Podcast #69: Pinksteren – Mgr. Rob Mutsaerts: hoe kan de Heilige geest ons helpen in de liefde

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #69: Pinksteren - Mgr. Rob Mutsaerts: hoe kan de Heilige geest...

Zondag 5 Juni  2022 – naar Wijsh. 1,7 De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde: heel de wereld krijgt kennis van het Woord. Alleluia | Hand., 2, 1-11 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken | Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34 R: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven | Romeinen 8,8-17 Broeders en zusters, zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen | Joh. 14,15-16.23b-26 Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhou­den. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven|

Wat hebben sport en geloof met elkaar te maken? Hoe kan de Heilige Geest ons helpen? De ander met liefde betrachten, betekent dat je het beste voor hem of haar gunt. 

Keywoorden: Eenwording | H. Geest | Johannes 14 | Liefde |  Liefhebben | Mgr. Rob Mutsaerts | Mgr. Rob Podcast | Pinksteren | Romeinen 8 | Sport en geloof | Voetbalwedstrijd |

Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Pinksteren‘? Klik dan hier, of een van de andere ‘tags’ boven aan deze post.  

13:35 220604 [XLS00, L000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel