Podcast #50: wat is onze taak? 3e zondag door het jaar – Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #50: wat is onze taak? 3e zondag door het jaar -...

Overweging van Mgr. Rob Mutsaerts bij de zondag lezing: 

Lc. 1, 1-4; 4, 14-21  Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan.

Wat is hieraan vooraf gegaan in de afgelopen zondagen?  2 weken geleden de stem in de woestijn, afgelopen week het eerste wonder van Christus en op de derde zondag van het nieuwe jaar zijn eerste optreden in het openbaar, met een voordracht in de synagoge.

De evangelist Lucas heeft gehoord over wonderlijke gebeurtenissen en gaat dan onderzoeken. Hij maakt ooggetuigen verslagen. Een ordelijk verslag over wat er feitelijk is gebeurd.  Lucas  was er niet bij zoals Johannes en Matteüs, maar maakt toch verslagen van hij te weten komt, via grondig onderzoek.

In het evangelie van deze zondag gaat Jezus voor het eerst in het openbaar preken. Hij leest voor uit Jesaja. De Messias zal komen en hij zal een genade jaar afkondigen, blinden zullen zien, verdrukten vrij  etc etc. En dan slaat Jezus het boek dicht en zegt: “het woord dat u zojuist gehoord heeft is thans in vervulling gegaan …” Maar begrijpt de menigte wat hij juist daarvoor gezegd had?   

Help mee de bijbel waar te maken. Jezus is niet geïnteresseerd in allerlei theorieën. Hij sprak een andere taal, het was authentiek. Je krijgt praktische antwoorden die uitvoerbaar waren in de wereld van alle dag.  Niet makkelijk maar mogelijk. In feite komt het op twee dingen aan: houdt van God en van de naasten…

Maar ‘wie is dan de naaste‘?  Neem het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie loopt door en wie komt in actie voor het slachtoffer?  Onderzoek mbt de inhoud en details van het verhaal doen er eigenlijk niet toe … Wat essentieel is, is de vraag wie is werkelijk de naaste is.  Doe dit en herhaal het. Zo simpel is het. Doe datgene wat voor de hand ligt. 

Wat weerhoudt je om vergevingsgezindheid te tonen? Maak u niet druk om theoretische concepten, maar weest druk met wat u werkelijk kunt waarmaken. Wees een naaste.  

Het is zinloos om over ieder stuk van de bijbel enkel te mediteren en te filosoferen. Het woord zelf doen is nog veel wezenlijker.  Maak het waar zodat het leidt tot zegen voor uw leven en voor andermans leven. Pak datgene wat het dagelijks leven raakt, en herhaal het. Zo simpel is het. 

 


Wilt u naar de post met alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  klik dan hier

of klik hier voor all podcasts als losse posts. 


220122 | XLS00, L000  | 231211 post views 608 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel