Podcast #112: de heer heeft u nodig, aan welke kant staat u? Palm- en passiezondag 2023

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #112: de heer heeft u nodig, aan welke kant staat u?...

Palm- en passiezondag 2023 (jaar A)

2 april 2023 – Op palmzondag herdenkt de kerk de intocht van Christus de Heer in Jeruzalem waar Hij zijn paasmysterie gaat voltrekken. Mgr.Rob Mutsaerts overweegt het evangelie van de zondag.

Lezingen: Zes dagen vóór het paasfeest ging de Heer de stad Jeruzalem binnen. Kinderen kwamen Hem tegemoet; Zij hadden palmtakken in de hand en riepen luid: Hosanna in den hoge! Gezegend, Heer, die zijt gekomen; groot is uw barmhartigheid!  

Jes., 50, 4-7  Mijn gezicht heb Ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden |  Ps. 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 R: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? | Fil., 2, 6-11 Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven  | Mt. 26, 14 – 27, 66 Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

Het kruis hangt overal. Niet als wreed martelwerktuig maar als teken dat het kwaad overwonnen is. Als het mooie belicht wordt, wordt het nog mooier. Als als het kwaad belicht wordt wordt het kwaad nog duidelijker en krijgen we een kans om ons te bekeren, ons ervan af te wenden.

Het ezeltje werd gepakt, want de Heer heeft hem nodig. Zo heeft hij ons allen nodig. Om zijn last te dragen. In het passie verhaal zijn menig voorbeelden van hen die Hem niet verlieten en probeerde te pontlasten. Zijn Moeder Maria, Simon van Syrene, Veronica, Johannes de evangelist, Jozef van Arimatea.  Jezus nodigt ons uit. Hij heeft ons ook nodig. Aan welke kant staan wij?

muziek : ‘Pie Jesu’ uit het requiem van Andrew Lloyd Webber  gezongen door Anna Netrebko

 


 

 

Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de ‘Palmzondag? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


 

 

Keywoorden: Andrew Lloyd Webber | Het kruis | Lijdensverhaal | Matteüs 26 | Mgr Rob Mutsaerts | Oproep tot grootsheid | ‘Pie Jesu’ | Palmzondag | Palmzondag jaar A | Passiezondag |  


11:23 | 230401 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel