Op zoek naar het echte – katholieke – Engeland

HomeGeloof en LevenOp zoek naar het echte - katholieke - Engeland

Een gesprek met Joseph Pearce over zijn nieuwste boek

 

K.V. Turley; Interviews; 26 april 2022

Wees voorzichtig met wat je leest – het kan je veranderen, ten goede of ten kwade.

In het geval van Joseph Pearce, maakte zijn vroege lectuur hem tot een gewelddadige “white supremacist’. Het deed hem ook in de gevangenis belanden. Terwijl hij daar zat, bleef hij lezen, maar deze keer las hij het werk van G.K. Chesterton. Het was niet zo dat de woorden van Chesterton plotseling zijn politieke opvattingen of zijn neiging tot geweld veranderden, maar ze brachten wel een verandering teweeg, één die veel diepgaander was dan zijn eerdere transformatie tot neonazi. Die opmerkelijke bekering is goed gedocumenteerd – niet in het minst in zijn autobiografische Race With the Devil: My Journey From Racial Hatred to Rational Love (St. Benedict Press, 2013).

Vandaag de dag is deze voormalige atheïst een toegewijde katholiek. Zijn woede is veranderd in apostolische ijver. Sinds 1996 is hij bezig Engeland – haar geschiedenis en cultuur – opnieuw te onderzoeken door een andere lens dan die welke hij eerder gebruikte.

In een gepsrek met het Register op 7 april, legde hij uit hoe zijn laatste boek, Faith of Our Fathers: A History of True England (Ignatius Press), het verhaal vertelt van “het ware Engeland, [dat] trouw is gebleven aan de Katholieke Kerk, door dik en dun, van de eerste tot de 21ste eeuw”. Hij hoopt dat de publicatie ervan mensen in staat zal stellen “het rijke katholieke erfgoed te zien, dat Engelsen als hun eigen erfgoed kunnen claimen, in schril contrast met de ‘officiële geschiedenis’ van Engeland die geworteld is in trots en anti-katholieke vooroordelen.” Deze “officiële” of “Whig-versie” van de geschiedenis is er een die Engeland als protestants beschouwt en de opmars van het protestantisme en de vestiging van het anglicanisme als staatsgodsdienst niet alleen als iets goeds, maar ook als iets populairs onder de Engelsen.

Redactie: Zie ook het gesprek van Kevin Turley en Joseph Pearce over de geestelijke en literaire geschiedenis van Engeland, tijdens een wandeling door Walsingham:  https://www.youtube.com/watch?v=HA-CscQuHXE

Pearce’s True England maakt deel uit van een revisionistische beweging die al tientallen jaren erop wijst, dat deze “officiële geschiedenis” niet alleen historisch onjuist is – de gewone katholieke Engelsen zaten nooit op één lijn met de “top down” religieuze revolutie die hen door Hendrik VIII werd opgelegd – maar dat deze versie van de geschiedenis altijd politiek gemotiveerd was. Kortom, het was niet zozeer geschiedenis als wel propaganda.

True England maakt deel uit van “een nobele traditie van ‘revisionistische’ geschiedenis”, aldus Pearce, die tracht “de onjuiste en bevooroordeelde verdraaiingen van de ‘officiële’ of ‘Whig’ versie van de geschiedenis” te corrigeren. 

Toch vraagt men zich af: hoe moeilijk is het om de diep anti-katholieke vooringenomenheid van de officiële versie van de Britse geschiedenis tegen te gaan? “Het is gemakkelijker dan vroeger,” antwoordt Pearce. “Tot ongeveer de tweede wereldoorlog werd de ‘Whig’-geschiedenis aanvaard als het officiële verhaal van het verleden van Engeland. Die consensus is verdampt. Sinds die officiële geschiedenis niet meer wordt geloofd of vertrouwd, is er een grotere openheid om de feiten van het verleden in een nieuw, onbevooroordeeld licht te zien.”

Het is in deze nieuwe sfeer van onderzoek en verlangen naar objectiviteit, dat hij hoopt dat zijn boek ontvankelijke lezers zal vinden. Hoeveel van die lezers, vraagt men zich af, zullen zich in Engeland bevinden? “Het is mijn hoop, dat het boek gelezen zal worden door Engelse katholieken,” zei Pearce, “en dat zij als gevolg daarvan hun wortels beter zullen begrijpen. Ik hoop dat dit hen vervolgens zal inspireren om over dit ‘ware Engeland’ te praten met niet-katholieke Engelsen, zodat zij kunnen evangeliseren door de kracht van de geschiedenis.”

‘Christ-haunted (red.: bezeten/doortrokken van Christus)’

De geschiedenis van Engeland die op de bladzijden van dit boek wordt onthuld, is complexer – en katholieker – dan de vorige officiële versie toeliet. Engeland dankt zijn naam aan de Angelen, een van de Germaanse stammen die zich vestigden in hetgeen Engeland werd, na de ineenstorting van het Romeinse Rijk. Maar, zoals Pearce opmerkt, “er was een katholiek-christelijke aanwezigheid in Engeland, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Keltisch, vóór de komst van deze Germaanse stammen.” Hij wijst er verder op, dat er al bijna 400 jaar een christelijke aanwezigheid in Engeland was voordat de heidense Germaanse stammen, meestal gezamenlijk bekend als de Angelsaksen, aan deze kusten arriveerden. “Dit grotendeels katholieke land dat voorafgaat aan de Angelsaksen is wat ik het Engeland vóór Engeland noem,” voegt hij eraan toe.

Door het boek heen loopt het nogal verrassende thema van Engeland als “Christ-haunted”, een uitdrukking die meer doet denken aan Flannery O’Connor en het Amerikaanse Zuiden dan aan Engeland. Dus, wat bedoelt hij met deze uitdrukking? “Het verwijst naar de vrome legenden,” legde Pearce uit, “waarop William Blake zinspeelt in zijn gedicht Jerusalem, dat het Christuskind Engeland zou hebben bezocht met de heilige Jozef van Arimathea, of dat de heilige Jozef van Arimathea de eerste missie naar Engeland zou hebben geleid in 63 na Christus, en de Heilige Graal met zich mee zou hebben gebracht”. Ongeacht of dergelijke verhalen slechts vrome legenden zijn, is Pearce van mening dat “zij het leven hebben geschonken aan alle Arthurlegenden over de Heilige Graal, die zozeer deel uitmaken van de verwevenheid van wat het betekent om Engels te zijn. Daarom zeg ik dat Engeland bezeten (doortrokken) is van Christus, net zoals Flannery O’Connor geloofde dat het Amerikaanse Zuiden op dezelfde manier van Christus bezeten was.

Als alle geschriften tot op zekere hoogte autobiografisch zijn, vraag je je af in hoeverre de geestelijke reis van de auteur zelf het prisma is waardoor deze draden door de Engelse geschiedenis worden bekeken. “Ik ben opgevoed met de anti-katholieke ‘Whig’ opvatting van de geschiedenis,” legt hij uit. “Als jonge man was ik dan ook zeer anti-katholiek. Het was gedeeltelijk mijn lezen van het ‘revisionistische’ inzicht in de geschiedenis van zowel Belloc als Chesterton die mij de ogen opende voor de leugens waarmee ik voor de gek was gehouden om te geloven. Ik hoop dat mijn eigen boek, op zijn eigen kleine manier, mensen de ogen kan openen voor de waarheid over het verleden van Engeland, zoals mijn eigen ogen werden geopend.”

Waar en tijdloos Engeland

De geschiedenis die hij verhaalt omspant 2000 jaar, beginnend met de komst van de eerste christelijke missionarissen naar Engeland, die mogelijk al in het jaar 63 plaatsvond, en eindigend, treffend, met het opnieuw toewijden van Engeland aan de Heilige Maagd tijdens de COVID-lockdown in maart 2020. Levend in het Engeland van de 21e eeuw, dat even uitgesproken seculier als agnostisch is, lijkt er weinig ruimte voor optimisme over de op handen zijnde terugkeer van dit land tot het geloof. Pearce is het daar niet mee eens. “Een christen moet altijd hoopvol zijn,” zei hij. “In de proloog en epiloog van mijn boek spreek ik over het ‘ware en tijdloze Engeland’ dat bestaat in Gods aanwezigheid. Er is geen verleden en toekomst voor God. Zijn alomtegenwoordigheid betekent dat alle tijd voor hem aanwezig is. Zo opgevat is het ware Engeland dat deel van Engeland dat in zijn aanwezigheid blijft, terwijl diegenen in de Engelse geschiedenis die tegen Christus en zijn Kerk hebben gestreden, zichzelf naar buiten zijn aanwezigheid hebben geëxcommuniceerd”.

Vele jaren geleden kreeg Joseph Pearce de genade om zijn weg te vinden naar die Aanwezigheid. Hij is daar nog steeds. Zijn gave zijn woorden, en zijn missie is om, onder het puin van leugens en halve waarheden, de waarheid te vinden van het literaire en historische verleden van een natie. In Faith of Our Fathers: A History of True England, in de spirituele wildernis van het Albion van vandaag, blijft hij een stem voor de waarheid.

 

K.V. Turley (Kevin)  is de Verenigd Koninkrijk correspondent van het Register. Hij schrijft vanuit Londen.

Keywoorden:  | Belloc | Engeland | Faith of Our Fathers: A History of True England | G.K. Chesteron | Kevin Turley | NCRegister | Stem voor de waarheid | Verenigd Koninkrijk |

Bron: In Search of the True — Catholic — England| National Catholic Register (ncregister.com) 

Wilt u meer lezen van bijvoorbeeld Kevin Turley, klik dan hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ bovenaan deze post.  

220428 | [XLS000] | 240226 post views 715 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel