Kerstwens 2023 Pater Elias Leyds c.s.j. in 2 minuten uitgebeeld

HomeNieuwsKerstwens 2023 Pater Elias Leyds c.s.j. in 2 minuten uitgebeeld

 

 

Beste iedereen – vrienden, vrijwilligers, donateurs, belangstellenden,

De Advent komt ten einde en het nieuwe Begin van de mensheid is opnieuw nabij: het vleesgeworden Woord zal in onze wereld schijnen – niet voor het eerst, maar toch telkens weer nieuw. En onze wereld heeft dat licht nodig.

Voor iedereen die begaan is met de mensheid, met mensen, of de Kerk, zal het licht zeer welkom zijn. Johannes spreekt van de menswording van ‘het Licht dat iedere mens verlicht’[1]. Omdat de mens veelzijdig is en licht kan ontvangen in het lichamelijke oog, het geestelijke oog, en in het hart dat zingeving zoekt, moet het vleesgeworden Woord echt alle aspecten van ons leven raken. En omdat het Licht van Jezus Christus ook het licht van God is, verbindt het ons ook met het exclusieve Leven dat in het Woord is[2]. Alleen door dat Licht te erkennen, te volgen en in het oog te houden krijgen we deel aan Gods eigen Leven, dat eeuwig is. Dat lege graf, dat deelt uitmaakt van ons geloof dat nooit de concrete realiteit verlaat, bevestigt ons in de hoop dat wij ook lichamelijk zullen verrijzen, in een lichaam dat straalt van Gods heerlijkheid die we in de naastenliefde hebben laten groeien.

Ik lees graag over de rangordes van de engelen in de geschriften van Dionysius de pseudo-Areopagiet, de nog steeds niet geïdentificeerde mysticus uit de vierde eeuw. Die ordening heeft een doel, namelijk de heiliging van de mens. De goede engelen zijn onze dienaars, ook al zijn ze dat op een geheimzinnige manier. Sterker nog, we hoeven ons er eigenlijk niet zo druk om te maken. Waarom is het dan interessant? Omdat we uit hun rangschikking ook iets kunnen leren over onze groei naar God, oftewel de groei van God in ons. Daarbij worden drie aspecten onderscheiden: de zuivering, de verlichting, en de voltooiing. Inderdaad, allereerst is onze bereidheid nodig om ons te bekeren, om te keren en een andere richting aan ons leven te geven. We krijgen hoop alleen al van het simpele verlangen om verantwoording af te leggen voor God, en voor medemensen die daar recht op hebben. Ook al betekent dat, dat we schuld moeten bekennen en boete moeten doen. Als ons hart daardoor zuiver wordt, voelen we ook onze echte vrijheid en vatten we moed om in waarheid te leven.

Door die bekering maken we de weg vrij voor Christus, net zoals Johannes de Doper dat heeft gedaan. Dan kan Hij ons verlichten, eerst met eenvoudige catechese. De beproevingen van ons leven zijn vervolgens een duisternis waar we doorheen moeten trekken, waarin God ons nooit verlaat. Sterker nog, we leren erin nog beter het Licht te onderscheiden. We aanschouwen steeds beter de overwinning van Christus, die al behaald is. En dan komt ook de voltooiing aan bod. Door liefhebbende zelfgave realiseren we een nieuwe waarheid, samen met God. Door in werken en daadkracht ons antwoord te formuleren op het Woord dat is vleesgeworden, krijgen we al strijdend deel aan die overwinning van Jezus Christus, de verrezen Mensenzoon – de onomkeerbare overwinning die al behaald is.

Het is niet vanzelfsprekend dat we katholiek zijn en blijven. En dat is het nooit geweest. Knus en vredig zal het voor ons in de wereld nooit worden. En daardoor gelukkig ook niet saai. Een katholiek moet deelnemen aan een strijd, die vele anderen al hebben opgegeven, of waar ze nooit aan hebben kunnen deelnemen. Wanneer we, zo vlak voor Kerstmis, ineens geschokt zijn door een Luciferiaanse verwarring binnen de Kerk, is het goed even elkaar er weer aan te herinneren, van wie onze Kerk ook alweer is: van het Licht dat in de duisternis schijnt, en dat de duisternis nooit zal overwinnen. EWTN Lage Landen zal blijven proberen, dat Licht zo helder mogelijk aan te wijzen. Ik wens U een zalige Kerst toe, met prachtige herkenbare rituelen en zegeningen van de Kerk, die u in verbinding brengen met Gods heerlijkheid, mede namens het hele (vrijwilligers-)team van EWTN Lage Landen, 

Zalig kerstfeest!

Pater Elias Leyds c.s.j.

[1] Jn. 1,9

[2] Jn. 1,4


Redactie Team EWTN Lage Landen: Luister naar en lees de kerstwensen van de afgelopen jaren op EWTN lage landen van zowel Mgr Rob Mutsaerts, Pater Elias of onze belgische Pastoor Andy Penne en onderscheid het tijdloze karakter van dat wat oh zo waar is, Zalig kerstfeest! 

 


231226 | [XLS0000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel