Nieuw onderzoek: beperkingen abortus zijn populair onder Amerikaanse kiezers – @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsNieuw onderzoek: beperkingen abortus zijn populair onder Amerikaanse kiezers - @NCRegister

Uit de nationale enquête van juni 2022 van het Harvard Center for American Political Studies/Harris Poll onder geregistreerde kiezers blijkt dat 72% voorstander is van abortus niet later dan 15 weken. Bovendien vindt 44% dat de staatswetgeving de abortusnormen moet bepalen.

Kevin J. Jones/CNA; VS; 9 juli 2022

Beperkingen t.a.v. abortus zijn verrassend populair, volgens de Harris Poll: de helft van de Amerikanen zegt dat abortus later dan zes weken in de zwangerschap niet legaal zou moeten zijn, en een ruime meerderheid zegt dat abortus niet later dan 15 weken legaal zou moeten zijn – dezelfde limiet als de Mississippi-wet die werd behandeld in de zaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof die   teniet deed.

De grootste subgroep van de ondervraagden, 37%, is voorstander van strenge abortuswetten, waarbij abortus alleen is toegestaan “in gevallen van verkrachting of incest”. Dit nieuws is afkomstig van het Harvard Center for American Political Studies/Harris Poll’s in de nationale enquête van juni 2022 onder geregistreerde kiezers.

Nog eens 12% van de respondenten is voor abortus tot zes weken zwangerschap en 23% is voor abortus tot 15 weken zwangerschap. Sommige respondenten, 18%, wilden dat abortus legaal was tot 23 weken, terwijl legale abortus tot negen maanden zwangerschap door 10% werd gesteund.

Wanneer de meest restrictieve standpunten worden gecombineerd, is bijna de helft van de ondervraagden voorstander van abortus tot zes weken zwangerschap en 72% van abortus tot niet later dan 15 weken zwangerschap.

Hoewel de Democratische Partij een sterk pro-abortusstandpunt heeft en weinig van haar nationale politieke figuren openlijk pro-life zijn, meldde de Harris Poll dat 60% van de democraten vond dat abortus uiterlijk tot 15 weken zwangerschap legaal zou moeten zijn. Dit in vergelijking met 84% van de republikeinen en 70% van de onafhankelijke of andere kiezers.

Vrouwen waren voorstander van iets restrictievere wetten, met 75% voor legale abortus tot uiterlijk 15 weken, vergeleken met 69% van de mannen.

De grens van 15 weken is vooral belangrijk omdat het Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization-besluit betrekking had op een abortusverbod van 15 weken in Mississippi.

In een beslissing van rechter Samuel Alito stemden vijf rechters van het Hooggerechtshof voor het ongedaan maken van Roe v. Wade, de beslissing uit 1973 die de legalisering van abortus in het hele land verplicht stelde. Opperrechter Roberts sloot zich aan bij de uitspraak dat het hof het verbod in Mississippi had moeten toestaan, maar Roe op een later tijdstip opnieuw had moeten overwegen.

In Roe oordeelde het Hooggerechtshof dat staten geen abortus mogen verbieden nadat er sprake is van levensvatbaarheid van het kind buiten de baarmoeder, dat wil zeggen ook niet na 24 tot 28 weken zwangerschap. De Planned Parenthood v. Casey beslissing uit 1992 wijzigde dat precedent en stond enige regulering van abortussen vanaf de levensvatbaarheidsgrens toe.

Enquêtes naar de mening van de Amerikanen over de vraag of Roe v. Wade ongedaan had moeten worden gemaakt, brengen soms niet in beeld of de respondenten van mening zijn dat abortusbeperkingen en abortusbeleid van hun voorkeur vóór het Dobbs-besluit van 2022 door het Hooggerechtshof waren toegestaan.

“Bent u voor of tegen het besluit van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade ongedaan te maken, waardoor elke staat zijn eigen normen voor abortus kan bepalen in plaats van een voorgeschreven recht?” vroeg de Harvard/Harris Poll.

Als antwoord zei 55% van de ondervraagden tegen het besluit tot terugdraaien te zijn, terwijl 45% zei het te steunen.

Een andere opiniepeiler, Rasmussen Reports zei, dat uit zijn enquête onder vermoedelijke kiezers bleek dat 50% van de respondenten het besluit van het Hooggerechtshof goedkeurde, waaronder 38% die het ten zeerste goedkeurde. Daarentegen was 45% het er niet mee eens, waarvan 38% het ten zeerste afkeurde. De online-enquête van Rasmussen onder 1.000 waarschijnlijke kiezers vond plaats op 26 en 27 juni en heeft een foutmarge van plus of min 3 procentpunten.

De Harvard/Harris Poll ondervroeg 1.308 geregistreerde kiezers op 28 en 29 juni.

Nu Roe v. Wade ongedaan is gemaakt, mogen afzonderlijke staten abortus beperken of verbieden. Wat ook de mening van de ondervraagden over het Hooggerechtshof moge zijn, velen lijken het eens te zijn met de uitkomst van het Dobbs-besluit.

De grootste subgroep van de Harris Poll respondenten, 44%, vindt dat de staatswetgeving de abortusnormen moet bepalen. Slechts 25% vindt dat de rechters van het Hooggerechtshof abortusnormen moeten vaststellen, terwijl 31% voorstander is van maatregelen van het congres.

Hoewel 69% vond dat het Hooggerechtshof met zijn Dobbs-besluit “opschudding” had gecreëerd, leek het besluit een neutraal effect te hebben op het vermoedelijke stemgedrag halverwege de regeringstermijn. Van de respondenten van Harris Poll zei 36% met meer waarschijnlijkheid republikeins te zullen stemmen, 36% meer kans te zien dat ze democratisch zullen stemmen en 29% zei dat het besluit geen effect had.

Sommige grote bedrijven hebben ophef veroorzaakt door de aankondiging dat zij zouden meebetalen aan reizen van werknemers voor abortus. Slechts een grote minderheid van de respondenten in de enquête heeft zich echter tegen dit beleid uitgesproken. Ongeveer 60% van de respondenten zei dat ze bedrijven steunden die zeiden de kosten te zullen betalen voor reizen tussen staten voor werknemers die een abortus willen laten uitvoeren, terwijl 40% zei tegen deze praktijk te zijn.

Net als de Harris Poll, hebben andere enquêtes het niet eens zijn met Roe v. Wade geconstateerd.

In januari 2022 meldde een onderzoek van de Knights of Columbus/Marist Poll dat meer dan 60% van de Amerikanen het oneens was met de hoofdconclusie van Roe v. Wade, namelijk dat legale abortus een federaal grondwettelijk recht is. Van de ondervraagden vond 44% dat het Hooggerechtshof abortus aan de afzonderlijke staten moet overlaten, en 17% dat het hof abortus illegaal moet maken.

Het mediacircus kan openbare reacties en zelfwaarnemingen over het abortusbeleid beïnvloeden.

Uit een Gallup-enquête die begin juni werd gepubliceerd, te midden van de controverse over een uitgelekt ontwerp van het Dobbs-besluit, bleek dat slechts 39% van de ondervraagden zich als “pro-life” beschouwde, het laagste cijfer sinds 1996, terwijl 56% zich als “pro-choice” beschouwde, het hoogste cijfer sinds 1995. Ondanks deze duidelijke trend meldde een Gallup-enquête in mei nog steeds dat 55% van de Amerikanen vindt dat abortus in het tweede trimester “algemeen verboden” zou moeten zijn.

Sommige pro-abortusrechtenactivisten worden ook geconfronteerd met veranderingen als gevolg van nieuwstrends en actuele gebeurtenissen. Velen zijn nu niet meer gecharmeerd van de slogan “mijn lichaam, mijn keuze” vanwege het gebruik ervan door critici van verplichte vaccinatie tijdens de COVID-19 pandemie, meldt Kaiser Health News.

Bron: New Survey: Abortion Limits Are Popular Among US Voters| National Catholic Register (ncregister.com)

Tags / Keywoorden: | Abortus | Besluit Roe v. Wade | COVID-19 | Kevin J. Jones | Pro-Abortus wetgeving | Pro-Choice | Pro-Life | Zaak Dobbs vs. Jackson | Zaak Planned Parenthood v. Casey |

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel