Paus Franciscus gaat vrouw die bekend staat als ‘Apostel van de Heilige Geest’ tot nieuwe heilige verklaren @NCRegister @catholicourtney

HomeCourtney MaresPaus Franciscus gaat vrouw die bekend staat als 'Apostel van de Heilige...

Paus Franciscus heeft een wonder goedgekeurd dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Elena Guerra, stichteres van de Oblaten van de Heilige Geest, vriendin van paus Leo XIII en lerares van de heilige Gemma Galgani.

Courtney Mares/CNAVaticaan, 20 april 2024 – Paus Franciscus heeft een wonder goedgekeurd dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Elena Guerra, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de heiligverklaring van een nieuwe vrouwelijke heilige die bekend staat als een “apostel van de Heilige Geest“.

Elena Guerra (1835-1914), een vriendin van paus Leo XIII en lerares van de heilige Gemma Galgani, staat bekend om haar spirituele geschriften en haar hartstochtelijke toewijding aan de Heilige Geest.

Guerra schreef meer dan een dozijn brieven aan Paus Leo XIII tussen 1895 en 1903 waarin ze er bij hem op aandrong om alle katholieken aan te sporen om de Heilige Geest aan te roepen in gebed.

De Paus gaf gehoor aan haar verzoek en publiceerde tijdens hun correspondentie drie documenten over de Heilige Geest, waaronder een brief waarin de hele Kerk werd gevraagd een noveen te bidden tot de Heilige Geest in de aanloop naar Pinksteren in 1895 en zijn encycliek over de Heilige Geest, Divinum Illud Munus, in 1897. (Red: Voor een Nederlandse vertaling van deze Encylcliek, zie hier (Met dank aan RKDocumenten.nl

“Pinksteren is niet voorbij,” schreef Guerra. “In feite is het voortdurend gaande in elke tijd en op elke plaats, omdat de Heilige Geest zich aan alle mensen wenste te geven en iedereen die hem wil, kan hem altijd ontvangen, dus we hoeven de apostelen en de eerste gelovigen niet te benijden; we hoeven ons alleen maar net als hen in te stellen om hem goed te ontvangen, en hij zal tot ons komen zoals hij tot hen kwam.”

De zalige Elena is de stichteres van de Oblaten van de Heilige Geest, een religieuze congregatie die in 1882 door de Kerk werd erkend.

Paus Johannes XXIII noemde haar “een moderne apostel van de Heilige Geest” toen hij haar in 1959 zalig verklaarde.

Een heilig leven

Elena Guerra werd in 1835 geboren in een adellijke familie in Lucca, Italië. Ze werd goed opgeleid en gevormd in haar geloof.

Een groot deel van haar twintiger jaren was Guerra bedlegerig door een ernstige ziekte, een uitdaging die transformerend voor haar bleek te zijn, omdat ze zich wijdde aan het overwegen van de Schrift en de geschriften van de kerkvaders.

Guerra voelde de roeping om zich aan God toe te wijden tijdens een pelgrimstocht naar Rome met haar vader na haar herstel. Ze woonde de derde openbare zitting van Vaticanum I bij in de Sint-Pietersbasiliek in april 1870 en ontmoette later paus Pius IX op 23 juni 1870.

“Bij het zien van paus Pius IX was ze zo ontroerd dat ze bij terugkomst in Lucca beloofde haar leven op te offeren voor de paus,” volgens het Vaticaanse Dicasterium voor de Heiligverklaringen.

Tegen de wens van haar familie in vormde Guerra halverwege haar 30e een religieuze gemeenschap gewijd aan onderwijs, die uiteindelijk de naam kreeg van Oblaten van de Heilige Geest.

Een van haar leerlingen, de heilige Gemma Galgani, schreef in haar autobiografie over de sterke spirituele impact van haar vorming door de zusters Oblaten. De zalige Elena leerde Galgani persoonlijk Frans en kerkgeschiedenis en stelde Gemma vrij van het maandelijkse schoolgeld toen haar vader failliet ging.

Tijdens haar correspondentie met Paus Leo XIII schreef de zalige Elena ook gebeden tot de Heilige Geest, waaronder een Gebedskrans van de Heilige Geest, waarin ze de Heer vroeg om “uw Geest uit te zenden en de wereld te vernieuwen”.

De religieuze stichteres kreeg te maken met moeilijkheden in de laatste jaren van haar leven, toen enkele van haar zusters haar beschuldigden van slecht bestuur, waardoor ze haar taken als overste moest neerleggen.

Ze stierf op Stille Zaterdag, 11 april 1914. Haar graf bevindt zich in Lucca in de kerk van Sant’Agostino. De zusters Oblaten zetten haar missie tegenwoordig voort in Italië, Kameroen, Canada, de Filippijnen en Rwanda.

Het wonder

Paus Franciscus erkende een wonder dat werd toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Elena. Het betrof de genezing van een man genaamd Paulo in Uberlândia, Brazilië, in 2010, nadat hij uit een boom was gevallen en in coma was geraakt met ernstig hersenletsel. Na het ondergaan van een schedel-en decompressieoperatie verslechterde de situatie van de man en 10 dagen na zijn val werd hij hersendood verklaard, volgens het Vaticaan.

Terwijl hij in coma lag, organiseerden leden van de Charismatische Vernieuwing gebed voor Paulo’s herstel en vroegen iedereen te bidden voor zijn genezing op voorspraak van de zalige Elena. Op de 10de dag nadat ze begonnen te bidden tot de zalige Elena, stelden de doktoren een onverwachte verbetering van zijn toestand vast; en binnen minder dan een maand werd hij in goede toestand uit het ziekenhuis ontslagen.

De paus keurde het wonder officieel goed tijdens een audiëntie met kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het Vaticaanse Dicasterium voor de Heiligverklaringen, op 13 april.

Tijdens de audiëntie keurde de Paus ook het martelaarschap goed van Dienaren van God Cayetano Clausellas Ballvé, een diocesane priester, en Antonio Tort Reixachs, een leek en vader, beiden gedood tijdens de Spaanse Burgeroorlog in 1936.

De paus erkende ook de heldhaftige deugden van zuster Teresa Lanfranco, een Italiaanse religieuze van de Congregatie van de Dochters van Santa Maria di Leuca, die in 1989 in Rome stierf.

Het Vaticaan zal de datum van heiligverklaring van de zalige Elena op een later tijdstip bekendmaken.

Courtney Mares is correspondent in Rome voor Catholic News Agency. Ze is afgestudeerd aan Harvard University, heeft verslag gedaan vanuit persbureaus op drie continenten en kreeg de Gardner Fellowship voor haar werk met Noord-Koreaanse vluchtelingen.


Bron: Pope Francis to Canonize New Female Saint Known as an ‘Apostle of the Holy Spirit’| National Catholic Register (ncregister.com)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel