een gynaecologe in het St. Mary’s Hospital in Salem in het zuiden van Tamil Nadu, prees de arrestatie van de arts en zijn medewerker wegens 900 moorden op vrouwelijke foetussen in Karnataka en zei tegen het Register dat “de overheid strenger moet zijn en een duidelijke waarschuwing moet afgeven aan degenen die zich hieraan schuldig maken”.

In Tamil Nadu, waar vrouwelijke kindermoord ook veel voorkomt, volgens de non, heeft de regering “wiegen van barmhartigheid” opgezet in overheidsziekenhuizen en -kantoren om ongewenste vrouwelijke baby’s op te vangen.

“In de loop der jaren is het aantal vormen van achterlating [van kinderen in de wiegjes] sterk afgenomen, maar het probleem bestaat nog steeds. Als zwangere vrouwen bij ons komen, proberen we hen voor te lichten tegen dit sociaal goedgekeurde kwaad,” zei zuster Anne.

Bewustzijn vergroten

The Hindu, een landelijk Engels dagblad, bevestigde in een rapport uit 2019 dat moord op vrouwelijke foetussen en kindermoord nog steeds voorkomen in Tamil Nadu, ondanks wetten die de praktijk verbieden.

“Het invoeren van wetten zal geen einde maken aan deze sociale malaise in India. Bewustwording over deze dodelijke houding ten opzichte van het vrouwelijke kind is de meest cruciale oplossing,” vertelde Sunny Kattukaran, die aan het hoofd staat van de door leken geleide V4L (Wij voor het Leven) campagne, aan het Register.

En hoewel de katholieke kerk in India sinds 1997 de geboortedag van Maria, Moeder van God, op 8 september viert als de “Dag van het Meisjeskind”, zegt Kattukaran dat de inspanningen van de kerk moeten worden vergroot. De inspanningen van het lekenteam omvatten het uitdelen van kleine modellen van ongeboren baby’s en posters die het kwaad van abortus uitleggen en die opgehangen kunnen worden tijdens openbare pro-life demonstraties.

De fervente pro-lifer zei: “We voeren in het hele land bewustwordingsprogramma’s uit, vooral op meisjesscholen, omdat het van cruciaal belang is om hun manier van denken te raken met deze inspanning.”

 

Anto Akkara

Anto Akkara schrijft als correspondent voor het Register vanuit Bangalore, India. Te volgen op X/twitter via @AntoAkkara

Bron: Amid Arrests of Medical Staff, Church in India Decries Rampant Female Feticide| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


240118 | [XLS000] |  

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel