Met overweldigende terechtwijzing van progressieven, verwerpen Ierse kiezers grondwettelijke herziening omtrent moederschap en gezin. – @NCRegister @MichaelKellyIC

HomeInternationaal Katholiek NieuwsMet overweldigende terechtwijzing van progressieven, verwerpen Ierse kiezers grondwettelijke herziening omtrent moederschap...

In weerwil van de peilingen vóór het referendum hebben Ierse kiezers twee maatregelen verworpen die een bestaande vermelding van moeders in de Ierse grondwet zouden hebben geschrapt en de definitie van het gezin zouden hebben verbreed.

Michael Kelly; Wereld; 11 maart 2024 DUBLIN – “Het best mogelijke cadeau in aanloop naar Moederdag.”

Zo omschreef pro-gezinsactivist David Quinn de verwerping op 8 maart van twee referenda in Ierland die de definitie van het gezin zouden hebben verbreed en de vermelding van moeders uit de Ierse grondwet van 1937 zouden hebben geschrapt.

Net als buurland Groot-Brittannië viert Ierland Moederdag op de vierde zondag van de vastentijd, die dit jaar op 10 maart viel.

Ondanks opiniepeilingen die een duidelijke meerderheid lieten zien ten gunste van het plan van de Ierse regering om de definitie van het gezin uit te breiden met andere “duurzame relaties” naast het huwelijk, verwierp 67,7% van de burgers het amendement, zo bleek na het tellen van de stemmen op 9 maart, terwijl slechts 32,3% het steunde.

Een tweede amendement stelde voor om een bepaling uit de grondwet te schrappen die zei dat vrouwen niet door economische noodzaak gedwongen mochten worden om een baan aan te nemen, “die zou leiden tot verwaarlozing van hun huiselijke taken”.

Ook hier gaven de peilingen aan dat het voorstel waarschijnlijk zou worden aangenomen, maar dit voorstel werd met een nog grotere marge verworpen, 73,9% tegen 26,1%. Het is het hoogste percentage nee-stemmers ooit in de geschiedenis van het Ierse referendum.

De Ierse premier (bekend als de Taoiseach) Leo Varadkar gaf snel toe dat zijn regering een “grondige nederlaag” had geleden toen de kiezers de amendementen verwierpen die volgens de bisschoppen van het land steun voor het huwelijk zouden hebben verzwakt en het instituut moederschap zouden hebben ondermijnd.

De bisschoppen deden geen directe oproep om “nee” te stemmen tegen de laatste voorgestelde amendementen, maar in een verklaring die werd voorgelezen tijdens de mis in het weekend voor de stemming, zeiden ze dat het gezin de basiscel van de samenleving is en essentieel is voor het algemeen welzijn omdat het gebaseerd is op “de exclusieve, levenslange en levengevende in het openbaar beleden toewijding aan de verbintenis van het huwelijk”.

De prelaten hadden gewaarschuwd dat het tweede amendement “tot gevolg zou hebben dat elke verwijzing naar het moederschap in de grondwet zou worden geschrapt” en dat “de bijzondere en onschatbare maatschappelijke bijdrage” die moeders in het gezin in Ierland hebben geleverd en nog steeds leveren, niet zou worden erkend.

De amendementen werden gesteund door alle politieke partijen, behalve de kleine Aontú-partij, die slechts één lid heeft in het nationale parlement, de Oireachtas.

Overwinning voor het gezond verstand

Maria Steen, een katholieke advocate die campagne voerde tegen beide voorstellen, beschreef het resultaat als “een grote overwinning voor het gezond verstand“.

Ze zei dat het ook een “afwijzing was van een regering die zich meer zorgen lijkt te maken over loftuitingen in de sociale media dan dat ze verder gaat met het besturen van het land”.

Steen beschreef de uitkomst als een “uiting van dankbaarheid en liefde van het Ierse volk – dankbaarheid jegens vrouwen voor het werk dat ze thuis doen, dat vaak ongezien blijft en niet bejubeld wordt.

“Dankbaarheid jegens moeders voor de unieke en onvervangbare rol die zij spelen in het leven van hun kinderen en in het leven van hun gezinnen, en een erkenning van de speciale plaats die het huwelijk in onze grondwet heeft en die zij willen behouden,” voegde ze eraan toe, terwijl ze sprak met het Register in het nationale stembureau in Dublin Castle.

In een gesprek met verslaggevers op 9 maart zei Varadkar dat hij teleurgesteld was over de uitslag. Maar, erkende hij, “De mensen werden bevraagd, er vonden debatten plaats, de argumenten werden gehoord.”

“Het publiek was in grote lijnen van mening dat ze niet de wijzigingen in de grondwet wilden die wij hadden voorgesteld. Dat respecteren we en we nemen onze verantwoordelijkheid voor de resultaten,” zei hij.

De referenda werden gehouden op Internationale Vrouwendag.

Quinn, die directeur is van de pro-huwelijk denktank The Iona Institute, vertelde aan het Register dat “de regering de kiezers vroeg om het woord ‘moeder’ uit de grondwet te verwijderen en ze antwoordden met een volmondig ‘nee’. Ze verwierpen ook met grote meerderheid de poging om de extreem vage term ‘duurzame relaties’ opgenomen te krijgen in de grondwet.”

Hij benadrukte dat “de regering nu meer moet doen om moeders in staat te stellen thuis te blijven bij hun kinderen als dat hun wens is. Dit houdt ook in dat er een einde moet komen aan de huidige bevoordeling van kinderopvang boven thuis. In plaats daarvan zou de regering het geld dat bestemd is voor dagopvang rechtstreeks aan moeders van jonge kinderen moeten geven, zodat ze het kunnen besteden aan hetzij dagopvang, hetzij om het gemakkelijker te maken om thuis te blijven, als dat hun wens is,” vertelde hij aan het Register.

Bouwen aan nieuwe allianties

De uitslag van het weekend was een welkom stukje goed nieuws voor sociaal conserva-tieven die eerder aan het kortste eind trokken bij recente referendumcampagnes.

De Ierse grondwet, aangenomen in 1937, is 40 keer onderworpen geweest aan wijzigingsvoorstellen, waarvan 20 keer in de eerste 63 jaar en nog eens 20 keer sinds het jaar 2000.

In 2015 werd Ierland het eerste land ter wereld dat het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht legaliseerde door middel van een volksstemming, toen de grondwet werd gewijzigd met 62% voor en 37% tegen. In 2018 kozen de kiezers ervoor om het recht op leven van ongeboren kinderen uit de grondwet te schrappen, waardoor abortus werd gelegaliseerd met een marge van 68% tegen 33%.

Senator Rónán Mullen – een onafhankelijk lid van de Seanad Éireann, de senaat van de nationale Staten-Generaal – die campagne voerde tegen de amendementen, zei dat hij verheugd was over het resultaat.

Op de vraag van het Register of hij dacht dat de uitslag het begin zou kunnen zijn van een opleving van een conservatieve beweging, antwoordde hij: “Dat zou je hopen.”

Hij zei echter dat het in het huidige klimaat belangrijk is voor conservatieven om een bredere alliantie op te bouwen.

“In de nederlaag van dit referendum was er een ongebruikelijke nieuwe coalitie tussen wat je mensen met een traditionele kijk op sociale waarden zou kunnen noemen, en mensen met een ruimere sociale visie,” zei Mullen. “Er zijn veel mensen die een gemeenschappelijke basis vinden in de noodzaak om enkele van de gevaarlijke nieuwe ideologieën rond geslacht het hoofd te bieden, terwijl ze niet noodzakelijkerwijs hetzelfde standpunt delen, zelfs niet over zulke belangrijke kwesties als abortus.”

“Het zou geweldig zijn als er een nieuw front in de politiek zou zijn dat op zijn minst zou proberen een einde te maken aan de schade die de ‘woke’ agenda aanricht binnen de regering,” zei hij.

Er zijn tekenen dat zelfs enkele leden van de regering dit gevoel delen.

Willie O’Dea, een hooggeplaatst lid van de Fianna Fáil, de partij die de huidige regering leidt, deed naar aanleiding van de resultaten van zich horen op sociale media om te waarschuwen dat zijn partij een andere koers moet gaan varen en een ander controversieel plan moet verwerpen waarvoor campagnevoerders waarschuwen dat het de vrijheid van meningsuiting zal inperken.

“Fianna Fáil moet terug naar de basis en afzien van de Hate Speech Bill, enz. Concentreer je op huisvesting, gezondheid en openbare orde en speel niet langer in op de woke agenda,” zei hij. “Begin met luisteren naar de mensen, stop met neerbuigend op hen in te praten en stop met luisteren naar de Groenen en NGO’s die het contact met de werkelijkheid hebben verloren.”

Invloed van NGO’s

De invloed van niet-gouvernementele organisaties is inderdaad scherp in beeld gekomen na de uitslag.

Staatssecretaris Peter Burke gaf toe dat de regering “zal moeten beoordelen hoeveel voeling de NGO-sector heeft met gewone mensen”. Ierland financiert zulke organisaties voor een bedrag van 6,2 miljard euro (6,8 miljard dollar) per jaar, zes keer zoveel als het uitgeeft aan defensie, en zij waren de drijvende kracht achter de referenda.

Peadar Tóibin, de leider van de kleine Aontú (Eenheid) partij die tegen het referendum was, vertelde het Register dat “veel NGO’s in hoge mate afhankelijk zijn van de overheid voor financiering en dat veel NGO’s beslissingen over het referendum namen die volledig in strijd waren met de mensen die ze geacht worden te vertegenwoordigen. Ik geloof dat dit bijdroeg aan het groepsdenken en de kuddementaliteit die zo’n gevaarlijk aspect vormen van het politieke systeem in Ierland.

Tóibin voegde daaraan toe: “We hebben een onderzoek nodig naar de financiering van NGO’s die overheidsgeld ontvangen. Creëert deze financiering een echokamer bij de overheid? Waarom staan sommige NGO’s zo ver af van de mensen die ze beweren te vertegenwoordigen?”

Michael Kelly is de redacteur van The Irish Catholic. Hij schrijft vanuit Dublin.

Bron: Irish Voters Reject Constitutional Overhaul of Motherhood and Family| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wilt u meer vertaalde artikelen van bijvoorbeeld de National Catholic Register , klik dan hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ bovenaan deze post. 


240313 | [XLS000] |  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel