Paus Franciscus vertelt kleine katholieke gemeenschap van Mongolië dat ‘God van kleinheid houdt’ @NCRegister Rachel Thomas @catholicourtney

HomeCourtney MaresPaus Franciscus vertelt kleine katholieke gemeenschap van Mongolië dat 'God van kleinheid...

Paus Franciscus verzekerde de lokale missionarissen dat God grote dingen kan bereiken met kleine aantallen.

Rachel Thomas/CNA; Vaticaan; 2 september 2023

Hoewel de katholieke bevolking in Mongolië een van de kleinste ter wereld is, “is klein zijn geen probleem”, verzekerde paus Franciscus de lokale missionarissen, omdat God grote dingen kan bereiken met kleine aantallen.

“God houdt van kleinheid, en om er door(heen) te werken om grote dingen te bereiken, waarvan Maria zelf een toonbeeld is,” zei paus Franciscus in Ulaanbaatar‘s kathedraal van Sint Petrus en Paulus op 2 september.

“Broeders en zusters, weest niet bezorgd over kleine aantallen, beperkt succes of schijnbare irrelevantie. Zo werkt God niet. Laten we onze blik gericht houden op Maria, die in haar kleinheid groter is dan de hemelen.”

Zoals op elke pauselijke reis omvatte het reisprogramma van de paus een toespraak tot de lokale priesters en religieuzen van het land, maar in Mongolië zijn dat slechts 25 priesters (19 religieuzen en zes diocesane) en 33 vrouwelijke religieuzen. Er is slechts één bisschop – Giorgio Marengo – die met zijn 49 jaar ook de jongste kardinaal van de Kerk is.

Bij hen in de kathedraal waren enkele katholieken die vanuit de Filippijnen, Zuid-Korea en andere Aziatische landen waren afgereisd om de paus te zien, evenals catechisten en andere leden van de Kerk die betrokken zijn bij de acht katholieke parochies in het land.

Maar zoals de paus opmerkte, is deze kleine groep zeer actief in hun uitgestrekte land. Ze investeren hun tijd in zes onderwijscentra en 48 liefdadigheidsinstellingen, die hij een “visitekaartje” van hun christelijke leven noemde. Het afgelopen jaar werden er 35 doopsels toegediend, wat een gestage toename betekent van de 1450 katholieken in het land.

Te midden van hun veeleisende pastorale werk spoorde de paus de kerkleiders aan om ervoor te zorgen dat ze met de “grote verscheidenheid aan liefdadigheidsinitiatieven, die veel van uw energie opslorpen en het barmhartige gelaat van Christus de Barmhartige Samaritaan weerspiegelen,” voortdurend terugkeren naar de bron van hun dienstwerk.

Hij spoorde hen aan om vaak terug te gaan naar die “oorspronkelijke ‘starende blik’ [op Jezus] van waaruit alles begon” zodat hun werk geen “lege levering van diensten gaat worden, een rooster van plichten die uiteindelijk alleen maar vermoeidheid en frustratie veroorzaken.”

Hij benadrukte het belang van het gebed en nodigde hen uit om “in contact te blijven met het gelaat van Christus, Hem te zoeken in de Schriften en Hem te aanschouwen in stille aanbidding voor het tabernakel.”

“Onze Mongoolse broeders en zusters, die een scherp gevoel voor het heilige hebben en – zoals typisch is hier in Azië – een oude en complexe religieuze geschiedenis, zoeken naar uw getuigenis en kunnen herkennen of het echt is,” gaf de paus aan.

Hemelse Moeder

De structuur van de 500 zitplaatsen tellende kathedraal van Sint Petrus en Paulus doet denken aan de traditionele yurt of Ger, een cirkelvormige tent van de nomadische Mongoolse volkeren. In 2005 werden in totaal 36 gebrandschilderde ramen toegevoegd aan de koepel van het gebouw, ontworpen door broeder Mark van de oecumenische Taizé-gemeenschap.

Voordat hij op 2 september de kathedraal van Sint Petrus en Paulus in Ulaanbaatar, Mongolië, betrad, had paus Franciscus een korte ontmoeting in een traditionele ger met een oudere vrouw die een klein Mariabeeldje had gevonden in een berg afval. Dat beeldje is gerestaureerd en wordt vereerd in de kathedraal. (Foto: Vaticaanse media)

Voordat hij de kathedraal binnenging, in een van de traditionele Gers, had de paus een korte ontmoeting met een oudere vrouw die een klein Mariabeeldje had gevonden in een berg afval. Dat beeldje is gerestaureerd en wordt in de kathedraal vereerd onder de titel “Hemelse Moeder”.

Vorig jaar, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, wijdde kardinaal Marengo Mongolië toe aan de Heilige Maagd Maria, onze “Hemelse Moeder”.

Tijdens zijn toespraak noemde de paus deze aanwezigheid van Maria en zei dat ze een “zekere steun” is op hun “reis als missionaire discipelen”.

“Ik was zo blij om dit te ontdekken,” zei hij en sprak over hoe de Maagd Maria “een tastbaar teken van haar zachte en zorgzame aanwezigheid wilde geven door toe te staan dat een gelijkenis van haarzelf werd gevonden op een vuilnisbelt.”

“Op een vuilnisbelt verscheen dit prachtige beeld van de Onbevlekte Moeder. Zelf vrij van en onbesmet door zonde, wilde ze zo dicht bij ons komen dat ze afdaalde naar het schuim van de samenleving, zodat uit de vuiligheid van een vuilnisbelt de zuiverheid van de heilige Moeder van God kon schijnen.”

Getuigen van Christus

Paus Franciscus werd in de kathedraal verwelkomd door de Spaanse bisschop José Luis Mumbiela Sierra van het bisdom van de Heilige Drie-eenheid in Almaty, Kazachstan, de huidige voorzitter van de bisschoppenconferentie van Centraal-Azië.

Een Missionaris van Naastenliefde uit India, Zuster Salvia Maria Vandanakara, sprak ook over haar 25 jaar dienstbaarheid aan de “allerarmsten” in Mongolië. Ze wees op de beproevingen van de armen, waaronder een gebrek aan water, en de problemen met het vinden van voldoende onderwijs voor de kinderen.

Pater Peter Sanjaajav bedankte de Heilige Vader en bevestigde hoe hij Gods nabijheid tot het volk waarneemt. Pater Sanjaajav is de tweede inheemse priester van Mongolië die tot priester is gewijd; hij werd priester in 2021.

Een zanggroep presenteerde een choreografisch vormgegeven traditioneel lied , terwijl de kardinaal met een trotse glimlach meezong en enkele gebaren maakte.

Een catechist, Rufina Chamingerel, riep in herinnering hoe ze niet katholiek geboren was, maar als student de Kerk ontdekte. Op haar negeniende bracht ze een hele nacht door met het delen van het verhaal van Jezus – van “geboorte tot verrijzenis” – met haar overgrootvader. “Om eerlijk te zijn,” zei ze, “weet ik nog steeds niet hoe ik het woord gemeenschap in onze taal moet vertalen.” Ze verwees naar de vele missionarissen als “levende catechetische boeken” en verzekerde de paus dat ze voor hem bidt en vraagt dat hij alle gaven van de Heilige Geest mag ontvangen.

In zijn toespraak wees de paus op de geschiedenis van de Kerk in Mongolië, zowel in de voorbije eeuwen als in de drie decennia sinds de komst van missionarissen na de val van het communisme.

“Dierbare missionarissen”, spoorde de paus hen aan, “proef en zie het geschenk dat jullie zijn en de schoonheid van het zich volledig geven aan Christus die jullie geroepen heeft om hier in Mongolië getuigen te zijn van zijn liefde.”

“Mogen jullie altijd dicht bij de mensen staan, persoonlijk voor hen zorgen, hun taal leren, hun cultuur respecteren en liefhebben, je niet laten verleiden door wereldse vormen van veiligheid, maar standvastig blijven in het Evangelie door een voorbeeldig moreel en spiritueel leven”, zei paus Franciscus.

Eenvoud en nabijheid! Word nooit moe om de gezichten en de situaties die je tegenkomt, de problemen en de zorgen, bij Jezus te brengen. Besteed tijd aan dagelijks gebed, dat zal je in staat stellen om te volharden in het werk van dienstbaarheid en om troost te putten uit de ‘God van alle troost’ en zo hoop te brengen in de harten van allen die lijden.”

Courtney Mares heeft bijgedragen aan dit verslag vanuit Ulaanbaatar, Mongolië.

 


 

 

Bron: Pope Francis Tells Mongolia’s Tiny Catholic Community That ‘God Loves Littleness’| National Catholic Register (ncregister.com)

Wilt u meer lezen over het ‘Pausbezoek 2023 aan Mongolië’? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel