Nieuwe richtlijnen Vaticaan beperken traditionele riten nog meer

HomeEdward PentinNieuwe richtlijnen Vaticaan beperken traditionele riten nog meer

De richtlijnen worden in gegeven in de vorm van antwoorden op 11 dubia (vragen), die volgens het Vaticaan “de meest terugkerende vragen” zijn die het heeft ontvangen over paus Franciscus‘ recente motu proprioTraditionis Custodes‘.

Edward Pentin; News; 18 December 2021

VATICAANSTAD – In zaterdag uitgegeven richtlijnen over de interpretatie van paus Franciscus’ apostolische brief Traditionis Custodes (Bewaarders van de Traditie) heeft het Vaticaan verduidelijkt dat de traditionele sacramenten alleen mogen worden gevierd in persoonlijke parochies die door een bisschop zijn goedgekeurd, en dat de traditionele riten van het vormsel en de wijding zonder uitzondering verboden zijn.

De verduidelijkingen, uitgegeven door aartsbisschop Arthur Roche, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten, en gericht aan de voorzitters van de bisschoppenconferenties, werden gepubliceerd in de vorm van antwoorden (responsa) op 11 dubia – vragen die een eenvoudig “ja” of “nee” antwoord vereisen.

In een begeleidende nota zegt aartsbisschop Roche dat hij de richtlijnen uitvaardigt in antwoord op “verschillende verzoeken” over de correcte toepassing van de Traditionis Custodes, de op 16 juli gepubliceerde brief van paus Franciscus motu proprio (uit eigen beweging (Red.: NL vertaling met dank aan RKDocumenten.nl)) die verregaande beperkingen oplegt aan de traditionele Latijnse mis die werd gebruikt vóór de liturgische hervormingen van paus Paulus VI in 1970.

De responsa zijn een antwoord op de “meest terugkerende vragen” die “van verschillende kanten en met een grotere frequentie” zijn ontvangen, en nadat ze de instemming van de paus hadden gekregen, zei de aartsbisschop.

Ze werden goedgekeurd door paus Franciscus in een privé-audiëntie met aartsbisschop Roche op 18 november, en zijn gedateerd op 4 december, de 58e verjaardag van de afkondiging van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie (Vaticanum II) over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium.

Samengevat heeft aartsbisschop Roche het volgende bepaald:

 • Als traditionele gelovigen geen kerk, oratorium of kapel kunnen vinden om exclusief de oudere ritus te vieren, kan een bisschop de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding om dispensatie vragen om een parochiekerk te gebruiken, maar als dit wordt toegestaan, mag zo’n viering niet worden geadverteerd in een parochieel misrooster (dit is niet om de gelovigen die de traditionele vorm verkiezen te marginaliseren, benadrukte hij, maar om “hen eraan te herinneren dat dit een concessie is om in hun welzijn te voorzien … en niet een gelegenheid om de vorige ritus te promoten”).
 • De traditionele sacramenten in het Rituale Romanum (b.v. doopsels, huwelijksmissen, het laatste oliesel, biecht) behoeven de toestemming van een bisschop en kunnen alleen worden gevierd in “canoniek opgerichte persoonlijke parochies” [noot van de redactie: Dit geldt voor de reeds bestaande parochies, aangezien de oprichting van toekomstige parochies niet is toegestaan in de Traditionis Custodes]. Een bisschop is niet bevoegd toestemming te verlenen om het Pontificale Romanum te gebruiken, dat wil zeggen sacramenten die door bisschoppen worden gevierd, d.w.z. traditionele wijdingen en confirmaties.
 • Een priester kan de traditionele Latijnse mis niet blijven opdragen als hij “de geldigheid en de legitimiteit van de concelebratie niet erkent”, met name bij de Chrismische mis. Een bisschop zou “een broederlijke dialoog tot stand moeten brengen” met de priester alvorens deze concessie te herroepen.
 • Een herbevestiging dat de lezingen in de volkstaal moeten worden uitgesproken en een bepaling dat er geen nieuwe lectionaria in de volkstaal mogen worden gepubliceerd waarin de oude lezingencyclus wordt gebruikt.
 • De bisschoppen moeten toestemming krijgen van de Heilige Stoel om priesters die na de publicatie van de Traditionis Custodes zijn gewijd, de traditionele mis te laten opdragen.
 • Het wordt “aanbevolen” dat de traditionele Mis wordt gevierd gedurende een bepaalde periode die wordt vastgesteld door de bisschop die aan het eind van die periode kan beoordelen of er al dan niet redenen zijn om de toestemming te verlengen of op te schorten, afhankelijk van de mate waarin “alles in harmonie is” met de richting van Traditionis Custodes.
 • Een bisschop kan alleen toestemming geven om de traditionele Mis in zijn eigen diocees te vieren.
 • Als een priester die bevoegd is om de oudere ritus te celebreren niet beschikbaar of afwezig is, moet zijn vervanger ook formele toestemming krijgen.
 • Ook diakens en geïnstitueerde bedienaren die aan een traditionele viering deelnemen, moeten toestemming van hun bisschop hebben.
 • Een pastoor of kapelaan die toestemming heeft om de traditionele mis op te dragen, maar door de week ook de gewone vorm van de mis moet opdragen, kan dan niet op dezelfde dag ook de traditionele mis opdragen (binate).
 • Een priester die toestemming heeft om de traditionele Latijnse Mis op te dragen kan deze niet op dezelfde dag voor een andere groep gelovigen opdragen, ook al heeft die groep toestemming gekregen.

In zijn inleidende nota herhaalde aartsbisschop Roche dat de Traditionis Custodes en de begeleidende brief van paus Franciscus “duidelijk de redenen” voor de apostolische brief verwoorden, en dat de mis van Paulus VI de “unieke uitdrukking is van de lex orandi van de Romeinse ritus.”

“Dit is de richting waarin wij ons willen bewegen, en dit is de betekenis van de antwoorden die wij hier publiceren,” zei aartsbisschop Roche. “Elke voorgeschreven norm heeft altijd als enig doel de gave van kerkelijke gemeenschap te bewaren door samen, met overtuiging van geest en hart, te wandelen in de richting die de Heilige Vader aangeeft.”

Hij zei dat het “triest” was dat de Eucharistie “een oorzaak van verdeeldheid” zou worden, en voegde eraan toe dat het de plicht is van bisschoppen, cum Petro et sub Petro (met en onder Petrus), “om de communio te bewaren”.

De Engelse aartsbisschop zei dat de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie de hervormingen zochten dat de liturgie “steeds meer in al haar schoonheid zou verschijnen en het Volk van God zou kunnen groeien in volledige, actieve, bewuste deelname aan de liturgische viering”.

“Als voorgangers moeten wij ons niet lenen voor steriele polemieken, die alleen maar verdeeldheid kunnen zaaien en waarin het ritueel zelf vaak wordt uitgebuit door ideologische standpunten,” aldus aartsbisschop Roche. “Integendeel, wij zijn allen geroepen om de waarde van de liturgische hervorming te herontdekken door de waarheid en schoonheid van de ritus die zij ons heeft geschonken, te bewaren. Om dit te laten gebeuren, zijn we ons ervan bewust dat een vernieuwde en voortdurende liturgische vorming noodzakelijk is, zowel voor priesters als voor de lekengelovigen.”

Met een citaat van de woorden van paus Franciscus in 2017, waarin hij zei: “We kunnen met zekerheid en met magistraal gezag bevestigen dat de liturgische hervorming onomkeerbaar is,” zei aartsbisschop Roche dat de paus “ons wil wijzen op de enige richting waarin we vreugdevol geroepen zijn om onze inzet als pastores te keren.”

Eerste reacties

De eerste reacties van traditionele katholieken op de richtlijnen van aartsbisschop Roche zijn niet positief, ook al lijken de verboden op de viering van de traditionele sacramenten iets milder dan die welke in oktober in het bisdom Rome werden uitgevaardigd.

Pater Claude Barthe, historicus, jurist en deskundige op het gebied van de traditionele liturgie van het bisdom Fréjus-Toulon in Frankrijk, zei dat de responsa “de bepalingen van de Traditionis Custodes aanzienlijk verzwaren, voor zover zij de bedoeling van de wetgever duidelijk maken”.

Hij voegde eraan toe: “Het is waar dat de verboden tegen andere sacramenten dan de Eucharistie enigszins worden verzacht door het feit dat ze kunnen worden toegestaan in persoonlijke parochies, maar over het algemeen zijn er geen traditionele doopsels meer, geen huwelijken en, zonder uitzondering, geen confirmaties en geen wijdingen meer.”

Hij voorspelde dat het verbod op traditionele wijdingen “ernstige gevolgen zal hebben”, omdat het waarschijnlijk een zeer nadelig effect zal hebben op toekomstige roepingen tot het priesterschap, vooral ten nadele van traditionele instituten.

“Het is duidelijk dat we ons in naam van de sensus fidelium moeten verzetten tegen de Traditionis Custodes en de verduidelijking ervan door non-receptie, omdat het een doctrinair onrechtvaardige wet is,” vertelde pater Barthe aan het Register.

“De rechtvaardiging die van antwoord tot antwoord terugkeert, is immers dat de traditionele ritus slechts wordt getolereerd voordat zij op een dag totaal wordt verboden, op grond van het feit dat zij niet de uitdrukking is van de lex orandi, aangezien de enige huidige uitdrukking ervan de nieuwe ritus is.”

Hij constateerde een tegenstrijdigheid tussen Traditionis Custodes en Summorum Pontificum, het motu proprio van paus Benedictus uit 2007 dat elke stabiele groep toestond de oude mis te vieren. De laatste, zei hij, “maakt de tegenovergestelde observatie” van de eerste, een realiteit “onderstreept door de responsa.

“Op zijn minst,” betoogde hij, “is de Traditionis Custodes een relatieve wet, dus zonder kracht.”

 

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Vatican’s New Guidelines Further Restrict Traditional Rites| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Aartsbisschop Arthur Roche | Canoniek recht | Dubia | Edward Pentin | Motu Proprio | Heilige Liturgie | NCRegister | Pater Claude Barthe | Paus Benedictus XVI | Paus Franciscus | Sensus fidelium | Summorum Pontificum | Traditionis Custodes | Traditionele Latijnse Mis | Vaticanum II | 

 

Wilt u meer lezen over de ‘Heilige Liturgie’, klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post. 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel