Senator Tim Scott reageert op bewering dat abortus zwarte vrouwen met laag inkomen helpt

HomeInternationaal Katholiek NieuwsSenator Tim Scott reageert op bewering dat abortus zwarte vrouwen met laag...

Aan het eind van de hoorzitting benadrukte Scott dat miljoenen kinderen in omstandigheden verkeren die vergelijkbaar zijn met de zijne: opgevoed worden in armoede door eenoudergezinnen die zwart zijn.

Door Katie Yoder /CNA; VS; 11 mei 2022

WASHINGTON – Toen minister van Financiën Janet Yellen beweerde dat abortus vrouwen economisch helpt – waaronder zwarte vrouwen met een laag inkomen – betwistte één senator haar met zijn persoonlijke verhaal.

“Ik zal gewoon zeggen dat, als een man die is opgevoed door een zwarte vrouw in bittere armoede, ik dankbaar ben om er te zijn als senator van de Verenigde Staten,” zei de Republikeinse senator Tim Scott van South Carolina.

Hij maakte zijn opmerkingen tijdens een hoorzitting op dinsdag 10 mei, gehouden door de Senaatscommissie voor bankzaken, huisvesting en stedelijke aangelegenheden. Tijdens de hoorzitting trad Yellen op als getuige en beweerde dat abortus vrouwen in staat stelt te slagen op de arbeidsmarkt.

“Ik geloof dat het elimineren van het recht van vrouwen om een beslissing te nemen over wanneer en of ze kinderen krijgen zeer schadelijke gevolgen zou hebben voor de economie en vrouwen tientallen jaren terug in de tijd zou zetten,” zei ze. “Roe v. Wade en toegang tot reproductieve gezondheidszorg, inclusief abortus, hebben bijgedragen aan een grotere arbeidsparticipatie.”

De opmerkingen van Yellen volgden op een uitgelekt concept-oordeel van het Hooggerechtshof dat de indruk wekt dat rechters Roe v. Wade, dat in 1973 abortus in het hele land legaliseerde, zullen afschaffen.

Roe v. Wade, beweerde Yellen, stelde vrouwen in staat een opleiding te volgen, hun inkomenspotentieel te vergroten, hun gezin en carrière in balans te brengen, en hun geplande kinderen daarvan te laten profiteren.

Studies tonen aan dat “vrouwen die de toegang tot abortus wordt ontzegd, een grotere kans hebben om in armoede te leven of overheidsbijstand nodig te hebben”, voegde Yellen eraan toe.

Op een later moment in de hoorzitting vroeg Scott haar om opheldering.

“Zei u dat het beëindigen van het leven van een kind goed is voor de arbeidsparticipatie?” vroeg hij.

De toegenomen arbeidsparticipatie is volgens het Amerikaanse U.S. Bureau of Labor Statistics (bureau voor arbeidsstatistieken), het percentage van de bevolking dat werkt of actief op zoek is naar werk.

“Voor een man die is opgevoed door een alleenstaande moeder die lange uren werkte om ons uit de armoede te houden – ik snap dat mensen het oneens kunnen zijn over de vraag of ze pro-life of pro-abortus zijn – maar, uiteindelijk is, denk ik, die plaatsen in de context van arbeidsdeelname, gewoon harteloos voor mijn gevoel ” voegde hij eraan toe. “Ik vind, dat het vinden van een manier om een debat over abortus te voeren in een bijeenkomst ten behoeve van de economische stabiliteit van ons land grof is.”

Yellen antwoordde dat het niet haar bedoeling was om hardvochtig over te komen.

“In veel gevallen zijn het abortussen bij tieners, vooral met een laag inkomen en vaak zwart, die niet in staat zijn om voor kinderen te zorgen, onverwachte zwangerschappen hebben, en het ontneemt hen vaak de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten om later deel te nemen aan de beroepsbevolking,” zei ze. “Er is dus een neveneffect m.b.t. arbeidsparticipatie. En het betekent dat kinderen in armoede zullen opgroeien en het zelf slechter zullen doen.”

Scott antwoordde dat “er een heleboel manieren zijn om met de kwestie om te gaan van het kind dat er is.”

“We kunnen, tegelijkertijd, een echt gesprek hebben over het verhogen van kredieten voor kinderbelasting die terug te betalen zijn,” zei hij. “We kunnen tegelijkertijd een gesprek voeren over de mogelijkheid om een robuuster systeem te hebben rond de kwestie van kinderopvang, van voorschools onderwijs. We kunnen een gesprek voeren over financiële geletterdheid.”

Aan het eind van de hoorzitting benadrukte Scott dat miljoenen kinderen in dezelfde omstandigheden verkeren als hij: opgevoed worden in armoede door zwarte eenoudergezinnen.

” Zwarte tienermoeders vertellen dat er maar één alternatief voor hen is, is een deprimerende en problematische boodschap”, zei hij. “Waar ik het over heb is het belang van het begrijpen van de realiteit dat zelfs in moeilijke financiële tijden in huishoudens zoals die waarin ik ben opgegroeid, er nog hoop is.”

Hij eindigde: “Ik zeg gewoon dat de ervaring van zo velen van ons, miljoenen van ons is, dat in armoede een reden ligt, concludeer ik, om hoopvol te zijn over wat er mogelijk is, zelfs voor die ongelooflijk krachtige positieve vrouwen die echt moeilijke keuzes maken.”

Het argument dat vrouwen afhankelijk zijn van abortus om economisch succesvol te zijn, wordt vaak aangevoerd door voorstanders van abortus.

Een amicus brief ingediend door honderden professionele vrouwen in Dobbs v. Jackson, de zaak die Roe zou kunnen vernietigen, beargumenteert, dat abortus vrouwen juist schaadt.

Katie Yoder is correspondent bij CNA’s kantoor in Washington, D.C.. Ze doet verslag van pro-life zaken, de Amerikaanse katholieke bisschoppen, openbaar beleid en het Congres. Eerder werkte ze voor Townhall.com, National Review, en het Media Research Center.

Tags / Keywoorden: Abortus | Arbeidsparticipatie | CNRegister | Economische onafhankelijkheid | Katie Yoder | Reproductieve gezondheidszorg | Besluit Roe vs. Wade | Senator Tim Scott | USA | Zaak Dobbs vs. Jackson | Zwarte vrouwen met een laag inkomen | 

Bron: Sen. Tim Scott Responds to Claim That Abortion Helps Low-Income Black Women| National Catholic Register (ncregister.com)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel