Mgr. Rob Mutsaerts podcast #89: wat houdt zelfkennis in? Over de farizeeër en de tollenaar – 30ste zondag door het jaar C

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsMgr. Rob Mutsaerts podcast #89: wat houdt zelfkennis in? Over de farizeeër...

Wie besefte zijn zonden en had echt berouw? Kunnen we echt naar onszelf kijken en dan de vraag beantwoorden: zijn we overtuigd van onze eigen gerechtigheid of beseffen we onze tekortkomingen? 

Mgr. Rob Mutsaerts geeft zijn preek van de week voor 23 oktober 2022 – 30e zondag jaar C.

Lezingen: Ps.105 (104), 3-4  Vreugde voor hen die zoeken naar God! Zoekt de Heer en neemt toe in kracht; zoekt zijn aanschijn zonder ophouden | Sir. 35, 12-14. 16-18 Het gebed van de arme dringt door de wolken heen | Ps. 34 (33) 2-3, 17-18, 19 en 23 R: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer | 2 Tim. 4, 6-8. 16-18 Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid | Lc. 18, 9-14 De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet 

Het gaat wederom over een parabel van Jezus aangaande de farizeeër die overtuigt was van zijn eigen gerechtigheid anderen minachtte en de tollenaar die wist dat hij fout zat.

Bij gebed hoort nederigheid vanuit jezelf en compassie voor de ander. De tollenaar is nederig: “God weet mij zondaar genadig” – terwijl hij wist dat hij geld ophaalde voor de bezetter en mensen uitperste voor zijn eigen portemonnee. 

Wie zichzelf verheft zal vernedert worden, wie zich vernedert zal verheft worden. Met wie willen we onszelf vergelijken: de rouwmoedige tollenaar of de zekere farizeeër? 

Weet uzelf een zondaar en bekeert u, en daarin is de biecht is van belang, een sacrament, een genade! Genade van genezing in vergeving. Bewust zijn van je zonde en berouw tonen,  belijden en een ommekeer maken. Daar gaat het om. Dat betekent echter niet dat de zonde niets is die je zomaar kunt vergeven en vergeten … Augustinus zei al: haat het kwaad en houdt van de zondaar.

God weet mij zondaar genadig. Kijkt niet neer naar anderen maar kijk naar je zelf. Gods genade is groter dan onze grootste stommiteiten en kwade daden …

Muziek : I will sing with the Spirit van John Rutter

 


Keywoorden: 30e zondag Jaar C | Bekering | Berouw | Bescheidenheid | Biecht | Farizeeër | Lucas 18 | Mgr Rob Podcast | Parabels | Sacrament van de biecht | Tollenaar | Zondaar | 


Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Biecht? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


12:57 | 221023 [XLS00, L000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel