Podcast #74 : 15de zondag door het jaar – Wie is mijn Naaste, wat laat de barmhartige Samaritaan zien?

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #74 : 15de zondag door het jaar - Wie is mijn...

Zondag 10 juli 2022

Mgr. Rob Mutsaerts behandelt de lezingen van deze zondag: Deut. 30, 10-14 Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen | Ps. 69 (68) 14 en 17, 30-31, 33-34, 36ab en 37 R: Ziet toe, geringen, en weest verheugd,schept moed, gij allen die God zoekt | Kol. 1, 15-20 Door Hem en ín Hem is alles geschapen | Lc. 10, 25-37 Wie is mijn naaste? |

Wie is mijn naaste wordt uitgelegd met de parabel van de barmhartige Samaritaan, daarnaast gaat Mgr. Mutsaerts in op de vraag uit de eerste brief van H.Apostel Paulus aan de inwoners van Kolosse: Wie is Jezus? Welke 10 beschrijvingen worden gegeven? 

Heel passend zingt de Canadese Grammy Award winner Brooke Ligertwood :
“Wie anders zou sterven voor onze verlossing, 
Wiens opstanding betekent dat ik zal opstaan?
Lof aan de Heer, aan het Lam, aan de Koning van de hemel 
Lof omdat Hij opstond en nu regeert Hij.

Volledige tekst van het lied: 
Who else would rocks cry out to worship
Whose glory taught the stars to shine
Perhaps creation longs to have the words to sing
But this joy is mine
 
With a thousand hallelujahs
We magnify Your Name
You alone deserve the glory
The honor and the praise
Lord Jesus this song is forever Yours
A thousand hallelujahs
And a thousand more
 
Who else would die for our redemption
Whose resurrection means I’ll rise
There isn’t time enough to sing of all You’ve done
But I have eternity to try
 
Praise to the Lord
To the Lamb
To the King of heaven
Praise for He rose
Now He reigns
We will sing forever
 
(We sing) Praise to the Lord
To the Lamb
To the King of heaven
Praise for He rose
Now He reigns
We will sing forever

Keywoorden:  | Kolosse 1 | Lucas 10 | Mgr Rob Podcast | Naaste zijn| Parabel van de Barmhartige Samaritaan | Werk van het geloof maken | Wie is Jezus |

 

Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Barmhartige Samaritaan‘? Klik dan hier, of in de zelfde lijn, ‘Wie is Jezus‘? Klik dan hier of één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.  

12:45 220702 [XLS00, L000] 

220723 | 136 views |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: