Over de drempel van het evangelie van het leven

HomeGeloof en LevenOver de drempel van het evangelie van het leven

Stel je voor hoe waardevol ons menselijk leven moet zijn als “de Zoon van God het heeft aangenomen en tot instrument heeft gemaakt voor de redding van de mensheid”.

Monika Jablonska Blogs February 17, 2022

“Het evangelie van het leven is de kern van Jezus’ boodschap. Dag na dag liefdevol ontvangen door de Kerk, moet het met onverschrokken trouw gepredikt worden als ‘goed nieuws’ aan de mensen van alle tijden en culturen.” H.Paus Johannes Paulus II

Onzekerheid, chaos, pandemie en een “cultuur van de dood” die zich zo krachtig verzet tegen de “cultuur van het leven” – deze en andere bedreigingen zetten aan tot en rechtvaardigen onze bezinning op het menselijk leven.

Evangelium vitae, de encycliek van paus Johannes Paulus II, onderricht en herinnert ons opnieuw aan het wonder en de heiligheid van het leven. Deze leer is in wezen “een nauwkeurige en krachtige herbevestiging van de waarde van het menselijk leven en de onschendbaarheid ervan”, en ook “een dringende oproep, gericht tot ieder mens in naam van God: Eerbiedig, bescherm, bemin en dien het leven, elk menselijk leven! Alleen in deze richting zult u gerechtigheid, ontwikkeling, waarheid, vrijheid, vrede en geluk vinden”. Zo vermaant de encycliek ons.

Volgens Evangelium vitae

Zelfs te midden van moeilijkheden en onzekerheden kan ieder mens die oprecht openstaat voor waarheid en goedheid, door het licht van het verstand en de verborgen werking van de genade, de heilige waarde van het menselijk leven herkennen, in de natuurwet die in het hart geschreven staat (vgl. Romeinen 2,14-15). Vanaf het allereerste begin tot aan het einde kan hij het recht van ieder mens erkennen, dat dit primaire goed in de hoogste mate gerespecteerd wordt. Op de erkenning van dit recht zijn elke menselijke gemeenschap en de politieke gemeenschap zelf gegrondvest.

De zin van het menselijk leven is diep geworteld in Jezus Christus. Het Evangelie van het Leven van Johannes Paulus II is er ondubbelzinnig over:

Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf het begin de scheppende werking van God betekent, en het blijft voor altijd in een bijzondere relatie met de Schepper, die het enige doel ervan is. God alleen is de Heer van het leven vanaf het begin tot het einde ervan: niemand kan zich in welke omstandigheid dan ook het recht toe-eigenen een onschuldig menselijk wezen rechtstreeks te vernietigen.

Dat betekent dat het leven aan de Heer toebehoort; het staat onder zijn bijzondere bescherming en niemand kan er op eigen houtje over beschikken.

In onze uitdagende tijden is Gods oproep duidelijk te horen: “Zie, Ik heb heden voor u gesteld leven en goed, dood en kwaad. … Kies daarom het leven, opdat gij en uw nageslacht mogen leven.” (Deuteronomium 30:15, 19).

Het leven is een geschenk van de Schepper. Het geschenk wordt voltooid in zelfopoffering. Dit is de meest diepgaande betekenis van het leven. Stel je voor hoe mooi, kwetsbaar en waardevol ons menselijk leven moet zijn als “de Zoon van God het heeft aangenomen en het tot instrument heeft gemaakt voor de redding van de mensheid.”

Daarom, “Gij zult niet doden.” Het vijfde gebod is het vertrekpunt van een reis naar ware vrijheid en bevordering van het leven. Johannes Paulus II wil opnieuw de absolute waarde bevestigen van het gebod “niet te doden”, dat de kern vormt van Gods verbond met de mens. Het gebod is geen inperking maar een geschenk.

Aanslagen op het menselijk leven – abortus, euthanasie en andere – vereisen een wettelijke rechtvaardiging. Het positief recht kan het menselijk geweten niet vervangen, maar moet de morele grondslag van de rechtvaardigheid en de eerbiediging van ieders onvervreemdbare rechten veiligstellen. in de allereerste plaats hebben wij het recht op leven.

Democratie kan niet alleen worden gedefinieerd door de normen van het positieve recht, maar daarentegen moet worden gekenmerkt door morele beginselen die de rechten van de zwaksten en meest weerlozen beschermen. Zoals Johannes Paulus II verduidelijkte: “Er kan geen echte democratie zijn zonder erkenning van de waardigheid van iedere persoon en zonder eerbiediging van zijn of haar rechten”. Daarom moeten juridische en morele systemen samen werken aan de bescherming van het menselijk leven.

In zijn conclusie roept Evangelium Vitae op “tot een nieuwe cultuur van het menselijk leven”. De Poolse paus legde uit dat het “Evangelie van het Leven” de kern vormt van de evangelisatieopdracht van de Kerk. Het doel ervan is “de mensen van het leven” te verenigen.

Vandaag moeten we allemaal samenwerken om het menselijk leven te beschermen. De rol van de Kerk is het leven te onderwijzen, te vieren en te dienen. Het gezin, “heiligdom van het leven” genoemd, verwelkomt het leven, voedt het en ondersteunt het. Vrouwen zijn de bewakers van het heiligdom omdat zij bijzonder dicht bij het mysterie van het leven staan.

Evangelium vitae besluit met een vertrouwend beroep op Maria die “het model wordt van de Kerk, geroepen om de ‘nieuwe Eva‘ te zijn, de moeder van de gelovigen, de moeder van de ‘levenden'”. Johannes Paulus II meent dat de Kerk in de wederzijdse relatie tussen het moederschap van Maria als draagster van Jezus en haar eigen moederschap ten opzichte van alle mannen en vrouwen, hoop vindt voor het Evangelie van het Leven.

Ondanks alle uitdagingen roep ik u op het leven te bevorderen en te verdedigen. Zoals Johannes Paulus II verklaarde:

Word nooit moe u krachtig uit te spreken ter verdediging van het leven vanaf de conceptie en laat u niet weerhouden van de verplichting om de waardigheid van iedere menselijke persoon met moedige vastberadenheid te verdedigen. Christus is met u. Wees niet bang!

De bevordering van het menselijk leven zou de hoogste prioriteit moeten hebben in onze samenlevingen, gemeenschappen, staten … en anderszins. We moeten allemaal vechten voor het leven. Het is de moeite waard om jezelf tot het uiterste te drijven “om over de drempel van het Evangelie van het Leven te stappen” om te ontdekken dat we onze Vader hebben die ons leven geeft en om te herontdekken dat Hij ons liefheeft.

Beste vrienden en collega’s, help ons om een cultuur van het leven op te bouwen en te beschermen. Op die manier “zullen gerechtigheid en solidariteit toenemen en zal die nieuwe cultuur van menselijk leven worden bevestigd, voor de opbouw van een authentieke beschaving van waarheid en liefde”.

 

Monika Jablonksi

Monika Jablonska is consultant met expertise in internationale zakentransacties en NGO’s, advocaat en filantroop. Momenteel werkt mevrouw Jablonska aan haar proefschrift in politieke wetenschappen. Zij is de auteur van Wind from Heaven: Johannes Paulus II, de dichter die paus werd. Haar tweede boek over Johannes Paulus II zal in 2022 verschijnen. Ze schrijft ook voor verschillende tijdschriften en kranten in de Verenigde Staten en Europa.

Bron: Crossing the Threshold of the Gospel of Life| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: Abortus | Cultuur van de dood | Cultuur van het leven | Deuteronomium 30 | Euthanasie | Evangelie van het Leven | Encycliek Evangelium Vitae |  H.Maria | H.Paus Johannes Paulus II | Het wonder en de heiligheid van het leven | Humanae Vitae | Karol Wojtyla | Menselijk leven | Monika Jablonska | NCRegister | Nieuwe Eva | Romeinen 2 | Vita donum | Waardigheid |

Wilt u meer artikelen lezen of video’s zien over bijvoorbeeld de waardigheid van het leven ‘Humanae Vitae’? Klik dan hier, of klik een van de andere ‘tags’ boven aan deze post.

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel