Paus Franciscus aan kardinalen: wij zijn samen verantwoordelijk voor de Kerk – @CNAlive @HannahBrockhaus

HomeCNAgencyPaus Franciscus aan kardinalen: wij zijn samen verantwoordelijk voor de Kerk -...

Wij hebben dezelfde missie om de wereld te evangeliseren als de apostelen hadden 2000 jaar geleden, een feit dat ons met verwondering zou moeten vervullen over onze positie van verantwoordelijkheid, zei paus Franciscus dinsdag tijdens de mis met het college van kardinalen.

 

Door Hannah Brockhaus Vaticaanstad, 30 aug 2022 / 13:00 pm

“We blijven ons verbazen over het ondoorgrondelijke goddelijke besluit om de hele wereld te evangeliseren, te beginnen met die haveloze groep leerlingen, van wie sommigen – zoals de evangelist ons vertelt – nog twijfelden,” zei paus Franciscus tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek op 30 augustus.

“Toch, als we erover nadenken, moeten we ons niet minder verwonderen als we naar onszelf kijken, hier vandaag bijeen, tot wie  de Heer diezelfde woorden heeft gesproken, datzelfde mandaat heeft gegeven.”

Verwondering is een weg naar verlossing, vervolgde de paus. “Moge God die altijd levend houden in onze harten, want het bevrijdt ons van de verleiding te denken dat we ‘de dingen kunnen regelen’. Of van de valse zekerheid te denken dat vandaag op de een of andere manier anders is, niet meer zoals de oorsprong.”

Franciscus zei: “Vandaag de dag is de Kerk groot, solide, en bekleden wij eminente posities in haar hiërarchie… Daar zit een kern van waarheid in, maar er is ook veel misleiding, waarbij de Vader der Leugen de volgelingen van Christus eerst werelds, en daarna ongevaarlijk, probeert te maken.”

De mis met het college van kardinalen werd opgedragen voor de Kerk. Kardinaal Giovanni Battista Re, deken van het college van kardinalen, ging voor in de liturgie van de Eucharistie. Paus Franciscus preekte tijdens de mis, in een koorkap.

In zijn preek hekelde de paus een “kanker van geestelijke wereldsheid”.  Een bedienaar van de Kerk, zei hij, is “iemand die verwondering ervaart over Gods plan en in die geest de Kerk hartstochtelijk liefheeft en ten dienste staat van haar zending, waar en hoe de Heilige Geest dat ook verkiest.”

Hij zei dat katholieken zich niet alleen zouden moeten verwonderen over Gods heilsplan, maar ook over het “nog verbazingwekkender feit” dat God hen roept om deel te nemen aan dit plan.

Voor katholieken is er een “dubbel mysterie van gezegend zijn in Christus en met Christus de wereld ingaan”.

“Deze verwondering,” zei hij, zich richtend tot de nieuwe kardinalen, “vermindert niet met het verstrijken der jaren; het verzwakt niet met onze toenemende verantwoordelijkheden in de Kerk. Nee, God zij dank. Zij wordt sterker en dieper”.

De mis met de nieuwe kardinalen volgde op twee dagen van vergaderingen achter gesloten deuren met het college van kardinalen om paus Franciscus’ hervorming van de Romeinse curie te bespreken, zoals vastgelegd in de grondwet Praedicate evangelium. (Red. zie hier, voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl)

197 kardinalen namen deel aan het buitengewone consistorie, het eerste in zijn soort in zeven jaar.

In zijn homilie wees paus Franciscus op de heilige paus Paulus VI en zijn encycliek over de Kerk, Ecclesiam Suam uit 1964. (Red. zie hier, voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl)

De heilige Paulus VI hield van de Kerk met “een liefde die in de eerste plaats dankbaarheid is, dankbare verwondering over haar mysterie en over het geschenk dat wij niet alleen leden van de Kerk zijn, maar betrokken zijn bij haar leven, in haar delen en zelfs medeverantwoordelijk voor haar zijn”, zei hij.

“Aan het begin van zijn programmatische encycliek Ecclesiam Suam, geschreven tijdens het [Tweede Vaticaans] Concilie,” zei Franciscus, “was de eerste gedachte die bij de paus opkwam dat ‘de Kerk een dieper bewustzijn moet cultiveren van haar identiteit… haar oorsprong en haar zending.'”

“In dit verband verwees hij uitdrukkelijk naar de Brief aan de Efeziërs, naar “het plan van de voorzienigheid om het geheim dat eeuwenlang in God verborgen is geweest… opdat het door de Kerk… bekend zou worden gemaakt.””

“Dit was het geval met de heilige apostel Paulus, zoals wij uit zijn brieven kunnen opmaken. Zijn apostolische ijver en de zorg voor de gemeenschap werden altijd vergezeld, en zelfs voorafgegaan, door woorden van zegen vol verwondering en dankbaarheid: ‘Gezegend zij God…'” aldus paus Franciscus.

“Moge dit ook het geval zijn met ons,” concludeerde hij. “Moge dat ook het geval zijn met ieder van u, beste broeder kardinalen. Moge de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, deze genade voor ieder van ons verkrijgen.”

Hannah Brockhaus

Hannah Brockhaus is de senior correspondent van Catholic News Agency in Rome. Ze groeide op in Omaha, Nebraska, en heeft een graad in Engels van Truman State University in Missouri.

Met dank aan Johan Pauwels voor de vertaling

Bron: Pope Francis to cardinals: We are jointly responsible for the Church | Catholic News Agency

Keywoorden:  CNAgency | College van kardinalen | Consistorie | Ecclesiam Suam | Gods heilsplan | H.Paus Paulus VI | Hannah Brockhaus | Kardinaal Giovanni Battista Re | Paus Franciscus | Praedicate evangelium | Vaticaan | Verlossing | Verwondering | 


AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel