Universeel basisinkomen, groene politiek en ‘nul-COVID’ voorgesteld op Vaticaanse conferentie over Europa

HomeEdward PentinUniverseel basisinkomen, groene politiek en 'nul-COVID' voorgesteld op Vaticaanse conferentie over Europa

ANALYSE VAN HET NIEUWS:

Het evenement van de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschappen trok een mix van pro-abortus politici, socialistische economen en deskundigen in het denken van paus Johannes Paulus II.

VATICAANSTAD – Het Vaticaan was deze week gastheer van een conferentie die een aantal politici, bedrijfsleiders en economen samenbracht, van wie velen standpunten hebben die lijnrecht tegenover de kerkelijke leer staan, om “integrale oplossingen voor de COVID-19 pandemie en de klimaatcrisis” voor te stellen.

De organisatoren van de conferentie “Healing Patient Europe”, op 7 en 8 oktober, wilden bespreken hoe het ontkennen van het “bestaan zelf” van het COVID-19-virus en de “rampzalige gevolgen” die daarop volgden, een soortgelijk precedent zouden kunnen scheppen voor een “verergerde klimaatafbraak, de migratiecrisis, het gebrek aan solidariteit tussen de generaties en een verscherpte concurrentie om krimpende middelen.”

De Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, “Europa, een patiënt“, een pan-Europees jongereninitiatief ter bevordering van een duurzame toekomst, en het Poolse Centrum voor het Denken van Johannes Paulus II, een denktank die het werk van wijlen de paus op het gebied van dialoog, solidariteit en het algemeen welzijn onder de aandacht brengt, waren de organisatoren van de tweedaagse conferentie in de Casina Pio IV in de tuinen van het Vaticaan.

De conferentie, waaraan geen ruchtbaarheid werd gegeven, en waarover heel ongebruikelijk niet live op sociale media werd bericht, draaide vooral rond de bevordering van een billijker verdeling van middelen en de afwijzing van beleidsmaatregelen die voorrang geven aan de economie boven mensen, vooral tijdens de noodsituatie van COVID-19 – wat paus Franciscus een “virale genocide” heeft genoemd.

In dit verband was een centraal idee dat door de Vereniging “Europa, een patiënt” werd besproken en gesteund, het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). Het voorstel, waar paus Franciscus sympathiek tegenover staat, zou, in zijn woorden, neerkomen op een “onvoorwaardelijk, in één keer uit te betalen bedrag voor alle burgers, dat via het belastingsysteem betaald zou kunnen worden”.

Voorstanders van OBI, waaronder de socialist en voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders, het Ontwikkelingsprogramma van de VN en het Wereld Economisch Forum (met name via het Great Reset-project ervan), stellen dat, vooral in het licht van de COVID-19-uitbraak, de kans moet worden aangegrepen om dit in de praktijk te brengen.

Op de bijeenkomst van deze week werd het OBI naar voren geschoven “als een alternatief voor de groeiende bankdeposito’s van het grootkapitaal”, dat mogelijk zou kunnen bijdragen tot een vernieuwing van het “sociaal contract tussen de Europese instellingen en de Europese burgers”.

De organisatoren van de conferentie stelden ook een reeks andere, vaak als socialistisch beschouwde beleidsmaatregelen voor, die volgens hen de Europese economie kunnen helpen om “duurzame voorwaarden te scheppen” voor de planeet “die door de klimaatafbraak wordt bedreigd”. Een van de vragen die werden gesteld was of de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Unie om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken, wel ver genoeg gaat.

Andere discussiepunten waren toegankelijke gezondheidszorg en een oproep tot universele verspreiding van vaccins om “nul-COVID” te bereiken – een voorstel dat volgens critici zal resulteren in “levenslang booster shots” om het doel van volledige uitroeiing van COVID-19 te bereiken.

Globalistische Vertegenwoordiging 

Sommige van de sprekers stonden dicht bij het gedachtegoed van paus Johannes Paulus II, zoals de Italiaanse filosoof en politicus Rocco Buttiglione, en Michał Senk, voorzitter van het Centrum voor het Denken van Johannes Paulus II.

Maar de meerderheid stond, zo niet volledig achter het besproken beleid, dan toch sympathiek ertegenover, en was gekant tegen de morele kerndoctrines van de Kerk. Velen konden worden beschouwd als deel uitmakend van wat bekend is geworden als de “globalistische elite” – een groep van beleidsmakers en economen die liever centraal geplande economieën en buitenlands beleid hebben dan vrijemarktkapitalisme en nationale soevereiniteit.

Onder hen de medevoorzitter van de Europese Groenen in het Europees Parlement, Philippe Lamberts, die de legalisering van abortus in Ierland in het referendum van 2018 steunde en in 2017 tegen een Europese top was die het “huwelijk” tussen mensen van hetzelfde geslacht ter discussie stelde.

Anderen, die spraken in een panel om de “waardigheid van werk, deelname aan de gemeenschap, zorg voor de schepping: een echte Green Deal” te bespreken, waren de socialistische Hongaarse econoom Laszlo Andor, en Joe Guinan, uitvoerend directeur van Next System Project. Guinan is een overtuigd socialist, die in het verleden heeft bijgedragen aan de activistische media-organisatie Open Democracy van George Soros. Hij is een voorstander van “community wealth building”, een nieuwe, op mensen gerichte benadering van lokale economische ontwikkeling.

In hetzelfde panel sprak ook de Amerikaanse econoom en voorvechter van bevolkingsbeperking Jef frey Sachs. Sachs, die vaak te gast is bij de Pauselijke Academie van Wetenschappen, is een aanhanger van Sanders, een China-apologeet en de architect van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, die gericht zijn op het bereiken van een duurzame toekomst tegen 2030, maar met doelstellingen die meer toegankelijke anticonceptie en abortus omvatten onder de term “reproductieve gezondheid”.

Sprekers over het thema “Vertrouwen herwinnen door burgers direct te helpen? De legitimatiecrisis in Europa aanpakken”, waren de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, lid van de centrumlinkse Democratische Partij van Italië, en Enrico Giovannini, een Italiaanse minister in de regering van Mario Draghi die een fervent voorstander is van duurzame ontwikkeling en de groene economie, en voorzitter van de door het World Economic Forum opgerichte Global Council on “Benchmarking of Societal Progress”.

Hetzelfde onderwerp werd ook besproken door de Franse aartsbisschop Roland Minnerath van Dijon, lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, die eerder dit jaar het nieuws haalde toen hij de traditionele Petrusbroederschap het land uitzette nadat deze weigerde gezamenlijk missen op te dragen in zijn bisdom, en Johannes Hahn, de EU-commissaris voor begroting en administratie. Als pro-Europees lid van de centrumrechtse Volkspartij van Oostenrijk, is Hahn niet pro-life en hij stond in augustus EU-financiering toe van abortusorganisatie Marie Stopes International, nu bekend als MSI Reproductive Choices.

Patiënt Europa genezen

De Italiaans-Amerikaanse econome Mariana Mazzucato, voorzitster van de World Health Organization’s Council on the Economics of Health for All en voormalig lid van de Global Agenda Council on the Economics of Innovation van het World Economic Forum, hield een lezing over “Welke verantwoordelijkheid hebben politieke leiders voor het genezen van ‘patiënt’ Europa?”.

Tussen 2015 en 2016 was ze lid van het Economisch Adviescomité van de Britse Labourpartij, bijeengeroepen door de toenmalige zeer linkse leiders van Labour, Jeremy Corbyn en John McDonnell. Mazzucato is auteur van The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, waarin zij pleit voor de rol van overheidsfinanciering in biotech, farmaceutica en schone technologie.

Een van de belangrijkste organisatoren van het evenement was Mateusz Piotrowski, de jonge voorzitter van de vereniging ‘Europe, a Patient’. Piotrowski is een ecologisch activist en zijn visie voor Europa is, dat de mens voorop moet staan in plaats van de infrastructuur. Hij pleit voor een tijdelijk universeel basisinkomen, een “recht om niet te werken” tijdens een pandemie, gegarandeerde werkgelegenheid door de EU, hulp voor kleine bedrijven en een adequate beloning voor gezondheidswerkers.

Een andere prominente spreker op het evenement was Laurence Tubiana, bekend als de “framer” van het intergouvernementele akkoord van Parijs van 2015 over het tegengaan van klimaatverandering, en Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet. Sachs is een van de belangrijkste leden van de COVID-19-commissie van The Lancet.

Europa’s ‘Stille Geloofsafval’ in herinnering gebracht

Het is niet duidelijk, in hoeverre het katholieke geloof tijdens de conferentie ter sprake kwam, maar in een persbericht voorafgaand aan het evenement herinnerde bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, de kanselier van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, aan de opmerking van paus Johannes Paulus II, dat de ziekte van Europa de “stille afval” is van het christelijke geloof dat Europa heeft opgebouwd.

“Het is duidelijk dat, voor de beste Europese denkers, de waarde van de menselijke persoon in zijn transcendente dimensie en solidariteit, rechtvaardigheid, broederlijke liefde en vrijheid een gevolg zijn van de boodschap van vrijheid die Jezus Christus in de ziel van Europa heeft gebracht”, schreef bisschop Sanchez, die eraan toevoegde, dat zonder die transcendente dimensie “gemeenschappelijke rechtvaardigheid, gemeenschappelijk lot en gemeenschappelijk huis ineen zullen storten”.

“Kortom, het virus dat wij moeten bestrijden is niet alleen COVID in ons lichaam, maar massaal atheïsme in onze ziel, dat aanwezig is in de machthebbers”, zei hij.

De organisatoren zullen de officiële conclusies en aanbevelingen van de conferentie van deze week ondertekenen en aan de wereldleiders overhandigen tijdens de volgende G20-bijeenkomst, die op 30-31 oktober in Rome zal plaatsvinden. De bijeenkomst zal worden voorgezeten door de Italiaanse premier Mario Draghi, die ook lid is van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen.

De conferentie van deze week was een van de vijf grote initiatieven, die laten zien hoe dicht het Vaticaan staat bij beleid gericht op het tegengaan van klimaatverandering en de regeringsplannen die daarmee samenhangen.

Op maandag was de paus gastheer van een grote bijeenkomst van interreligieuze leiders die een oproep aan de wereldleiders ondertekenden om hun inspanningen ter bescherming van het milieu op te voeren in de aanloop naar COP26, een grote intergouvernementele conferentie over klimaatverandering.

Donderdag sprak de paus de 35e internationale bijeenkomst toe, die werd gepromoot door de Gemeenschap van Sant’Egidio, onder de titel: “Volkeren, Broeders, Toekomstige Aarde. Religies en Culturen in Dialoog”. Ook de aftredende Duitse bondskanselier Angela Merkel, Jeffrey Sachs en de voorzitter van COVID-19 vaccinproducent Moderna voerden het woord.

Donderdag richtte de paus ook een brief aan de rector magnificus van de Pontificale Lateraanse Universiteit over het vorm geven aan een curriculum over de “zorg voor ons gemeenschappelijk huis en de bescherming van de schepping” en over het instellen van een UNESCO-leerstoel “over de toekomst van onderwijs voor duurzaamheid”.

Deze week begon ook een 40-daagse gebedscampagne, gepromoot door het Dicasterie voor de Dienst van Integrale Menselijke Ontwikkeling, gebaseerd op de doelen van Laudato Si, de milieu-encycliek van Franciscus uit 2015.

Keywoorden – Tags: | Aartsbisschop Roland Minnerath | Abortus | Bevolkingspolitiek | Bisschop Marcelo Sánchez Sorondo | COP26 | Covid-19 | Duurzaamheid | Duurzame ontwikkelingsdoelen VN (SDG) |  Edward Pentin | Globalistische Elite | Humanae Vitae | Jeffrey Sachs | Laudate Si | MSI Reproductive Choices | NCRegister | Open Democracy George Soros | Paus Franciscus I | Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen | Reproductieve Gezondheid | Universeel basisinkomen |

Edward Pentin

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: