Moeder Angelica leidt 30 Jaar geleden (1992) het nieuwe jaar in, wederom tijdloos, alsof het gisteren was.

HomeEWTN BookmarkMoeder Angelica leidt 30 Jaar geleden (1992) het nieuwe jaar in, wederom...

Klik op de foto hierboven om de vertaalde video af te spelen

14 Januari 1992 – Irondale. Moeder Angelica kijkt terug op het afgelopen jaar en gebruikt Psalm 51 om te reflecteren: God, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. De tekst is zo tijdloos, het had gisteren kunnen zijn! Ze vertelt zelfs dat ze kortgeleden bekomen is van een fikse griep, en dat terwijl ze ook nog astmatisch is! 

Weet U dat U de beminde van god bent? Is dat niet prachtig!

God, herschep mijn hart, maak het zuiver, geef mijn Geest, diep in mij, nieuw bestand; (Psalm 51,12)

Ondanks de griep die Moeder Angelica  en velen van haar zusters hebben getroffen (!) klaagt ze niet en blijft nog steeds dankbaar voor alles wat ze het afgelopen jaar heeft ontvangen.  

Psalm 51

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Toen de profeet Natan bij hem was geweest, omdat hij tot Batseba was gegaan.
3 Wees mij, God, in uw goedheid genadig, neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg.
4 Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed.
5 Want ik ben mij bewust dat ik schuld heb: steeds ziet wat ik begaan heb mij aan;
6 tegen U, U alleen was mijn zonde, Gij doorziet het kwaad dat ik deed. Hoe Gij vonnist: Gij zijt rechtvaardig, onaantastbaar in uw gericht.
7 Zie, als zondig mens ben ik geboren, in die schuld bij mijn moeder verwekt;
8 waarheid eist Gij – zie! – tot op de bodem, geeft mij inzicht waar ik mij verberg.
9 Raak met hysop mij aan: ik zal rein zijn, maak mij smetteloos: witter dan sneeuw,
10 spreek mij weer van de volheid der vreugde – en mijn kracht die Gij brak springt omhoog.
11 Wend uw aangezicht af van mijn zonden, al wat ik beging delg het uit;
12 God, herschep mijn hart, maak het zuiver, geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand;
13 verban mij niet: ver van uw aanschijn, noch onttrek mij uw heilige geest.
14 Hergeef mij het geluk om uw heil, laat bereide gezindheid mijn kracht zijn:
15 want dan wijs ik verdoolden uw wegen, schuldigen vinden de weg tot U terug.
16 Bloedbevlekt ben ik – God, neem het van mij! dat ik jubelend uw vrijspraak mag melden:
17 Heer, leg Gij mij het woord op de lippen en mijn mond verkondigt uw lof.
18 Ik weet: offers zult Gij niet verkiezen, bracht ik brandoffers – Gij wees ze af;
19 mijn offer aan God: mijn berouw, een berouwvol en nederig hart zult Gij, God, niet als te gering zien.
20 Verleen Sion, behaagt het U, voorspoed; bouw Jeruzalems muren weer op.
21 Dan zult Gij genadig aanvaarden offers U gebracht naar den eis, offerdieren verteerd door het vuur, en leidt men, om brandoffer te zijn, jonge stieren tot uw altaren.

Bron: Heilige Schrift – Willibrordvertaling 1975 – RKDocumenten.nl (bevat nog meer referenties bij de tekst)

Voor het Nederlands taalgebied beschikbaar gemaakt door EWTN Lage Landen, met dank aan Anne Verweij!

Wilt u meer vertaald werk lezen of horen van Moeder Angelica? Klik dan hier

Keywoorden / Tags:  | Goed en kwaad | Moeder Angelica | Nieuw Jaar | Psalm 51 | 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel