Paus Franciscus: ‘Vandaag de dag is genderideologie het lelijkste gevaar’.

HomeInternationaal Katholiek NieuwsPaus Franciscus: 'Vandaag de dag is genderideologie het lelijkste gevaar'.

Paus Franciscus: ‘Vandaag de dag is genderideologie het lelijkste gevaar’. @NCRegister Matthew Santucci

De genderideologie, die de verschillen tussen man en vrouw tracht te vervagen door bewegingen zoals transgenderisme, ‘maakt alles hetzelfde’, zei Franciscus.

Matthew Santucci/CNA; Vaticaan; 1 maart 2024

Vrijdagochtend hield paus Franciscus een toespraak over het belang van het opbouwen van een cultuur die menselijke en christelijke roepingen beschermt, zaken waarvan hij suggereerde dat ze in gevaar zijn als gevolg van hedendaagse culturele uitdagingen, waaronder de genderideologie.

“Het is heel belangrijk dat deze ontmoeting plaatsvindt, deze ontmoeting tussen mannen en vrouwen, want vandaag de dag is het lelijkste gevaar de genderideologie, die verschillen tenietdoet,” zei de paus tijdens een audiëntie met leden van de in Frankrijk gevestigde academische organisatie Research and Anthropology of Vocations Institute (CRAV).

De genderideologie, die de verschillen tussen mannen en vrouwen probeert te vervagen door bewegingen zoals transgenderisme, “maakt alles tot een eenheidsworst”, zei Franciscus.

“Het uitwissen van verschillen is het uitwissen van menselijkheid. Man en vrouw bevinden zich echter in een vruchtbare ‘spanning'”, zei Franciscus tegen de vergadering die in Rome bijeen was voor een tweedaagse internationale conferentie getiteld “Man, vrouw, beeld van God: Voor een antropologie van roepingen”.

De paus las niet zelf de volledige toespraak voor, maar delegeerde die taak aan monseigneur Filippo Ciampanelli. “Ik ben nog steeds verkouden en het is vermoeiend om een tijd voor te lezen,” zei de paus tegen de deelnemers die in het Vaticaan bijeen waren.

Paus Franciscus ontmoet leden van de in Frankrijk gevestigde academische organisatie Research and Anthropology of Vocations Institute op 1 maart 2024 in het Vaticaan. Credit: Vaticaanse media

Paus Franciscus richtte zijn toespraak op vrijdagochtend op de “antropologische crisis en de noodzakelijke bevordering van menselijke en christelijke roepingen” en zei dat deze taak wordt uitgedaagd door een waaier aan sociale uitdagingen die voortkomen uit de culturele tijdgeest, waaronder de genderideologie.

De nadruk leggend op de antropologische invalshoek van de conferentie wees de paus op “een elementaire en fundamentele waarheid, die we vandaag de dag in al haar schoonheid moeten herontdekken: Het leven van de mens is een roeping.”

De paus benadrukte dat dit een fundamenteel element is “dat ten grondslag ligt aan elke roeping binnen de gemeenschap” en “te maken heeft met een essentieel kenmerk van het menselijk wezen als zodanig.”

“Deze ontdekking,” voegde de paus eraan toe, “haalt ons uit het isolement van een ego dat op zichzelf betrokken is en laat ons naar onszelf kijken als een identiteit in relatie.”

De Heilige Vader benadrukte dat het absoluut noodzakelijk is om deze “antropologische waarheid” te begrijpen, omdat deze “volledig beantwoordt aan het verlangen naar menselijke vervulling en geluk dat in ons hart leeft”.

“We hebben soms de neiging om deze realiteit te vergeten of te verdoezelen,” zei de paus, wat het risico met zich meebrengt dat “de mens gereduceerd wordt tot louter zijn materiële of primaire behoeften, alsof hij een object is zonder geweten en zonder wil, eenvoudigweg meegesleurd door het leven als onderdeel van een mechanische versnelling.”

Om deze trend tegen te gaan, benadrukte de paus dat er een brede herpositionering moet zijn dat “het leven van de mens een roeping is” en dat “man en vrouw door God geschapen zijn en het beeld van de Schepper zijn.”

De Paus ondersteunde deze opmerking door te benadrukken dat menselijke wezens een relatie moeten cultiveren met “hem die mij heeft gegenereerd, met de werkelijkheid die mij overstijgt, met anderen en met de wereld om mij heen,” als een manier om uitdrukking te geven aan de universele roeping die ieder van ons heeft “om met vreugde en verantwoordelijkheid een specifieke en persoonlijke missie te omarmen”.

De conferentie omvatte 15 verschillende sessies en duurde van 1-2 maart. Er kwam een reeks sprekers aan bod, waaronder kardinaal Marc Ouellet, die de onderwerpen van de conferentie zou evalueren door zowel een pastorale lens als door een studie van filosofische en theologische antropologie.

Deelnemers woonden de mis bij op vrijdag en zaterdag, respectievelijk opgedragen door kardinaal Robert Francis Prevost en kardinaal Víctor Manuel Fernández.

Bron: Pope Francis: ‘Today the Ugliest Danger Is Gender Ideology’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


 

Meer lezen over de menselijke waardigheid, ‘Humanae Vitae’? Klik hier 


240307 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel