Van beproevingen tot gedaanteverandering: vrede, vreugde en hoop volgen vaak op moeilijkheden

HomeGeloof en LevenVan beproevingen tot gedaanteverandering: vrede, vreugde en hoop volgen vaak op moeilijkheden

Van beproevingen tot gedaanteverandering: vrede, vreugde en hoop volgen vaak op moeilijkheden @NCRegister @MsgrPope

Handleiding voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

Mgr. Charles Pope; Gids voor de zondag, 8 juni 2023

23 februari 2024

Zondag 25 februari is de tweede zondag van de veertigdagentijd (Jaar B). 

Mislezingen: Genesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Psalm 116:10, 15, 16-17, 18-19; Romeinen 8:31b-34; Marcus 9:2-10.

Wat geeft hoop, vrede en serene vreugde aan het christelijke leven? Het evangelie van vandaag laat een soort proces zien waarmee de Heer de fundamenten legt voor hoop, vrede en vreugde.

De paradoxale opmaat: “Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes en leidde hen apart een hoge berg op.” Merk op dat ze een berg van ruim 600 meter hoog moesten opklimmen om op een plek te komen waar ze glorie konden zien. Tabor is een symbool van het kruis en van strijd. Hierin ligt de paradox: vrede, vreugde en hoop zijn vaak de producten van strijd, beklimmingen en moeilijkheden. Deze dingen zijn vaak de opmaat tot het zien en ervaren van glorie.

De weergegeven praktijken:

De tekst zeg: “En Hij werd voor hun aangezicht getransfigureerd (van gedaante veranderd). …Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus. Toen zei Petrus tot Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn!'”.  De tekst beschrijft verschillende aspecten van hoe Petrus, Jakobus en Johannes een vreugdevolle vrede ervaren in de aanwezigheid van de glorie van de Heer.

Ze zien. Er komen stralen uit de hemel! Ja, dit is wie Jezus echt is. De grootsheid van zijn heerlijkheid verbaast hen zo dat ze in eerbied neervallen. Heb je ooit glorie gezien of ervaren? Zoek naar glorie en verheug je als die komt!

Ze kennen de bijbel. Mozes en Elia vertegenwoordigen de Wet en de profeten, wat een Joodse manier is om over de Bijbel te spreken. Een andere manier om vrede in ons te laten ontstaan is door de Schrift te onderzoeken. Ken de teksten van de Schrift en ken daardoor je verhaal, een verhaal dat eindigt met heerlijkheid en de overwinning van Jezus.

Ze ondergaan een vreugdevolle ervaring. Petrus wil op de bergtop blijven, tenten opslaan en daar blijven. Ook wij moeten genieten van de heerlijkheid en goede herinneringen en ervaringen diep in onze ziel bewaren.

Het verkondigde voorschrift:

De tekst zegt vervolgens “Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem.” Het voorschrift kan niet eenvoudiger zijn en toch volgen we het vaak slecht op. Luister naar Jezus! Met andere woorden, denk zorgvuldig na over elk woord van zijn onderricht en begin je leven te baseren op wat hij zegt. Hoeveel pijn, angst en strijd komt er in deze wereld en in onze levens, alleen maar omdat we niet naar de Heer luisteren en geen gehoor geven aan zijn leringen. Luister deze vastentijd naar Jezus en stem je leven door zijn genade meer af op wat je hem hoort zeggen. Er is geen grotere bron voor vreugde, vrede en hoop.

Het volhardende doel:

De tekst zegt “Toen ze van de berg afkwamen, droeg hij hen op aan niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon zou zijn verrezen uit de dood.” Men is het er vrij algemeen over eens dat het doel van deze glorie-ervaring op de bergtop was om de apostelen voor te bereiden op de moeilijke dagen die voor hen lagen. Door de glorie gezien en geproefd te hebben, door “gezien te hebben hoe het einde zal zijn”, nu ze hebben gebaad in stralen vanuit de hemel, moeten ze de herinnering levend houden en zich herinneren wie Jezus is als de lijdensweg begint. Zijn ze erin geslaagd om de herinnering levend te houden? Alleen Johannes haalde het tot aan de voet van het kruis. Hoe zit het met jou? Heb jij de glorie van de Heer gezien? Heb jij zijn liefde en glorie diep genoeg ervaren om je niet te laten overweldigen als moeilijkheden zich voordoen? Dat is wat dit evangelie beschrijft en belooft.

Mgrs. Charles Pope

Mgr. Charles Pope Mgr. Charles Pope is momenteel deken en pastor in het aartsbisdom Washington, DC, waar hij lid is geweest van de Priesterraad, het College van Consultatoren en de Priesterlijke Personeelsraad. Naast het publiceren van een dagelijkse blog op de website van het aartsbisdom Washington, heeft hij geschreven in pastorale tijdschriften, heeft hij talrijke retraites geleid voor priesters en lekengelovigen, en heeft hij ook wekelijkse bijbelstudies geleid in het Amerikaanse Congres en het Witte Huis. In 2005 werd hij benoemd tot monseigneur.

Bron: Gids voor de zondag

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


 

Dit verhaal maakt ook een duidelijke verbinding met de verhalen van wijlen Pater Elias op zijn geliefde berg in Frankrijk waar hij dikwijls kwam, alleen en tijdens de bikkeltochten met jongeren: Mont Thabor.  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel