Terwijl kerk in Duitsland ‘LGBT’-werknemers toestaat, publiceert Vaticaan zorgen over Synodale Weg @NCRegister @AC_Wimmer

HomeAC WimmerTerwijl kerk in Duitsland 'LGBT'-werknemers toestaat, publiceert Vaticaan zorgen over Synodale Weg...

Het Vaticaan heeft donderdag de volledige tekst gepubliceerd van zijn laatste waarschuwingen over nog een schisma.

Door AC Wimmer, Wereld; 25 november 2022

Het Vaticaan heeft donderdag de volledige tekst van zijn laatste waarschuwingen over nog een schisma uit Duitsland gepubliceerd, waarin fundamentele zorgen en bezwaren tegen de Synodale Weg worden geuit.

Twee vooraanstaande kardinalen uitten hun theologisch beargumenteerde bedenkingen in directe ontmoetingen met de Duitse bisschoppen vorige week vrijdag en waarschuwden dat het proces “de gemeenschap van de Kerk schaadt.”

De kritieken werden 24 november gepubliceerd in de officiële krant van het Vaticaan en op de nieuwssite van het Vaticaan.

Ze omvatten de suggestie voor een moratorium op het proces – een voorstel dat werd afgeketst in besprekingen met Duitse bisschoppen in Rome op 18 november, meldde CNA Deutsch.

Tegenover de Duitse bisschoppen in Rome op 18 november: van links naar rechts: jezuïeten kardinaal Luis Ladaria Ferrer, prefect van het Dicasterium voor de Geloofsleer, kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris, en kardinaal Marc Ouellet, prefect van het Dicasterium voor de Bisschoppen. | Vaticaanse media

Het gaat vooral om de eenheid met de Kerk, aldus kardinaal Marc Ouellet, prefect van het Dicasterium voor Bisschoppen.

“Verscheidene gezaghebbende critici van de huidige koers van de Synodale Weg in Duitsland spreken openlijk van een latent schisma dat het voorstel van uw teksten in zijn huidige vorm dreigt te consolideren,” schreef hij.

De Synodale Weg – die geen synode is – riskeert het om niet te gaan over het bereiken van pastorale vernieuwingen, maar om een poging tot een “transformatie van de Kerk”, waarschuwde kardinaal Ouellet in zijn verklaring, in het Duits gepubliceerd door CNA Deutsch.

Kardinaal Ouellet zei dat de suggesties van de Synodale Weg “de gemeenschap van de Kerk schaden” en “twijfel en verwarring zaaien onder het volk van God”.

Het Vaticaan ontving dagelijks berichten van katholieken die door dit proces geschokt zijn, voegde hij eraan toe.

Geïnspireerd door gendertheorie

“Het is opvallend,” zei de kardinaal tegen de Duitsers, “dat de agenda van een beperkte groep theologen van enkele decennia geleden plotseling het meerderheidsvoorstel van het Duitse episcopaat is geworden.”

De Duitse agenda, zei kardinaal Ouellet, was de “afschaffing van het verplichte celibaat, wijding van viri probati (vert.: gerijpte, gehuwde mannen), toegang van vrouwen tot het gewijde ambt, morele herwaardering van homoseksualiteit, structurele en functionele beperking van de hiërarchische macht, beschouwingen over seksualiteit geïnspireerd door de gendertheorie, belangrijke voorgestelde amendementen op de Catechismus van de Katholieke Kerk.”

Met verbazing, zei kardinaal Ouellet, vragen veel waarnemers en gelovigen zich af: “Wat is er gebeurd?” en “Waar zijn we in beland?”

Kardinaal Luis Ladaria Ferrer, prefect van het Dicasterium voor de Geloofsleer, bracht vijf punten van zorg onder de aandacht van de Duitse bisschoppen, waaronder de benadering door de Synodale Weg van seksualiteit, macht en structuur in de Kerk, en de wijding van vrouwen tot het priesterschap.

Verlies van een verworvenheid van Vaticanum II

Ten eerste, aangezien de Synodale Weg geen synode is, zei kardinaal Ladaria, wordt niet verwacht dat er een slotdocument komt. Toch zou het er misschien een moeten produceren – of iets wat er op lijkt – “dat een meer rechtlijnige benadering kan weerspiegelen en minder vertrouwen op beweringen die niet volledig onderbouwd worden.”

Ten tweede trok de kardinaal het door de Synodale Weg veronderstelde “verband tussen de structuur van de Kerk en het fenomeen van misbruik van minderjarigen” in twijfel.

Kardinaal Ladaria waarschuwde de Duitsers ervoor “het mysterie van de Kerk te reduceren tot een louter machtsinstituut, of de Kerk van meet af aan te zien als een structureel misbruikende organisatie die zo snel mogelijk onder controle van toezichthouders moet worden gebracht.”

Een dergelijke benadering dreigt “een van de belangrijkste verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie” te verliezen, schreef hij; namelijk “de duidelijke leer van de zending van de bisschoppen en dus van de lokale Kerk.”

Paus Franciscus ontmoet de Duitse bisschoppen in het Vaticaan op 17 november. | Vaticaanse media

Over de kwestie van het wijden van vrouwen herinnerde kardinaal Ladaria de bisschoppen eraan, zoals hij eerder heeft verklaard: De leer van de katholieke kerk over de onmogelijkheid om vrouwen tot priester te wijden, nu of in de toekomst, is duidelijk – en verwarring zaaien door iets anders te suggereren is een ernstige zaak.

Ten slotte zei hij tegen de Duitse bisschoppen dat zij hun rol in het kader van de apostolische successie moeten erkennen. “Als het waar is dat het Magisterium onder het oordeel van het Woord staat, is het evenzeer waar dat juist door de uitoefening van het Magisterium van de bisschoppen, en in het bijzonder van de bisschop van Rome, het Woord tot leven komt en levendig weerklinkt,” schreef de kardinaal.

De scherpe waarschuwingen die deze week werden gepubliceerd waren niet de eerste interventie van het Vaticaan tegen de Synodale Weg. In juli bracht het Vaticaan een waarschuwing uit voor een nieuw schisma als gevolg van het door kardinaal Reinhard Marx geïnitieerde proces.

Duitse reactie: ‘Geen stopteken’

Bij hun terugkeer uit Rome vorige week gaven enkele Duitse bisschoppen commentaar op de bezwaren tegen hun “hervormingsproject”, meldde CNA Deutsch.

Bisschop Franz-Josef Overbeck van Essen zei dat de waarschuwingen van het Vaticaan “geen stopteken zijn voor de belangrijke en noodzakelijke discussies die we voeren”, zoals het stemmen van de Synode over de wijding van vrouwen.

Bisschop Franz-Josef Overbeck | Nicole Cronauge / Bisdom Essen via CNA

Kortom, de Synodale Weg – Synodaler Weg in het Duits, soms vertaald als het Synodale Pad– zal naar verwachting nog steeds zoals gepland door de organisatoren doorgaan, met de volgende (en tot nu toe laatste) synodale vergadering in het voorjaar van 2023.

Intussen gaan de Duitse bisschoppen door met het doordrukken van veranderingen in de kerk in hun bisdommen, niet alleen op de Synodale Weg: deze week werden arbeidswetten gewijzigd zodat werknemers van de katholieke kerk zich kunnen identificeren als “LGBT”, “gescheiden” kunnen zijn of zelfs niet katholiek.

Terwijl geestelijken en mensen in de “pastorale zorg” nog steeds geacht worden katholiek te zijn, wordt de kerk – die in Duitsland ongeveer 800.000 mensen in dienst heeft – “verrijkt” door deze “diversiteit in de kerkelijke instellingen”, aldus de Duitse bisschoppenconferentie afgelopen dinsdag.

Volgens een bericht van CNA Deutsch zeiden de bisschoppen ook dat “alle werknemers, ongeacht hun functie, hun afkomst, hun religie, hun leeftijd, hun handicap, hun geslacht, hun seksuele identiteit en hun levenswijze” nu vertegenwoordigers kunnen zijn van “een Kerk die mensen dient”.

 

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron:As Church in Germany Allows for ‘LGBT’ Employees, Vatican Publishes Concerns Over Synodal Way| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Keywoorden: AC Wimmer | Ad Limina bezoek Duitse bisschoppen | Duitse synodale weg | Genderideologie | Kardinaal Luis Ladaria s.j. | Kardinaal Marc Ouellet | NCRegister |  Schisma | Synodale Weg | Vaticaan | 

 


Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Duitse synodale weg’ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags boven of onderaan dit artikel 


221125 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel