Radicale ‘tegensynode’ veroordeeld door deelnemende theologe wegens ‘ernstig gebrek aan eerlijkheid’ @NCRegister @JLLiedl

HomeInternationaal Katholiek NieuwsRadicale 'tegensynode' veroordeeld door deelnemende theologe wegens 'ernstig gebrek aan eerlijkheid' @NCRegister...

Zuster Josée Ngalula, stemgerechtigd lid van de Synode over Synodaliteit, bekritiseerde de organisatoren van de conferentie ‘Spirt Unbounded’ voor het niet bekendmaken van het streven van de conferentie naar ‘vrouwenwijding’ en het ‘homohuwelijk’ toen ze haar vroegen een bijdrage te leveren.

Jonathan LiedlVaticaan; 14 oktober 2023

Een evenement dat radicale afwijkingen van de katholieke leer nastreeft in de zijlijn van de Synode over Synodaliteit heeft harde kritiek gekregen – van een van de meest prominente deelnemers.

Zuster Josée Ngalula, een stemgerechtigd lid van de lopende Synode over Synodaliteit, beschuldigde de organisatoren van de 8-14 oktober gehouden “contrasynode” “Spirit Unbounded” (vert.: Ongebonden Geest) van een “ernstig gebrek aan eerlijkheid,” omdat ze haar niet van tevoren hadden verteld dat de conferentie vooral stemmen zou laten klinken die pleiten voor praktijken die niet stroken met het katholieke geloof, zoals het “homohuwelijk” en de sacramentele wijding van vrouwen.

“Ik ben het absoluut niet eens met deze opties van ‘Spirit Unbounded’ waar jullie het over hebben,” vertelde zuster Josée, het eerste Afrikaanse vrouwelijke lid van de Internationale Theologische Commissie en een stemgerechtigd lid in de Synode over Synodaliteit, via e-mail aan CNA. “Het gaat in tegen mijn Afrikaanse cultuur en tegen de Bijbel.”

Het Spirit Unbounded evenement is gehouden met de bedoeling om de verhaallijnen rond de Synode over Synodaliteit te beïnvloeden, een maand durende bijeenkomst van bisschoppen, priesters, religieuzen en leken om paus Franciscus te adviseren over hoe de katholieke kerk de participatie van haar leden kan vergroten.

Na een week van digitale presentaties begon een live deel van de Spirit Unbounded conferentie op 13 oktober in het Casa Bonus Pastor Seminarie in Rome, op minder dan anderhalve kilometer lopen van de Aurelia heuvel waar de Synode plaatsvindt. Deelnemers hebben verschillende publiciteitsevenementen georganiseerd rond het Vaticaan, om de aandacht te vestigen op hun eisen voor verandering, en er werd een persconferentie gepland om de tegensynode op 14 oktober af te sluiten.

“We zijn hier om de synode aan te moedigen de tijdgeest te vatten en de Kerk opnieuw te richten op haar christelijke missie van een discipelschap van gelijken, dat misschien nog geschiedenis kan schrijven die eindigt in liefde,” zei Mary McAleese, de voormalige president van Ierland, gisteravond in een toespraak op het evenement Spirit Unbounded.

Oproep tot verandering van de leer, geen ‘pastoraal sausje’

Zuster Josée, theologe aan de Katholieke Universiteit van Congo en lid van de Zusters van Sint-Andreas, gaf op 9 oktober een 10 minuten durende, vooraf opgenomen videopresentatie over seksueel misbruik door geestelijken in Afrika, die digitaal werd gedeeld met de deelnemers aan Spirit Unbounded. Op basis van haar 20 jaar onderzoek naar het onderwerp beschreef ze verontrustende patronen van misbruik, zoals priesters die vrouwen die zware zonden opbiechten chanteren tot seksuele relaties zonder instemming.

Maar standpunten over gendergelijkheid en menselijke seksualiteit die in strijd zijn met de gevestigde leer van de Kerk waren de dominante thema’s tijdens de, een week durende, werkzaamheden van Spirit Unbounded en stonden vooral vrijdagmiddag centraal op de locatie in Rome.

Bridget Mary Meehan, die zichzelf een “katholieke bisschop” noemt, sprak over “rooms-katholieke vrouwelijke priesters”. Ze beweerde dat ze in het geheim was “gewijd” door een katholieke bisschop met apostolische successie, maar beweerde ook dat vrouwelijke priesters herderlijk dienstwerk kunnen verrichten zonder gehoorzaamheid aan hun plaatselijke gewone priester, omdat “we geen regels hebben waarnaar we moeten luisteren, dus we kunnen gewoon reageren op de geest en als herders dienen waar we geroepen worden”.

‘ Spirit Unbounded’ besprak onderwerpen als de wijding van vrouwen. Panelleden riepen ook expliciet op tot het sacramentele huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht.(Foto: Jonathan Liedl/National Catholic Register)

Haar presentatie werd voorafgegaan door een paneldiscussie over de “Betekenis van de Synode voor LGBTQIA+ en Bondgenoot-katholieken”. Het panel werd geleid door Jamie Manson, de voorzitter van Catholics for Choice (vert.: een pro-abortus organisatie), en bestond uit Marianne Duddy-Burke, medevoorzitter van het Global Network of Rainbow Catholics (vert.: Wereldnetwerk van Regenboogkatholieken), en twee voorstanders van de LGBTQ-ideologie binnen de katholieke kerk in Duitsland. Eén panellid zei dat de enige aanvaardbare uitkomst van het onderzoek van de Synode naar hoe de Kerk zich als LGBTQ-identificerende mensen beter kan opnemen “een actualisering van het onderricht” is met betrekking tot seksualiteit, geen “pastorale zoethoudertjes”. Panelleden riepen ook expliciet op tot het sacramentele huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht.

Zuster Josée vertelde het Register dat de organisatoren haar niet hadden verteld over “hun campagne over seksuele geaardheid” toen ze haar deelname bespraken.

“Ik zal nooit een mening steunen die deze ideologieën over seksuele geaardheid aanmoedigt: nooit, nooit,” zei zuster Josée, wier antwoord per e-mail vetgedrukt en in allemaal hoofdletters geschreven was.

De organisatoren van Spirit Unbounded leken echter een andere indruk te geven door een ingekorte versie van zuster Josée’s presentatie over seksueel misbruik te gebruiken als inleiding op de paneldiscussie over LGBTQ-kwesties. Eén spreker beriep zich zelfs op haar presentatie over slachtoffers van seksueel misbruik om oproepen te rechtvaardigen om de leer van de kerk over seksualiteit te veranderen.

Paus Franciscus heeft vaak gewaarschuwd voor het gevaar van “ideologische kolonisatie“, of het opleggen van westerse seculiere waarden aan mensen in plaatsen zoals Afrika.

Woordvoerder evenement reageert

In een reactie op de kritiek van zuster Josée zeiden de organisatoren van het evenement dat elke deelnemer “zichzelf vertegenwoordigt” en dat het hun bedoeling was om “een scala aan standpunten te presenteren van mensen die op zoek zijn naar hervorming”.

“Ons thema ging over het aanpakken van mensenrechtenschendingen in de katholieke kerk. Het is niet aan ons om te kiezen welke schendingen meer of minder acceptabel zijn,” zei Brian Devlin, een voormalig priester en woordvoerder van Spirit Unbounded.

Onder de titel “Mensenrechten in de opkomende katholieke kerk” beriepen de sprekers van de conferentie zich vaak op seculiere concepten van mensenrechten als basis voor kerkelijke hervormingen en karakteriseerden ze de katholieke opvattingen over seksualiteit en gender vaak als discriminerend en zelfs gewelddadig.

In feite waren twee belangrijke spelers op de conferentie medewerkers van het Wijngaards Instituut voor Katholiek Onderzoek, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie “toegewijd aan het maximaliseren van het potentieel van de Rooms-Katholieke Kerk om bij te dragen aan de mensenrechten en de Sustainable Development Goals (SDG’s=Duurzame Ontwikkelingsdoelen)”, een verzameling prioriteiten van de Verenigde Naties die universele toegang tot abortus omvatten.

Luca Badini Confalonieri, onderzoeksdirecteur van het Wijngaards Instituut, die de missie van de organisatie omschreef als het integreren van de bevindingen van de seculiere sociale wetenschap in de katholieke leer over seksualiteit, bestuur en ethiek, gaf een presentatie waarin de op de natuurwet gebaseerde leer van de Kerk over seksuele moraal werd aangevallen. En Miriam Guigan, communicatiedirecteur van Wijngaards en hoofd van het geaffilieerde initiatief “vrouwelijke priesters”, trad op als ceremoniemeester tijdens de Spirit Unbounded bijeenkomst in Rome.

Het Wijngaards Instituut heeft ook de ontwikkeling gecoördineerd van “Een voorgestelde Grondwet voor de Katholieke Kerk“, die probeert het bestuur van de kerk opnieuw vorm te geven naar het voorbeeld van seculiere Westerse democratieën.

Zuster Josée was niet de enige deelnemer aan de Synode over Synodaliteit die deelnam aan het evenement Spirit Unbounded. De Venezolaanse theoloog Rafael Luciani, die als theologisch expert deelneemt aan de synode, gaf ook een videopresentatie getiteld “Het is vanuit de basis dat we de kerk vernieuwen”.

Luciani reageerde niet op het verzoek van het Register om commentaar over zijn deelname aan het Spirit Unbounded evenement.

Jonathan Liedl

Jonathan Liedl

Jonathan Liedl is senior redacteur voor het Register. Zijn achtergrond omvat werk voor katholieke staatsconferenties, drie jaar seminarieopleiding en bijles geven aan een christelijk studiecentrum aan een universiteit. Liedl heeft een B.A. in politieke wetenschappen en Arabische studies (Univ. of Notre Dame), een M.A. in katholieke studies (Univ. of St. Thomas), en is momenteel bezig met de afronding van een M.A. in theologie aan het Saint Paul Seminary. Hij woont in Minnesota’s Twin Cities. Volg hem op Twitter op @JLLiedl.

Bron: Synod on Synodality 2023: Radical ‘Counter-Synod’ Denounced by Participating Theologian| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel