Podcast #107: Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #107: Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn

Mgr Rob Mutsaerts podcast #107: Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn – 1e zondag van de veertigdagentijd (jaar A)

Lezingen: Gen. 2, 7-9; 3,1-7 Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval |  Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14 en 11 R: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd | Rom. 5, 12-19 Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed | Mt. 4, 1-11 Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord

26 februari 2023 – Eerste zondag van de veertigdagentijd ( jaar A), Mgr.Rob Mutsaerts overweegt de lezingen van de zondag. 

Lezingen:  
Gen. 2, 7-9; 3,1-7 Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval |  Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14 en 11 R: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd | Rom. 5, 12-19 Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed | Mt. 4, 1-11 Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord

Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn door de duivel. Wie wil er niet gezien worden als de redder van de mensen die alle hongersnood in de wereld op lost? Of wie wil niet wereldse faam hebben of de politieke Messias worden met macht over alle mensen?   

Wat kunnen we leren van kerk in Nood of Moeder Teresa?

Armoede is gevolg van de zonde. En waar heeft zonde mee te maken? Met afzondering, verdeeldheid?

De mens leeft niet van brood alleen. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.

Muziek : “Iemand daarboven houdt van mij” Will Tura en het BRTN filharmonischorkest en groot gemengd koor 


Keywoorden: 1e zondag van de vastentijd jaar A | Afzondering | Beproeving | H.Moeder Teresa | Harmonie van lichaam en geest | Kerk in Nood | Materialisme | Mgr Rob Mutsaerts | Op de proef gesteld | Politiek Leiderschap | Politieke Messias | Verdeeldheid | Verleiding | Wereldlijke faam | Zonde |  


Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Bergrede? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


15:45 | 230225 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel