Onze-Lieve-Vrouwe van Hoop: te midden van 1.000 door brand verwoeste huizen in Colorado, staat het Mariabeeld onaangetast

HomeInternationaal Katholiek NieuwsOnze-Lieve-Vrouwe van Hoop: te midden van 1.000 door brand verwoeste huizen in...

Maria bleef – zoals zij in ons leven zal doen – voor ons bemiddelen in de donkerste tijden, biddend voor ons tot Jezus Christus, haar Zoon, onze Heer en Heiland.

Tom Greany; Blogs; 3 januari 2022

Opmerking van de redactie: Tom Greany en zijn vrouw, Kat, verloren deze week hun huis in de brand in Louisville, Colorado, en stuurden deze terugblik naar het Register.

Toen we bij ons huis aankwamen, was het volledig verwoest. Op vijf na waren alle 55 huizen in onze buurt verwoest. De huizen waarbij dat niet het geval was, waren volledig onbeschadigd. Heel vreemd. Aan de overkant van de straat, een soortgelijk beeld; naar het zuiden, hetzelfde: alle drie de buurten weg.

Toen we naar beneden klommen in het smeulende puin van wat ons huis was geweest, was bijna niets meer te herkennen. Een paar potten en pannen. Verdraaide stalen balken, losgeraakt van de fundering, waren op de as gevallen. Op onze veranda konden we het afgebrokkelde beton van de fundering zien, bezaaid met bakstenen. En de mooie design voordeuren zelf waren gesmolten tot een verwrongen bal.

Maar Maria was er nog.

Bedekt met zwart roet op de rechterhelft van het lichaam van het beeld, was de beeltenis van Maria ongeschonden. Er leken overal bakstenen te zijn gevallen, waarschijnlijk zelfs enkele tegen het beeld. Maar het viel niet eens om. Aan de voet van het beeld, onder het puin, bevinden zich veel hartvormige stenen die Kat en ik tijdens onze vele wandelingen hebben verzameld, om ons eraan te herinneren dat we ons leven via Maria aan Jezus hebben gewijd en dat haar Onbevlekt Hart en zijn Heilig Hart ons door alles heen zullen beschermen en ondersteunen.

Het standbeeld is een symbool. Temidden van de smeulende ruïnes die uren eerder een inferno waren geweest, bleef Maria overeind – zoals zij in ons leven zal doen, voor ons bemiddelen in de donkerste tijden, voor ons biddend tot Jezus Christus, haar Zoon, onze Heer en Verlosser.

Het doet pijn om naar ons huis te kijken, de hele inboedel verloren. Het kerstgeschenk dat we met onze zonen hadden gevierd ging in rook op, samen met al het andere dat zij en wij bezaten.

De hele buurt was in minder dan een dag weg.

We hadden er geen moment aan gedacht dat we ons huis zouden verliezen, aan de andere kant van de Davidson Mesa, ver weg van prairiegras. Hoe zou het vuur ons huis bereiken? Grote kavels met verzorgde gazons en weinig bodembedekking om te verbranden, hoe zou het vuur het kunnen aansteken? Dus toen de brandweer ons zei te vertrekken, namen we bijna niets mee: een kluis met belangrijke documenten en onze laptopcomputers was alles wat we bij ons hadden – niet eens schone kleding of een tandenborstel.

Dit zien toen we terugkwamen was schokkend, afschuwelijk. Het besef van het verlies steekt enorm. Maar we kunnen het verlies alleen als pijn voelen, vanwege de buitengewone omvang van de geschenken die ons in ons leven waren gegeven. Hoe rijk gezegend zijn wij!

God heeft onze huizen niet in brand gestoken om ons een lesje te leren.

Maar door het verlies van het huis gaf Hij ons de gelegenheid om zijn troost te ervaren door de voorspraak van zijn Moeder – onze moeder, Maria.

Negen maanden eerder hadden we net een grote verbouwing aan het huis voltooid. Het was ons droomhuis. Maar dit alles is tijdelijk. We kunnen het niet met ons meenemen.

We waren gezegend om samen te zijn, veilig weg, en om onze auto’s veilig weg te krijgen. En niemand kan het geloof afnemen dat diep in ons geworteld is, gevoed door tekenen als deze, dat de Heilige Familie niet alleen bij ons is, maar ook naar ons omziet. Ze houden van ons, en ze geven om ons. Ze bidden voor ons. En ze bidden voor de wereld in deze donkere tijden waarin we leven.

Ik had maar om één ding gevraagd voor Kerstmis: dat de Heer mijn familie heilig zou maken. Misschien begint dat wel met afstand doen van onze bezittingen en volledig afhankelijk worden van Hem. “Als u volledig wilt zijn, ga dan heen, verkoop uw bezittingen en geef ze aan de armen, dan zult u een schat in de hemel hebben; en kom, volg Mij” (Matteüs 19:21).

“Gegroet, vol van genade! De Heer is met u” (Lucas 1:28).

 

 

Bron: Our Lady of Hope: Amid 1,000 Colorado Houses Destroyed by Fire, Virgin Mary Statue Stands Unscathed| National Catholic Register (ncregister.com)

HOW YOU CAN HELP

Archdiocese of Denver fire relief fund

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel