Paus Franciscus aanvaardt ontslag kardinaal Robert Sarah uit congregatie voor de eredienst

HomeCNAgencyPaus Franciscus aanvaardt ontslag kardinaal Robert Sarah uit congregatie voor de eredienst
. – Paus Franciscus heeft zaterdag het ontslag aanvaard van kardinaal Robert Sarah als prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten.

Sarah, die in juni 2020 75 jaar werd, was de hoogste Afrikaanse prelaat in het Vaticaan, door paus Franciscus in november 2014 benoemd tot hoofd van de afdeling liturgie.

Eerder was hij voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum en secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

De Guinese kardinaal schreef een trilogie van boeken die in de hele katholipeke wereld veel gelezen worden: “God of niets” (2015), “the power of silence” (2016), en “De dag loopt reeds ten einde” (2019).

Sarah zei in een Tweet 20 feb. dat paus Franciscus zijn aftreden na zijn 75ste verjaardag had aanvaard.

“Ik ben in Gods handen. De enige rots is Christus. We zullen elkaar zeer binnenkort weer ontmoeten in Rome en elders,” schreef hij op Twitter.

Gedurende zijn ambtstermijn bij de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten, bouwde kardinaal Sarah een reputatie op van uitgesproken commentaar op de Kerk en de wereld.

In 2016 moedigde hij priesters aan om de mis te vieren met het gezicht naar het oosten, wat een woordvoerder van het Vaticaan ertoe aanzette om te zeggen dat zijn woorden “verkeerd geïnterpreteerd” waren.

Tijdens de eerste synode over het gezin in 2014 verzette kardinaal Sarah zich tegen wat hij zei dat pogingen van de media waren “om de Kerk te pushen [om] haar leer te veranderen” over homoseksuele verbintenissen.

Op de gezinssynode van 2015 zei hij dat bedreigingen voor de instelling van het huwelijk en het gezin claimen “wat nazi-fascisme en communisme waren in de 20e eeuw, zijn westerse homoseksuele en abortusideologieën en islamitisch fanatisme vandaag.”

Sarah was ook het middelpunt van een controverse over de presentatie van een boek, “From the Depths of Our Hearts,” als een gezamenlijk werk van hemzelf en paus emeritus Benedictus XVI in januari 2020.

Het boek, in Nederlandse vertaling getiteld:  Vanuit de diepten van onze harten met als ondertitel Priesterschap, celibaat, en de crisis van de katholieke kerk”, ontlokte tegenstrijdige verklaringen over de omvang van de betrokkenheid van de paus emeritus bij het project.

Sarah verdedigde zichzelf in verklaringen op Twitter en zei 17 januari 2020 dat hij Benedictus had ontmoet en “dat er geen misverstand tussen ons bestaat”.

Het boek bevat een hoofdstuk dat aan Benedictus wordt toegeschreven, een hoofdstuk dat aan Sarah wordt toegeschreven, en een inleiding en conclusie, die aan de twee mannen gezamenlijk zijn toegeschreven.

Kardinaal Sarah werd beschouwd als ‘papabile’, of een kandidaat voor het pausschap, in het conclaaf van 2013 dat paus Franciscus koos.

Sarah, geboren in 1945 in Frans-Guinea, werd in 1969 tot priester gewijd voor het bisdom Conakry, na studieperiodes in Ivoorkust, Guinea, Frankrijk, Senegal, Rome en Jeruzalem.

Sarah werd in 1979, op 34-jarige leeftijd, benoemd tot aartsbisschop van Conakry, een functie die hij bekleedde tot 2001, ook tijdens de dictatuur van Ahmed Sékou Touré. Sarah is geprezen voor zijn verzet tegen de marxistische dictatuur van Sékou Touré, en voor het bewaren van de eenheid van de Kerk als onafhankelijke instelling toen katholieke geestelijken en leken werden vervolgd.

In 2001 haalde paus Johannes Paulus II Sarah naar het Vaticaan toen hij hem benoemde tot secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

In oktober 2010 werd hij benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum, en een maand later werd hij tot kardinaal verheven.

In 2014 werd Sarah benoemd tot prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding.

Tijdens de pandemie van het coronavirus in april 2020 zei Sarah in een interview met het Franse tijdschrift Valeurs actuelles dat de zieken en stervenden de sacramentele bijstand van een priester niet mag worden ontzegd.

Hij zei: “Priesters moeten alles doen wat in hun vermogen ligt om dicht bij de gelovigen te blijven. Zij moeten alles doen wat in hun vermogen ligt om de stervenden bij te staan, zonder de taak van de verzorgers en de burgerlijke autoriteiten te bemoeilijken.”

“Maar niemand,” vervolgde hij, “heeft het recht een zieke of stervende de geestelijke bijstand van een priester te ontzeggen. Het is een absoluut en onvervreemdbaar recht.”

In mei vorig jaar hield Sarah vol dat hij ten onrechte was opgenomen als ondertekenaar van een controversiële open brief waarin werd betoogd dat krachten de pandemie zouden kunnen uitbuiten om een één-wereldregering in te luiden.

Wilt u meer lezen aangaande Kardinaal Robert Sarah? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.  

210212 | XLS000 | 220314 223 | 240123 1016 |  240513 1149 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel