Vastentijd 2022 – (44) – Triduüm Witte donderdag – Mgr. Rob Mutsaerts – Christus aanwezig in de Eucharistie

HomeGeloof en LevenVastentijd 2022 - (44) - Triduüm Witte donderdag - Mgr. Rob Mutsaerts...

Joh. 13,1-15 Hij gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Vandaag vieren wij de instelling van de Eucharistie, het laatste avondmaal (Joh.6), en het priesterschap. 

De voetwassing is hier beschreven als teken van gastvrijheid. In bet latijn kennen we ‘Restare’. Dit betekent ‘Herstellen’, vandaar het woord ‘Restaurant’. Wat wil het duidelijk maken als we de eucharistie vieren? De voetwassing was iets heel normaals, maar werd normaal gedaan door dienaars, door slaven.

Wat Jezus voortdurend doet is lichaam en ziel op kracht laten komen. Niemand, pater Damiaan, Peerke Donders, moeder Teresa, noem ze maar op, zou gedaan kunnen hebben wat ze gedaan hebben, zonder dagelijks de Eucharistie te vieren en zich vervolgens dagelijks te offeren in die Eucharistie.

We lezen de waarde van de eucharistie in de 2e lezing: Paulus (1 Kor 11, 23-26). De H. Apostel Paulus heeft het overgeleverd gekregen van Christus zelf.

““Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.” Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.”

Het is Jezus die het wonder voltrekt, nog altijd. De realiteit is veranderd. Thomas van Aquino heeft er de mooie term ‘Transsubstantiatie’ gegeven – ‘Trans’ is overgang.. de substantie is over gegaan. De realiteit is veranderd. De uiterlijke tekenen niet. In de Eucharistie is de werkelijke aanwezigheid van Christus.

Het is overgeleverd door Christus zelf. ‘Tradere’ is in het Latijn ‘Overgeven’ – Daar komt ook ‘Traditie’ vandaan. Vanaf het begin is dit overgegeven. Altijd is dit geloofd, Christus is waarlijk aanwezig. De kerk is niet een uitvinding van Paulus. De kerk is overgeleverd door Christus zelf. Daarom is de kerk Heilig. Niet omdat er aan weerszijden van het altaar idioten zijn die helemaal niet heilig zijn, maar omdat dit aangereikt is door Christus. Weet dat Lucas een bisschop was.

Het is ons door Christus in handen gegeven. Jezus is waarlijk aanwezig. Dezelfde persoon die aan het laatste avondmaal aanzat, dezelfde die voor Pilatus stond, dezelfde die aan het kruis hing. Diezelfde Christus mogen wij ontvangen in de Eucharistie.

Gelooft u dat niet, ga dan niet ter communie. Maak er geen toneelstuk van. Gelooft u dat wel, ontvang Hem met ontzag, met dankbaarheid, en laat u uw dankbaarheid tonen, door heel uw leven u in te zetten voor Christus.

 


Wilt u naar alle vastenoverwegingen 2022 gaan? Klik dan hier .

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de ‘Heilige Eucharistie’? Klik dan hier

Wilt u naar de lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier .

Wilt u meer lezen of luisteren naar andere bijdragen van Mgr. Rob Mutsaerts? Klik dan hier of een van de andere ‘tags’ boven aan deze post. 


Keywoorden: 1 Korinte 11 | Communie | H.Eucharistie | H.Katholieke Kerk | Johannes 13 | Johannes 6 | Laatste Avondmaal | Luther | Priesterschap | Traditie | Transsubstantiatie | Triduüm | Vasten | Vastentijd | Voetwassing | Witte donderdag |


8:12 | 220414 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel