Maronitische bisschop verdiept zich grondig in de ‘mannelijke ziel’ @NCRegister @JoeBukuras

HomeInternationaal Katholiek NieuwsMaronitische bisschop verdiept zich grondig in de 'mannelijke ziel' @NCRegister @JoeBukuras

Een biddende man zal leren dat het doel van zijn leven heiligheid is, schreef bisschop Mansour. Hij voegde eraan toe dat mannen geroepen zijn om zichzelf kwetsbaar op te stellen in gebed.

Joe Bukuras /CNA; VS; 24 november 2023

In zijn zesde pastorale brief over mannelijke spiritualiteit zegt de maronitische bisschop Gregory Mansour dat “vaderschap van alle mannen wordt verwacht, of dat nu biologisch, natuurlijk of spiritueel is.”

In de brief van 12 oktober met de titel “De man van God is een man voor anderen: enkele thema’s in de spiritualiteit van mannen“, zegt bisschop Mansour, dat er “enkele zorgwekkende trends” in de cultuur zijn die “mannelijkheid ondermijnen onder het mom van het corrigeren van chauvinisme uit het verleden of een overmatig vertrouwen op patriarchale structuren”.

Bisschop Mansour voegde eraan toe dat gezien “de afwezigheid van vaders in veel te veel gezinnen in ons land en de behoefte aan inspirerende mannelijke rolmodellen, veel jonge mannen opgroeien zonder effectieve begeleiding over hoe ze hun mannelijke identiteit moeten beleven.”

Hij uitte het verlangen om met zijn brief de “harten van mannen” te bereiken en voegde eraan toe dat “ik dankbaar zou zijn als deze pastorale brief eveneens vrouwen en jongeren zou voeden, omdat zoveel van deze brief behulpzaam kan zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele leven.”

Pastorale brieven worden vaak uitgegeven door bisschoppen aan leden van hun bisdommen over een bepaald aspect van het geloof, in een poging om de gelovigen te leiden.

De brief verkent een waaier aan onderwerpen, variërend van de houding van een man tegenover zijn vrouw en kinderen, het gebruik van anticonceptie en pornografie, de noodzaak van zelfbeheersing en een leven van gebed, en de roeping tot vaderschap voor alle mannen, ongeacht hun huidige staat in het leven.

“Mannen die leven als ‘spaanders van het oude (goddelijke) blok’ zijn vandaag de dag het meest nodig; vrouwen en kinderen verlangen hiernaar – veel mannen verlangen hier ook naar,” schreef hij.

‘Een man voor anderen’

Veel van de spiritualiteit van een man kan ontdekt worden door na te denken over Jezus als “een man voor anderen”, aldus de brief.

Bisschop Mansour haalt het evangelie van Johannes aan waarin Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Hij voegt eraan toe dat Jezus “ons allemaal, maar vooral mannen” onderrichte over dienend leiderschap.

“Jezus wilde mannen leren hoe ze de zonde van de eerste mens, Adam, ongedaan konden maken, die na de zondeval zou ‘heersen’ over zijn ‘hulpmaatje’ Eva (Gen. 3:16),” schreef hij.

Christus maakte van dienstbaarheid “zijn bevoorrechte weg”, schreef bisschop Mansour, eraan toevoegend dat “het pad van verlossing zelfbeheersing zou inhouden in plaats van overheersing over anderen.”

Mannen en vrouwen zijn van gelijke waardigheid, schreef bisschop Mansour, wijzend op Jezus’ toespraak over huwelijk en echtscheiding tot de Farizeeën.

Bisschop Mansour schreef dat Christus “de religieuze leiders uit die dagen, die echtscheiding rechtvaardigden door te verwijzen naar hoe Mozes een man toestond om van zijn vrouw te scheiden, om welke reden dan ook, van repliek diende.”

Jezus antwoordde door te verklaren “dat het vanaf het begin Gods bedoeling was dat wat God heeft verbonden door geen enkele menselijke autoriteit zou worden gescheiden,” schreef bisschop Mansour, eraan toevoegend dat zijn nieuwe gebod “alle eerdere rechten op mannelijke overheersing in het huwelijk verbrijzelde”.

“Jezus, zo moet worden opgemerkt, sprak alleen tot mannen, omdat vrouwen niet het door Mozes gegeven ‘recht’ hadden om van hun man te scheiden. Jezus gaf dus aan dat een vrouw en een man van nature, en door de bedoeling van de Schepper, even belangrijk en waardig zijn,” schreef hij.

De oproep tot kuisheid

Bisschop Mansour merkte op dat mannen en vrouwen in staat zijn om zichzelf als geschenk aan elkaar te geven in de seksuele omhelzing en zei dat “een man en een vrouw in zichzelf de deugden moeten ontwikkelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze trouw aan elkaar kunnen zijn.”

Bisschop Mansour schreef dat kuisheid de seksuele intimiteit ordent om “op gepaste wijze tot uitdrukking te komen in trouw, liefde en wederzijdse eerbied,” eraan toevoegend dat “de man de vrouw vervolledigt en de vrouw de man, zoals twee helften een geheel vormen”.

“We kunnen onszelf gemakkelijk tot slaaf maken van onze verlangens, passies, dwangneigingen, verslavingen en grillen. Pornografie, masturbatie en seksuele promiscuïteit zijn altijd zondig, net als seksuele intimidatie of misbruik,” schreef hij.

Bisschop Mansour schreef dat als iemand vervalt in een van deze zonden of overtredingen, “hij er snel berouw van moet hebben en ervan moet ‘vluchten’, waarbij hij zei dat professionele hulp in sommige gevallen nodig kan zijn.

“We zouden er allemaal aan moeten werken om onszelf en de cultuur te bevrijden van dergelijke kwalen, om onze cultuur en onszelf heiliger, kuiser en respectvoller te maken, vooral in het belang van vrouwen, meisjes en jongens,” schreef hij.

Bisschop Mansour zei dat een manier waarop kuisheid in het huwelijk gebruikt kan worden is door middel van natuurlijke gezinsplanning (NFP), een methode om de natuurlijke cyclus van een vrouw te volgen die paren kan helpen een kind te verwekken of een zwangerschap te voorkomen.

“Als een echtpaar om ernstige redenen biddend de noodzaak erkent om tussenruimte te creëeren in de opeenvolgende geboorte van kinderen, moeten ze geen gebruik maken van anticonceptie, maar samen werken aan een gezonde spreiding van de geboorte van kinderen op de kuise en natuurlijke manier die God heeft gegeven,” schreef hij.

Over het onderwerp kinderen zei bisschop Mansour dat het Gods bedoeling was dat “deze kleintjes” de wereld zouden binnenkomen in de context van het huwelijksverbond.

“Een kind heeft het recht om ter wereld te komen door dit soort echtelijke liefde, omhelzing, complementariteit en toewijding, waarin de moeder en de vader wederzijds plechtig beloven om het kind en elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen in een stabiele en permanente relatie,” schreef hij.

Zijn aandacht verleggend naar de alleenstaande en celibataire man, schreef bisschop Mansour dat deze groepen mannen ook geroepen zijn om een kuis leven te leiden en zichzelf te verloochenen.

Bisschop Mansour haalde paus Johannes Paulus II aan, die verwees naar de “echtelijke betekenis van het lichaam”, en voegde eraan toe dat zij die het huwelijk opgeven omwille van het koninkrijk, in een “geestelijke eenheid” met God kunnen leven.

“Deze gave, in navolging van de kuise en celibataire Christus, hangt af van en verdiept zich door iemands gemeenschap met God, en maakt iemand vrij om een intense en levengevende liefde voor anderen te omarmen,” schreef hij.

Het gebed van een man

Een biddende man zal leren dat het doel van zijn leven heiligheid is, schreef bisschop Mansour. Hij voegde eraan toe dat mannen geroepen zijn om zichzelf kwetsbaar op te stellen in gebed.

Bisschop Mansour merkt op dat het “tegenstrijdig” kan lijken voor een man die een “beschermer, kostwinner en bevorderaar van groei” is om zo kwetsbaar te worden in gebed, maar hij zei dat “het binnengaan van een biddende staat van een man eist dat hij nu nog een stap verder gaat, van kwetsbaar tegenover een andere man staan, namelijk tegenover de God-mens, Jezus Christus, en hem om hulp te vragen”.

Maar het gebed van een man is niet alleen voor zichzelf, schreef bisschop Mansour, het is voor “allen voor wie hij houdt en voor wie hij zorgt.”

“Een goede vader, echtgenoot, vriend, priester of gewijde man draagt de verantwoordelijkheid om niet alleen zijn roeping tot heiligheid te beantwoorden, maar ook om anderen te helpen heilig te worden,” schreef hij.

Vaderschap “wordt van alle mannen verwacht”, ongeacht hun huidige staat van leven, schreef bisschop Mansour.

Hij schreef dat alle mannen, biologisch of niet, geroepen zijn tot “natuurlijk” vaderschap, wat “een rol is waarin een man onderricht door het voorbeeld te geven en daardoor het bewijs te leveren dat wat de vader leert mogelijk is in iemands leven”.

De biologische vader is een “verwekker van leven” die “verder zal gaan met het voeden van andere verwekkers van leven,” schreef hij.

“Zo geeft de biologische vader ‘de fakkel door’ waardoor zijn zonen het potentieel ontvangen om dezelfde naam, ‘vader’, aan te nemen. Vaderschap eindigt niet met het verwekken van nieuw leven, maar eerder met de vervolmaking van dit nieuwe leven door de juiste opvoeding, onderwijs en begeleiding,” schreef bisschop Mansour.

Een natuurlijk vaderschap roept een man “op om een deugdzaam leven te tonen dat een levensstijl belichaamt die navolging waard is,” schreef hij.

“Of iemand nu zowel een biologische als een natuurlijke vader is of alleen een natuurlijke vader, beide rollen zijn geordend op een nog groter niveau van vaderschap: spiritueel vaderschap. Dit is een vaderschap dat verwacht wordt van alle mannen van goede wil, gericht op het begeleiden van hun geliefden door deze tijdelijke, aardse reis terwijl hun ogen gericht blijven op het eeuwige leven,” schreef bisschop Mansour.

De volledige brief van 15 pagina’s kan hier gelezen worden.

 


Bron: Maronite Bishop Dives Deep Into the ‘Masculine Soul’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


 

Wilt u meer lezen over ‘Joe Bukuras‘ ? Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘Dienen‘ ? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’  boven/onder aan deze post.

Wilt u meer lezen over ‘Hoop op eeuwig leven‘ ? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’  boven/onder aan deze post.

wilt u een mooie aflevering van FilioQue horen waar gesproken wordt door Pater Elias  Leyds c.s.j. over de strijd van de ‘Herontdekking van het Vaderschap‘? Klik dan hier

 


231126 | [XLS000]|  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel