Alle 174 Podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts – Ga aan de slag, maak het verschil 11e zondag (B)

HomeGeloof en LevenAlle 174 Podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts - Ga aan de slag,...

Via Buzzsprout zie hieronder, Ieder weekend ook op Apple podcast, klik hier Wilt u meer achtergrond over een van de afleveringen? Klik hier.

Blijf in Mij, blijf verbonden, en gij zult veel vrucht dragen – 5e zondag van Pasen (A)

Zondag Laetare, verheugt u: God is Liefde

Bij tegenslag wees geduldig en blijf hoopvol op een andere perspectief podcast #159 – 2e zondag van de veertigdagentijd (B) Mgr.Rob Mutsaerts
 
Christus herstelt de schepping – 1e zondag van de veertigdagentijd (B) – Podcast #158 Mgr.Rob Mutsaerts
 
Podcast #157 Er is altijd hoop, als je tenminste vertrouwt op de koning, die Christus is?
 
Podcast #156  wat ga je doen om anderen in hun lijden bij te staan?
 
Podcast #155 ik zou willen dat je zonder zorgen waart
 
Podcast #154 Zonder berouw geen barmhartigheid – Mgr.Rob Mutsaerts – zondag 21 jan 2024 – Voor meer informatie zie de specifieke post
 
Podcast #153 Hoe prille hoop ontwaakt: Hij was er altijd, maar je was er alleen niet op gewezen –  Mgr.Rob Mutsaerts – zondag 14 jan 2024
 
Podcast #152: Feest van Epifanie! Hoe de drie wijzen blijven zoeken naar de waarheid en Hem vinden – Mgr.Rob Mutsaerts
 
Podcast #151: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef – Mgr.Rob Mutsaerts
 
Podcast #150: zeg ja, en beleef de echte vreugde van Kerstmis en vrede in je hart – Mgr.Rob Mutsaerts
 
Podcast #149 Gaudete zondag: waar mag u zich op verheugen in de kerk? Mgr.Rob Mutsaerts – 3de zondag van de advent
 
Podcast #148 Sinterklaas herhaalt de boodschap van Johannes de Doper: bereidt de weg van de heer – 2e advents zondag
 
Podcast #147: Zalig nieuwjaar, eerste adventszondag, weest waakzaam! Mgr.Rob Mutsaerts
 
Podcast #146: hoogfeest Christus Koning, geloof moet tot actie leiden. “Al wat gij niet voor een van de geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan”
 
Podcast #145: wat doe je met je talenten? Zondag 19 nov 2023

Veel gaven geeft ook een grotere opdracht, je krijgt meer verantwoordelijkheid. Je wordt niet betaald om niets te doen. Het gaat om het gebruiken van je talenten. Wat is jouw antwoord als je veel gekregen hebt? Verantwoordelijkheid gaat over het antwoord dat je geeft aan het woord dat in de wereld is gekomen.   

 
Podcast #144: Hoe staat het met onze ‘strategische’ geestelijke reserves? – zondag 12 nov 2023
 
Podcast #143: Jezus vraagt bekering, geen zoutloze hap – zondag 5 nov 2023 Mgr.Rob Mutsaerts. Meer achtergrond over deze aflevering? Klik hier
 
 
Podcast #142: waarom regels over hoe je regels moet lezen? 29 oktober 2023 Mgr.Rob Mutsaerts. 
 
 


Podcast #141: Krijgt God wat hem toebehoort? 29e zondag van het jaar A 22 oktober 2023 Mgr.Rob Mutsaerts. Meer achtergrond over deze aflevering? Klik hier


Podcast 140: God zegt: “ja ik wil”, wat is daarop ons antwoord? 28e zondag van het jaar A 15 oktober 2023 Mgr.Rob Mutsaerts


Podcast 139: soms moet God onze ogen aanraken om te kunnen zien wat hij ziet


Podcast 138: geen woorden maar daden

Het gaat niet over de mooie woorden, over wat je allemaal weet en kent … het gaat erom wat je ermee doet.

Podcast 137: Hoe verschilt een samenleving dat bestaat uit individuen van een samenleving van broeders en zusters, gezinnen en families?
25e zondag 24 september 2023
 

Podcast 136: Vergeef ons onze schuld zoals wij aan anderen vergeven? 24e zondag van het jaar (A)

 
Podcast 135: wat betekent het werkelijk om “je broeders hoeder te zijn”?
 
“Er zijn 2 dingen in het leven die echt verbazingwekkend zijn: ten eerste Gods wijsheid en ten tweede de stupiditeit van de mens”
 


Podcast 133: Wie zegt u dat Jezus is? Zondag 27 augustus 2023 – 21e zondag jaar A


Podcast 132: Gods genade is verbazingwekkend, zondag 20 aug 2023


Podcast #131: Krachtpatser worden? Let the Lord be the rock, hou je ogen op Christus en heb vertrouwen, zondag 13 augustus 2023 – 19e zondag jaar A


Podcast #130 – zijn wij bereid om te veranderen? welke prijs willen we betalen oor het streven naar morele volmaaktheid? 6 augustus feest van de gedaanteverandering van de Heer, Zondag 6 augustus 2023 – 18e zondag jaar A – Feest van de gedaanteverandering van de Heer


Podcast #129 Wat zoekt gij, wat is je diepste verlangen? Wat is wijsheid?

Podcast #128 Waarom zowel het onkruid als het goede zaad laten groeien?


Podcast #127 Bijbelse normen en waarden blijven een zaak van gezond verstand en je weet dat het goed is, blijf zaaien


Podcast #126 Mgr.Rob Mutsaerts. God’s wijsheid is heel eenvoudig, het moet uit te leggen zijn aan kinderen. Met grote gecompliceerde verhalen komen we niet verder. Theologen hebben de kerk verdeeld in vele denominaties.


13e zondag (A): Podcast #125 – een christelijke maatschappij kun je alleen realiseren met christelijke individuen, zoals u en ik.  “wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op” (Mt. 10, 37-42)


12e zondag (A): Podcast #124 – christenvervolging is overal, maar de waarheid overwint uiteindelijk altijd, Nietzsche is dood en God leeft 


11e zondag (A) Jezus heeft iedereen nodig. Ga erop uit en wees het zout der aarde, in woorden en vooral in daden – Podcast #123 Mgr.Rob Mutsaerts


Sacramentsdag – Podcast #122: daar waar Christus is, is geen bederf – Sacramentsdag, Mgr.Rob Mutsaerts


Drievuldigheidszondag – het doel is niet volmaaktheid, maar je uiterste best doen, Mgr.Rob Mutsaerts

De Geest waait waar die heen gaat, maar het geloof komt je niet aanwaaien. Je moet er wel wat voor doen. Je moet je er voor inspannen. Het verhaal van het sneeuwvlokje. De kerk is begonnen met slechts 12 apostelen. Wij hebben niets te verliezen, maar alles te winnen. 

Ben je een verliezer of een winnaar? Zalig Pinksteren! 


Podcast #119 – Met Gods geest is alles mogelijk


Podcast #118 – Wees altijd bereid tot verantwoording van je geloof – 6e zondag van Pasen, zondag 14 mei 2023

 
Podcast #117 – Over feiten en meningen, ik ben de weg de waarheid en het leven
 
Podcast #116 – Mgr.Rob Mutsaerts over de zondaglezingen: de apostel Petrus is heel duidelijk: bekeert u, laat u dopen en laat u leiden door de H.Geest. 
 

De Emmausgangers, soms valt het muntje wat laat. Je bent gezonden, wees helder en hartelijk.

Beloken Pasen

De Heer is waarlijk verrezen, Zalig Pasen!

Palm- en passiezondag 2023 – de Heer heeft u nodig, aan welke kant staat u?  

Zondag 26 maart: zonder geloof in de verrijzenis heet het Christendom geen zin.

Zondag 19 maart: horen maar niet luisteren en het licht niet willen zien. Genezing van de blinde.

Zondag 12 maart 2023: het evangelie verkondigen als waarheid, levend water

Zondag 5 maart 2023 – een navigatiesysteem is er om gebruikt te worden

Zondag 26 februari 2023 – Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn

Zondag 19 februari 2023 – Ubi Caritas, ware naastenliefde.

Zondag 12 februari 2023 Een gastvrije kerk van Christus, inclusief in morele uitdaging

Zondag 5 februari 2023 – stop met het zoeken naar geluk, gij zijt het licht der wereld – 5e zondag jaar

Zondag 29 Januari 2023 – Recept voor geluk – 4e zondag van het jaar (A) – de zondag; van de zaligsprekingen;

Zondag 22 Januari 2023: 3e zondag van het jaar

Zondag 15 januari 2023: 2e zondag van het jaar

Mgr.Robs 100e podcast!

Zondag 8 Januari 2023: Podcast #100: Openbaring van de Heer, de wijzen vonden het mensenkind, Geloof en wetenschap horen bij elkaar,

Zondag 1 Januari: Nieuw jaar 2023 – Hoogfeest H.Maria Moeder van God.

Zondag 25 December: Kerstmis 2022

Zondag 18 December: de tekenen van de tijd verstaan met geloof en vertrouwen

Zondag 11 December, derde zondag van de Advent – Kom en zie!

Zondag 4 december 2022, tweede zondag van de Advent – Sinterklaas rijm!

Zondag 27 November 2022, Eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar (A) – Weest waakzaam!

Zondag 20 November 2022, laatste zondag van het kerkelijk jaar (C). Bespotten of niet bespotten? Hij heeft ons niet opgegeven. 

Zondag 13 November 2022: doe goed en wees niet bang

Zondag 6 november 2022: de realiteit van de verrijzenis

Zondag 30 oktober 2022 Podcast #90:  ik moet bij jou te gast zijn, zoek red wat verloren is …

Zondag 23 oktober – Podcast #89: Wat houdt zelfkennis in? Over de farizeeër, de tollenaar en echt berouw… 

Zondag 16 Oktober – Podcast #88: Geloof is als topsport, het vraagt om volharding

Zondag 9 Oktober – Podcast #87: Dankzegging, Dankbaarheid. Niet meer vanzelfsprekend…

1 oktober 2022 – Podcast #86: Vertrouwen in geloof? Wat betekent dat concreet? Hoe versterk je je geloof en daarmee dat vertrouwen?  

25 September 2022 – Podcast #85: parabel aangaande de hemel en de hel, Lazarus en de rijkaard. Beide zijn serieus te nemen, omdat Jezus dat ook deed. 

18 September 2022 – Podcast #84 : De onbetrouwbare rentmeester (Lucas 16) – 25ste zondag door het jaar C

220917 – 4523 Views

11 September 2022 – Podcast #83: Barmhartigheid, zeker voor het verloren schaap en de verloren zoon – 24ste zondag door het jaar C

4 September 2022 – Podcast #82: Geloven als een kind. Over rede en geloof.

28 Augustus 2022 – Podcast #81: wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden. 22ste zondag door het jaar.

21 Augustus 2022 – 21e zondag jaar C. Wat te doen om in de hemel te komen? 

14 Augustus 2022 – 20e zondag jaar C. Vuur op aarde gebracht om uiteindelijk Gods orde weer op aarde te verkrijgen, verschroeiend vuur dus.   

7 Augustus 2022 – 19e zondag jaar C. Wachten met Godsvertrouwen en denken aan de 2 tips die Jezus ons gaf: Laat je niet gek maken door geld en weest waakzaam.

Bestaat er Ijdelheid der ijdelheden? Wat heeft de mens aan al zijn geploeter? 

220730 | 4001 views |

24 juli 2022 – 16e zondag door het Jaar C: Sodom en Gomorra, hou van de zondaar maar haat de zonde… 

220723 | 3953 Views |

17 juli 2022 – 16e zondag door het Jaar C: het beste kiezen. Zoek eerst God. Het verhaal van Maria en Marta.

220716 | 3880 Views |

10 juli 2022 – 15e zondag door het jaar C: wie is mijn Naaste? De parabel van de barmhartige Samaritaan en de eerste brief van de Heilige apostel Paulus aan de inwoners van Kolosse: Wie is Jezus?  

3 juli 2022 – 14e zondag door het jaar C: “God heeft ons niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn, aan Hem” (H.Moeder Teresa van Calcutta) 

26 juni 2022 – 13e zondag door het jaar C

19 juni 2022 – 12e zondag door het jaar C. Sacramentsdag – Corpus Christi

12 juni 2022 – 11e zondag – Drievuldigheidszondag, de zondag waarin we de drie-ene Vader, Zoon en de Heilige Geest herdenken? Hoe die nu te kennen? Hoe leer je een persoon kennen? Je kunt veel informatie vinden op het web, maar uiteindelijk moet je hem of haar ontmoeten als je ze echt wil leren kennen!.

5 juni 2022 – Pinksteren 2022 – Wat hebben sport en geloof met elkaar te maken? Hoe de Heilige geest ons kan helpen om alles met Liefde te betrachten, dwz het beste voor de ander te gunnen…

29 mei 2022 – Zevende zondag van de paastijd – Pinksternoveen – Ut Unum sint , opdat we allen één zullen zijn. streven naar éénheid, een kwestie van liefde 

22 mei 2022 – Over welke vrede heeft Christus het? 

15 mei 2022 – Christelijke Liefde moet u wel goed verstaan zegt de Monseigneur. Zoals Thomas van Aquino schreef: Liefhebben is het beste voor de ander willen en daaraan meewerken…

8 mei 2022 – Roepingen zondag. Bidden voor Herders die werkelijk het beste voor hebben voor hun ‘schapen’, en weten waar het in de kerk over gaat. Geen huurlingen die zeggen: “u vraagt, en wij draaien”. 

1 mei 2022 – Derde zondag in de paastijd. Geef nooit op, zoals God ook nooit opgeeft.

Beloken pasen – Aan de hand van drie apostelen (Petrus, Johannes en Thomas) , die in het evangelie van vandaag hun opwachting maken, overweegt Mgr. Rob Mutsaerts met ons de drie aspecten van de kerk: oog hebben voor het fysieke welzijn van mensen, de contemplatie en het onderzoeken zodat ons geloof verdiept kan worden. Alle drie aspecten hebben elkaar nodig. Ze zijn complementair aan elkaar.

Paaszondag – Zalig Pasen, Hij is waarlijk verrezen! 

Palmzondag: Lc. 19, 28-40 – Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Vijfde zondag van de vasten

Vierde zondag in de vasten – waar gebeurde gebeurtenissen en symboliek in de drie ‘boeken’ van God. 

Derde zondag van de vasten – Opdat je broze leven vruchten voortbrengt – bekering!

Tweede zondag van de vasten. God moet wel vreemd voor ons zijn, n.a.v. eerste lezing Genesis 15.

Eerste zondag van de veertigdagentijd. Lc., 4, 1-13 Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.

Lc. 6, 39-45 Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.
Hoe kijkt een wetenschapper tegen liefde aan, en wat zegt het een Poëet? Wat is de kracht van  parabels? Waar het hart van vol is, loopt de mond over.

#54e podcast! 7e zondag van het jaar – 20 Februari 2022 – Goed voorbeeld doet volgen. Waar zou je een Christen aan moeten herkennen? 

#53e podcast! 6e zondag door het jaar – de zaligsprekingen. Het katholieke geloof is niet voor watjes. Ben je bereid om Jezus te volgen en zijn weg te verwezenlijken? 

#52e podcast! 5e zondag door het jaar: “Duc in altum!” – Aan het begin van de apostolische Brief  ‘Novo millennio ineunte’  verwijst H.Paus Johanne sPaulus II naar de woorden waarmee Jezus de eerste leerlingen aanspoort om hun netten uit te werpen voor een visvangst die wonderbaarlijk groot blijkt te zijn. Jezus zegt tegen Petrus: “Duc in altum – Vaar het meer op naar diep water” (Lc. 5, 4). ”

Het geloof is missionair, en dat geldt voor elke gedoopte  
Kortom wilt u een oppervlakkig leven of durft u de diepte in te gaan? 

#51e podcast! 4e zondag door het jaar  

De kerk is de enige club ter wereld die bestaat voor de mensen die nog geen lid zijn” we moeten verkondigen aan wie Christus nog niet kennen, en dat is in Europa vandaag meer dan 90% van de bevolking.  Ook met EWTN lage landen moeten we hier meer aandacht aan besteden.

#50e podcast! 3de zondag door het jaar

#49: De bruiloft van Kanaän 

#48: Wat is de relatie tussen J.R. Tolkien, lord of the Rings en het verhaal van Christus. Wie was Frodo?  Voor meer uitleg klik hier

#47: Kerstkribbe, Matteüs 2, op zoek gaan, wijzen.  Voor meer uitleg klik hier

#46: De Heilige Familie staat centraal, Maria Jozef en Jezus… Voor meer uitleg klik hier 

#47

#46

#45

#44

#43

#42

#41

#40

#39

#38

#37

#36

#35

#34

#33

#32

#31

#30

#29

#28

#27

#26

#25

#24

Podcast #23: Zielzorg en echt herderschap, 16e zondag van het jaar

#22

#21

#20

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

#12

#11

#10

#9

#8 

#7  28 maart – zesde zondag, Palmzondag! – jaar B

#6 21 maart – vijfde zondag van de vastentijd – jaar B

#5 14 maart – vierde zondag van de vsatentijd – jaar B

#4 7 maart – derde zondag van de vastentijd – jaar B

#3 28 februari 2021 – tweede zondag van de vastentijd 2021 – jaar B 

#2 18 februari – voor de eerste zondag van de vastentijd 20 feb 2021 – jaar B

[buzsprout episode=’7905640′ player=’true’]

#1 16 februari 2021 – Aswoensdag – jaar B

210305 1044 | 220227 2226 | 220517 3271 | 221023 4973 | 230108 5887 | 230813 7333 | 231125 8000 | 240106 8352 | 240507 9007 | 240609 9147 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel