Overweging voor Moederdag lees NCRegister: Gelukkige ‘barende persoondag’?! Serieus?

HomeInternationaal Katholiek NieuwsOverweging voor Moederdag lees NCRegister: Gelukkige ‘barende persoondag’?! Serieus?

COMMENTAAR: Mannen en vrouwen zijn intrinsiek verschillend met betrekking tot het krijgen van baby’s; we kunnen deze verschillen niet volledig overwinnen, zelfs niet met onbeperkte sociale of technologische engineering.

Jennifer Roback Morse – VS; 6 mei 2022

Hebt u het gehoord? Nu kunnen we niet meer zeggen “moeder,” maar in plaats daarvan, “barend persoon.” Immers, de “wetenschap” vertelt ons dat mannen of vrouwen baby’s kunnen krijgen. In feite, worden de woorden “vrouw” en “man” verboden door de nieuwe beschikking. Het woord “man” is nu “prostaat-eigenaar”, en “vrouw” is “vagina-eigenaar”. Het woord “vader” is “niet-barende ouder” geworden.

Dit soort gekte gebeurt toch alleen in Hollywood of (red.: Washington) D.C.?

Ik ben bang van niet. Vorige week behandelde de wetgevende macht van Louisiana een wetsvoorstel dat therapeuten zou verhinderen kinderen te helpen hun geslachtsverwarring te overwinnen. Het wetsvoorstel stelt, dat kinderen die denken dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn, “bevestigd” moeten worden in plaats van de kans te krijgen hun gevoelens te bespreken met een gediplomeerde professional. Eén van de sprekers die voor het wetsvoorstel was, zei: “De enige mensen die therapie nodig hebben zijn ouders die hun ‘queer’ kinderen niet kunnen accepteren.

Wat zal dit betekenen voor geestelijken die verwarde jonge mensen proberen te begeleiden? Worden ze naar therapie gestuurd?

Hoe zit het met situaties zoals die van Walt Heyer? Hij probeerde acht jaar lang als vrouw te leven. Hij ontdekte dat alle medische interventies en “sociale transities” zijn onderliggende problemen niet oplosten. Als kind was hij misbruikt, lichamelijk, emotioneel en seksueel. De mensen die zich haastten om hem te “veranderen” wilden daar niet over praten. Nu wijden Walt en zijn vrouw zich aan het helpen van anderen die zijn meegesleurd door de genderideologie.

Evenzo heeft een onevenredig groot aantal mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht ook kindermishandeling meegemaakt. In een studie bleek dat zelf-geïdentificeerde homo’s, lesbiennes en biseksuelen bijna twee keer zoveel kans hadden om melding te maken van emotioneel, fysiek of seksueel misbruik. Zou het niet zinnig zijn om therapeuten toe te staan om op zijn minst te praten met mensen die lijden aan genderdysforie of die ongewenste aantrekking tot hetzelfde geslacht ervaren? Het uitgangspunt achter het verbod op “conversietherapie” is dat homo-, lesbische en transidentiteiten aangeboren, onveranderlijke kenmerken zijn, vergelijkbaar met ras. Als mensen eenmaal één van deze identiteiten hebben aangenomen of bevestigd, zullen zij schade ondervinden van het in twijfel trekken van deze zelfidentificatie. Noch zij noch hun ouders, als ze minderjarig zijn, zouden toestemming moeten krijgen om advies te vragen aan een gediplomeerd therapeut.

Deze verbodsbepalingen behandelen deze mensen stilzwijgend alsof zij en hun identiteit zo kwetsbaar zijn, dat er geen vragen mogen worden toegestaan. Zij zullen zichzelf schade berokkenen als zij worden “onderworpen” aan een therapie die hun pas ontdekte seksuele identiteit tracht te verduidelijken of veranderen. Als ze horen dat naar hen verwezen wordt met een andere dan hun “voorkeurs-voornaamwoord” zou dit hen kunnen schaden. Iemand die hun “dode naam” gebruikt (dat is de naam die hun ouders hen bij de geboorte gaven) kan hen beschadigen.

En dat brengt ons terug bij de “barende persoon”. Het horen van intrinsiek geslachtsbepaalde woorden als “moeder” en “vader“, of met zulke woorden aangeduid worden, kan schadelijk zijn voor personen die tot een seksuele minderheid behoren. Daarom moet iedereen in de samenleving te allen tijde worden gecontroleerd op het correcte gebruik van taal. Dit is de gedachtengang die ertoe heeft geleid dat leraren hun baan zijn kwijtgeraakt omdat zij de politiek incorrecte voornaamwoorden gebruikten. Dit is de gedachtengang die er zelfs toe heeft geleid dat de La Leche League, opgericht om voorlichting en steun te bieden aan het geven van borstvoeding, haar taalgebruik heeft gewijzigd door te verklaren dat sommige “borstvoedende ouders zichzelf niet identificeren als moeder”. 

Het gaat allemaal om macht.

Wie probeert u onzin te laten praten? Het idee achter de genderideologie is dat de geslachtsgebondenheid van het menselijk lichaam op de een of andere manier problematisch is. Sommigen maken bezwaar tegen de ongelijkheden: mannen en vrouwen zijn intrinsiek verschillend met betrekking tot het krijgen van baby’s. We kunnen deze verschillen niet volledig overwinnen, zelfs niet met onbeperkte sociale of technologische engineering. Dit is een aanval op gevoeligheden van radicale egalitairen.

Anderen maken bezwaar tegen de afhankelijkheid die inherent is aan seksuele voortplanting: Niemand kan alleen een baby maken. Ieder individu is steriel, wanneer hij als een individu handelt. Ieder alleenstaand persoon, mannelijk of vrouwelijk, heeft de hulp nodig van een persoon van het andere geslacht om een baby te krijgen. Moderne voortplantingstechnologie maakt het mogelijk een baby te maken zonder het feitelijke contact volgens de ouderwetse methode. Maar zelfs “alleenstaande ouders uit vrije wil” hebben het gebruik nodig van gameten van een persoon van het tegenovergestelde geslacht. Dit beledigt de gevoeligheden van radicale individualisten.

En we mogen dit feit niet over het hoofd zien. De “trans-beweging” is op geen enkele manier, uiterlijk of uitingsvorm een beweging van onderop. Dit zou volkomen duidelijk moeten zijn voor iedereen die oplet. Rijke en machtige mensen financieren en promoten de transgender rage. Zowel de Stryker familie als de Pritzker familie hebben banden met het “medisch-industrieel complex“. Zij hebben letterlijk miljoenen dollars geïnvesteerd in het promoten van de genderideologie, inclusief het oprichten van “genderklinieken” voor kinderen. Iemand die probeert te leven als het andere geslacht zal noodzakelijkerwijs een levenslange klant zijn voor voortdurende medische interventies.

Naast dit financiële belang hebben de rijken en machtigen nog een ander mogelijk motief bij het bevorderen van “inclusief taalgebruik” dat de trans-gekte in stand houdt: macht. Macht, macht, en nog meer macht. Als de mensen met macht je kunnen laten zeggen, “Bruce Jenner is een vrouw,” dan kunnen ze je alles laten zeggen. Inclusief “gelukkige barende persoondag.”

Hebt u genoeg politieke correctheid gehad?

Dit is waarom het getuigenis van mensen als Walt Heyer zo belangrijk is. Hij kan met zekerheid zeggen dat hij niet “zo geboren was.” Zijn verlangen om een vrouw te zijn was niet “vrijwel normaal.” Het was het bewijs van een diepgaande pathologie die behandeld moest worden. Het verbieden van “conversie-therapie” is een manier om de uitwegen te blokkeren voor mensen als Walt die hun beslissingen willen heroverwegen. De rijken en machtigen kunnen allerlei geld in gelikte propagandacampagnes stoppen. Maar Walt zal nooit van zijn overtuiging worden afgepraat dat hij als man is geboren, en altijd een man is geweest, en altijd een man zal zijn.

En daarom is het zo belangrijk dat we niet de “politiek correcte” terminologie gebruiken die door de rijken en machtigen voor ons is uitgevonden. We moeten in de echte wereld blijven leven, zonder angst of verontschuldigingen.

Gelukkige moederdag!

Het Ruth Institute zal Walt Heyer eren met de prijs voor Publieke Getuige van het Jaar tijdens de vijfde jaarlijkse top voor overlevenden van de seksuele revolutie in Lake Charles op 24 en 25 juni. Het instituut heeft een verklaring opgesteld over wettelijke verboden op “conversie-therapie”, om te gebruiken voor getuigenissen en andere publieke discussies over dit onderwerp.

 

Jennifer Roback Morse NCR journaliste
Jennifer Roback Morse

Jennifer Roback Morse Dr. Jennifer Roback Morse, is oprichter en voorzitter van het Ruth Institute, dat slachtoffers van de seksuele revolutie helpt te herstellen van hun ervaringen en pleitbezorgers te worden voor positieve verandering.

Bron: Happy Birthing Person’s Day?! Seriously?| National Catholic Register (ncregister.com)


Wilt u meer artikelen lezen of filmpjes zien aangaande bijvoorbeeld ‘genderideologie‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel