Aan tafel met G.K.Chesterton (3) – koffie met Lewis epiloog – Mgr.Rob Mutsaerts @Jongkatholiek

HomeAan tafel met ChestertonAan tafel met G.K.Chesterton (3) - koffie met Lewis epiloog - Mgr.Rob...

Koffie met Lewis epiloog, aan tafel met G.K.Chesterton (3) Mgr.Rob Mutsaerts @Jongkatholiek

Mgr Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch en Referent voor jongerenpastoraal in Nederland, grasduint met u in het boek ‘Orthodoxie’ van G.K.Chesterton. dit is de derde en laatste aflevering, waarin de monseigneur de hoofdstukken 6-9 behandelt.
 

Klik hier om de aflevering te kunnen zien/beluisteren

Hoofdstuk 6   De paradoxen van het Christendom

Het gaat om het kunnen balanceren en in stand houden van 2 ogenschijnlijke tegenstellingen: geloof en verstand, straf en barmhartigheid, God en mens in het zelfde moment etc. Er zit kracht in de schijnbare tegenstelling.  

Critici van het Christendom laten ook een paradox zien. Voor de een is het Christendom te ingewikkeld, voor de ander te eenvoudig? 

Bij de beschrijving of de definitie gaat het heel nauw om het geheel in balans te houden. Een klein verschil of onnauwkeurigheid laat de hele boel ineen storten.   

Hoofdstuk 7   De eeuwige revolutie

Er zal altijd hervorming nodig zijn in de gebroken wereld waari wij leven. Het objectief goede bestaat. Dat is waar traditie over gaat: het goede, kwaliteit, overleveren aan de volgende generatie. Revolutie is vooruitgang als het gaat om terughalen wat we eens verloren hebben.  

Liberalisering dat niet gebaseerd is op zin of waarheid zal vrijheid doen verliezen. Men heeft steeds meer regels nodig om de maatschappij te reguleren. Vrijheid is gebaat bij duidelijke grenzen.   

Hoofdstuk 8   De romantiek van de orthodoxie

Alle seculiere aanvallen op de kerk hebben niet de kerk vernietigd, wel de seculiere wereld. Omheining geeft veiligheid en structuur, welke vrijheid geeft. Het land van de autoriteit is het land van avontuur, en het zijn dikwijls de eenvoudige mensen die de weg wijzen.  

 

Hoofdstuk 9   Autoriteit en de avonturier

 


Keywoorden: Apostel van het gezond verstand | Boek ‘Orthodoxie’ | Common Sense | Consequent doordenken | G.K.Chesterton | Gebroken wereld | Gezond verstand | Jong Katholiek | Liberalisme | Mgr Rob Mutsaerts | Orthodoxie | Paradoxen | Revolutie | Synodale weg | Traditie | Verdeeldheid | Vrijheid |   

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel