Synode over Synodaliteit: Wie schrijven het cruciale samenvattende rapport van de Synode? @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinSynode over Synodaliteit: Wie schrijven het cruciale samenvattende rapport van de Synode?...

Hoofdwoordvoerder Paolo Ruffini vertelde verslaggevers vorige week dat de opstellers worden bijgestaan door medewerkers die ‘sherpa’s’ worden genoemd en voegde eraan toe dat het ‘geen zin heeft om hun namen te noemen’.

Edward Pentin; Vaticaan; 17 oktober 2023                                      

VATICAANSTAD – Het Vaticaan houdt niet alleen de namen achter van wie in welke kleine groepen zitting heeft, maar weigert ook om met journalisten de volledige lijst te delen van degenen die het uiteindelijke samenvattende rapport zullen opstellen dat alle bijdragen van de kleine groepen en de Algemene Congregaties zal samenvoegen.

De hoofdwoordvoerder van de Synode, Paolo Ruffini, vertelde verslaggevers op 11 oktober dat de belangrijkste opstellers, de twee speciale secretarissen van de Synode, worden bijgestaan door synodale “experts” die hij “sherpa’s” noemde, maar hij voegde eraan toe dat “het geen zin heeft om hun namen te geven”.

Sommige deelnemers aan de synode en sommige leden van de gewone raad – prelaten die een belangrijke rol spelen bij het algemene verloop van de synode – zijn ook niet op de hoogte gebracht van wie precies het document opstelt, volgens bronnen van het Register.

Ruffini vertelde verslaggevers dat het “genoeg is om de namen te weten” van de 13 leden van de commissie voor het syntheserapport, die op 10 oktober werd aangekondigd en die volgens de synodestatuten “niet tot taak heeft om te schrijven, maar om periodiek toezicht te houden op de voorbereiding van het ontwerp van het verslag, het te wijzigen en goed te keuren met het oog op de presentatie ervan aan de voltallige vergadering”.

“De hele vergadering zal het goedkeuren, niet alleen degenen die helpen om het te schrijven,” zei Ruffini. “Vanwege het aantal toespraken dat is gehouden, is het duidelijk dat om goed werk te leveren en rekening te houden met zowel de toespraken die zijn gehouden als de toegezonden toespraken, je een team nodig hebt dat helpt om het geheel in overweging te nemen.

“Het samenvattend verslag is een cruciaal document omdat het een synthese moet bevatten van alle discussies waarover gestemd is in kleine groepen.

Elke discussieronde – of module – wordt samengevat en er wordt over gestemd. Vervolgens worden ze besproken in algemene bijeenkomsten waar alle synodedeelnemers bij betrokken zijn (hoewel tijdgebrek in de praktijk betekent dat slechts relatief weinigen de kans krijgen om hun mening te geven). Een algemene bijeenkomst tegen het einde van de assemblee ontvangt de volledige tekst van het samenvattend verslag en de deelnemers krijgen een laatste kans om eventuele amendementen op te nemen voordat het teruggaat naar de assemblee voor een definitieve stemming over het document.

Volgens het regolamento (synodereglement) is het samenvattend verslag geen “beslissend document”, maar is het “eerder bedoeld om de volgende fase van het synodale proces te regelen, die zal leiden tot de zitting in oktober 2024, vanuit het perspectief van methodologie, fasen en thema’s”.

Speciale secretarissen benoemd

De twee “speciale secretarissen” van de assemblee die het document moeten voorbereiden met de hulp van synodale experts zijn al bekend. Het zijn de jezuïet pater Giacomo Costa uit Italië, die vorig jaar de “synthetiserende taakgroep” voor de continentale fase van de synode leidde, en Mgr. Riccardo Battocchio, rector van het Almo Collegio Capranica en voorzitter van de Italiaanse Theologische Vereniging.

Beide priesters hebben zich in het openbaar gemanifesteerd rond de kwestie van homoseksualiteit, een onderwerp van debat tijdens deze Synode.

Pater Costa steunde in 2021 de Italiaanse wetgeving tegen homofobie, waar zowel de Italiaanse bisschoppen als het Vaticaan tegen waren en die uiteindelijk niet door de Italiaanse Senaat kwam. Mgr. Battocchio sprak in 2015 bij de presentatie van een boek genaamd Homoseksuele Liefde dat tot doel had de discussie over het onderwerp te openen na de overheersende aanwezigheid ervan bij de Buitengewone Synode over het Gezin in 2014.

Maar even cruciaal als de secretarissen van de synode zullen de deskundige “sherpa’s” zijn die zullen helpen bij het schrijven ervan.

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, algemeen relator van de synode, zei bij de opening van de synodevergadering dat de synodale “experts” de “veeleisende taak hebben om geleidelijk de vruchten van het werk van de Circuli Minori [kleine groepen] en de Algemene Congregaties samen te vatten met het oog op het opstellen van het samenvattend verslag waaraan we in de afsluitende module zullen werken.”

Vermoedelijke deskundigen

Het Register heeft vernomen dat er van twee experts verwacht wordt dat ze hoofdauteurs zullen zijn: Anna Rowlands, universitair hoofddocent Katholiek sociaal denken en praktijk aan de Universiteit van Durham, in Engeland, en lid van het Dicasterium voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling, en Father Eamon Conway, priester van het Aartsbisdom Tuam in Ierland en momenteel professor Integrale Menselijke Ontwikkeling en Systematische Theologie aan de Notre Dame Universiteit in Australië.

Rowlands, die op 9 oktober een theologische overdenking presenteerde aan de Synode over het thema “Communie: Het Bruiloftsfeest van het Lam”, is de Saint Hilda Professor of Catholic Social Thought and Practice, in het Departement Theologie en Religie van Durham, en lid van het Centrum voor Katholieke Studies van de universiteit.

Ze werkt sinds twee jaar bij het secretariaat-generaal van de Synode en het Vaticaanse Dicasterium voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling.

Haar rol omvatte nauwe samenwerking met het team dat het wereldwijde synodale proces leidt en vorig jaar speelde ze een belangrijke rol in de samenwerking met pater Costa bij het opstellen van het rapport over de continentale fase, waarin ze het belang benadrukte van het geven van meer leiderschapsrollen in de kerk aan vrouwen, met het argument dat dit vaak werd benadrukt in de rapporten die ze hadden ontvangen.

Haar universiteit zegt dat haar rol bij het Dicasterium voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling “het ondersteunen van het kernonderzoekswerk van de afdeling van de Heilige Stoel die spreekt over zaken van politiek, economie, klimaat en migratie” is.

Rowlands is een nauwe bondgenoot van Austen Ivereigh, een procesbegeleider van de Synode, en heeft dezelfde progressieve neigingen als hij. Ze plaatst diens posts op sociale media vaak ook zelf opnieuw, samen met anderen die dezelfde politieke en religieuze opvattingen hebben. Op 16 oktober kondigde het Vaticaan aan dat Rowlands een Joseph Ratzinger-Benedict XVI Vatican Foundation Expanded Reason Award zou ontvangen voor een paper dat ze gaf met de titel: “Towards a Politics of Communion Catholic Social Teaching in Dark Times.”

Vorig jaar vertelde Thierry Bonaventura, woordvoerder van het secretariaat van de Synode, aan het Register dat Rowlands en Ivereigh waren gekozen om deel te nemen aan het synodale proces vanwege hun vaardigheden in communicatie, maar hun invloed binnen de organisatie van de Synode is in de maanden daarna gegroeid.

Pater Conway heeft verschillende boeken geschreven en geredigeerd en zat in een aantal adviesorganen van de Ierse regering, waaronder de Information Society Commission en het adviespanel van het Ierse National Economic and Social Development Learning Office.

In 2012 benoemde Paus Benedictus hem tot deskundig adviseur van de Synode over de Nieuwe Evangelisatie. Sinds 2011 is pater Conway voorzitter van de Peter Hünermann Foundation for the Advancement of Catholic Theology in Europe. In 2014 werd hij voor een periode van vijf jaar benoemd tot lid van een deskundigenpanel van het Agentschap van de Heilige Stoel ter bevordering van de kwaliteitszorg aan pontificale universiteiten en kerkelijke faculteiten, en in 2015 werd hij benoemd tot lid van de Theologiecommissie van de Ierse bisschoppenconferentie.

Zijn onderzoeksinteresses omvatten het werk van Karl Rahner en Hans Urs von Balthasar; geloof en cultuur, in het bijzonder het raakvlak tussen cultuur, technologie en religie. De laatste jaren loopt hij voorop in het onderzoek naar en het pleiten voor het zich onderscheiden  van katholiek onderwijs en is hij medeoprichter van het internationale Global Researchers Advancing Catholic Education (G.R.A.C.E.) Project.

Synthese Commissie

Zodra het document is geschreven, zal het worden doorgespeeld naar de leden van de synthesecommissie, waaronder kardinaal Hollerich; kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat van de synode; kardinaal Fridolin Ambongo Besungu van Kinshasa, in Congo; kardinaal Gerald LaCroix van Quebec; kardinaal George Marengo, apostolisch prefect van Ulaanbaatar, Mongolië, en bisschop Shane Mackinlay van Sandhurst, Australië.

Eerder deze maand zei kardinaal Besungu, die voorzitter is van het Symposium van Bisschoppelijke Conferenties van Afrika en Madagaskar, dat de uitkomst van de synode “de wil van God” zou zijn en dat “de Heer zelf door middel van collectieve onderscheiding ons zal vertellen” of het zegenen van homorelaties moet worden toegestaan, terwijl bisschop Mackinlay heeft gezegd dat hij voor het wijden van vrouwen tot diaken is.

Edward Pentin

Edward begon zijn carrière in Rome als producer en presentator bij het Vaticaan, waarna hij verslag deed voor een aantal publicaties, waaronder Newsweek, The Sunday Times, Foreign Affairs, Newsmax en het National Catholic Register. De artikelen hadden betrekking op een brede mix van onderwerpen op het gebied van religie, politiek en maatschappij. In de media is hij onder meer verschenen bij Al Jazeera, Sky News (UK), CNN, Fox News, ITV, BBC Radio 4 The World Tonight en de BBC World Service.

Edward was ook redacteur bij The Holy Land Review, een Franciscaans kwartaalblad gespecialiseerd in de Kerk en het Midden-Oosten. In 2015 schreef hij het veelgeprezen The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family.

Behalve als verslaggever heeft Edward gewerkt als onderzoeker en adviseur voor Lord Alton of Liverpool, een van ‘s werelds belangrijkste pro-life campagnevoerders, en als communicatieadviseur voor het Dignitatis Humanae Institute, een pro-life denktank gevestigd in Rome.

In 2013 en 2014 zorgde hij voor effectieve mediacoördinatie voor drie grote internationale conferenties in Rome. Hij is nu voltijds Rome-correspondent voor het National Catholic Register en levert regelmatig bijdragen aan programma’s van EWTN.

Edward heeft een BA in internationale betrekkingen en een Master in toegepaste theologie. Hij heeft ook een diploma journalistiek en een professionele opleiding in de kunst van het schrijven van toespraken.

Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Cardinal Zen Calls Pope Francis’ ‘Dubia’ Response on Same-Sex Blessings ‘Pastorally Untenable’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘Aartsbisschop Victor Manuel Fernandez’Klik dan hier

Wilt u meer het dossier lezen rondom de apostolische brief ‘Exhortatie Amoris Laetitia‘ ? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel. 

 


241020 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel