Geestelijke woorden uit Vlaanderen PASEN EN DE GOEDE HERDER

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen PASEN EN DE GOEDE HERDER

PASEN EN DE GOEDE HERDER – Geestelijke woorden uit Vlaanderen

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 27 maart 2021

De schaapdragende herder
Op de Paaskaarsen die we dit jaar in de parochies van onze Federatie Holsbeek gaan zegenen staat een verwijzing naar de oudste afbeelding die we van Jezus hebben. Het is altijd wel eens interessant mensen te vragen of ze weten hoe de oudst bekende afbeeldingen van Jezus in de catacomben in Rome er uit zien. Sommigen denken aan Jezus in de kribbe, anderen aan Jezus aan het kruis of aan de Verrezen Jezus.
Het was allemaal logisch geweest: God is in Jezus Christus mens geworden, Hij heeft voor ons geleden en is voor elk van ons persoonlijk gestorven en verrezen.

Toch is de oudst bekende afbeelding van Jezus in de catacomben iets anders. Het beeld wat die vervolgde christenen het meeste aansprak was het beeld van Jezus als een herder die een schaap op schouders draagt. In de moeilijke omstandigheden waarin ze leefden, drukten ze daarmee uit: die Jezus waarin wij geloven en die Zijn leven voor ons over had is ons nabij en leidt ons. Die christenen hadden dat beeld van die schaapdragende herder niet zelf verzonnen. Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen…Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.” (Johannes 10) Het was niet een hol woord. Jezus heeft Zijn leven op het kruis gegeven en daardoor de vriendschap tussen God en mens hersteld, de zonde en de dood het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort geopend voor allen die in Hem geloven. Zo hebben de eerste christenen Hem ervaren en zo mogen wij Hem ook ervaren.

De Paaskaars
De Paaskaarsen die we dit jaar gaan ontsteken, dragen de verwijzing naar de Goede Herder. Heel toepasselijk dit jaar. Het zijn geen gemakkelijke tijden met alles wat het coronagebeuren met zich meebrengt. Elke dag horen we cijfers van mensen die besmet zijn, mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, mensen die gestorven zijn aan Corona. Velen zijn bang om ziek te worden of te sterven, er is de eenzaamheid die de quarantaine en de maatregelen met zich meebrengt en er is zoveel onzekerheid.

Nooit alleen
Het Paasfeest dat wij vieren wil ons geloof versterken dat we er niet alleen voor staan. Sinds de dood en de verrijzenis van Jezus Christus staan wij er nooit alleen voor. De Heer waarin wij geloven is geen onverschillige en verre Heer. Als een Goede Herder draagt Hij ons, Hij leidt ons ook in 2021. En Hij zal ook voor ons zorgen, zelfs over de grens van dit leven. Dat vieren we weer in deze dagen. Hij draagt ons als een Goede Herder, wat het leven ons ook brengt: dat is ons concrete Paasgeloof en dat Paaslicht wens ik u ook van harte toe. Zalig Pasen !

Pastoor A. Penne

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE:

Click hier: youtube aflevering Pastoor Andy Penne

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel