Podcast #13 6de zondag na pasen – Mgr.Rob Mutsaerts – Aanvaard het geloof niet zomaar, zonder argumenten

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #13 6de zondag na pasen - Mgr.Rob Mutsaerts - Aanvaard het...

Overweging bij de zondag lezing door Mgr Rob Mutsaerts – Handelingen der apostelen 10,25-26.34-35.44-48 – 9 mei – 6e Zondag na Pasen – JaarB

Overweging bij de zondag lezing door Mgr Rob Mutsaerts – Handelingen der apostelen 10,25-26.34-35.44-48 – 9 mei – 6e Zondag na Pasen – JaarB

Aanvaard het geloof niet zomaar, zonder argumenten

Petrus en Paulus vragen ons herhaaldelijk dat we verantwoording geven van ons geloof, geef uitleg. Aanvaard het geloof niet zomaar, zonder argumenten. Blijf nadenken. Oproep van Paulus: ben bereid verantwoording af te leggen van ons geloof Vanaf het begin van het ontstaan van de kerk heeft men de doctrine ontwikkeld: breng onder woorden wat je gelooft. Het credo, de geloofsbelijdenis is daar heel helder in. Het beschrijft wat we nu eigenlijk geloven.

Ortho-doxie en ortho-praxis

De ‘ortho-doxie’ legt uit wat je gelooft. Bij veel religies of andere christelijke geloven ligt meer aandacht op de praktijk, de ortho-praxis. Men zegt dan snel: het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar een goed mens bent … Toch is dan niet geheel sluitend. Want wat je denkt of gelooft heeft invloed op je handelen. Ook het Christendom kent een moraal: wat is goed om te doen, wat niet? Waarom dan eigenlijk toch die nadruk op de orthodoxie? Er zit ordening in de schepping. Er is een begin met een bedoeling en ook een einddoel. Dan zit er dus ook logica in de schepping. Dat kun je ontdekken.

Ontdek het kompas dat richting geeft aan je leven; Het is niet voldoende dat je aardig bent. Bij andere religies komen geloofssamenvattingen zoals het credo in de katholieke kerk niet voor. Het helder kunnen formuleren wat ons geloof in houdt is belangrijk.

Geloof is niet enkel voor intellectuelen

Het is echter niet zo dat geloof enkel voor intellectuelen is. Oefen gewoon in je eigen woorden wat het credo voor je betekent. Soms zijn juist kinderen daar heel goed in.

Waar gaat het om in het beargumenteren? Niet als een wedstrijd om te winnen, nee, om de ander mee te nemen in het verhaal van de liefde door en voor Christus. en dan vanuit het het goede dat je voor de ander over hebt. Wees standvastig. Het gaat om het winnen van een ziel. Maakt het iets uit wat je gelooft? Ja zeker, de leer heeft invloed op de praktijk.

Zijn alle mensen gelijkwaardig, iedereen onderworpen aan de rechten van de mens? Ja, dat lijkt vanzelfsprekend, maar het is het niet.

Plato Aristoteles, Cicero: dachten die dat iedereen gelijkwaardig was? Nee. Een gehandicapt kind, die lieten ze gewoon sterven. Slavernij, slaven, dat was gewoon hun lot.. Waren Plato, Cicero en Aristoteles aardige mensen? Zeker …

Kijk naar de tweede wereld oorlog, Hitler, de tijd van Stalin, Mao en Lenin… Heeft dat te maken met een atheïstische overtuiging, zeker. Als God uit beeld verdwijnt dan heeft dat consequenties ..

Geloof en onderzoek

Begin met gebed om open in het geloof te staan en waarlijk te onderzoeken en vervolgens, studeer, steek je handen uit de mouwen. Geef zo antwoord aan het Woord dat onder ons gekomen is.

Keywoorden: Orthodoxie, Orthopraxis, Credo, Geloofsbelijdenis, Liturgische kalender, Catechese

Om het programma te luisteren binnen Youtube click op de volgende foto:

Handelingen der apostelen 10,25-26.34-35.44-48 Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: ‘Sta op, ik ben ook maar een mens.’ Petrus nam het woord en sprak: ‘Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is. Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: ‘Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’ En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

 

[XLOS00258] [L00012]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel