Vaticaan trekt lijn rond vrouwenwijding en homoseksualiteit in nieuwe brief aan Duitse bisschoppen @NCRegister @AC_Wimmer

HomeAC WimmerVaticaan trekt lijn rond vrouwenwijding en homoseksualiteit in nieuwe brief aan Duitse...

In zijn brief aan de Duitse bisschoppen zegt kardinaal Parolin betreffende de leer van de kerk over homoseksuele handelingen dat dit ‘een andere kwestie is waarover een lokale kerk geen afwijkend standpunt kan innemen’.

Door AC Wimmer/CNA, Vaticaan; 25 november 2023

Het Vaticaan heeft de Duitse bisschoppen schriftelijk laten weten dat de wijding van vrouwen en veranderingen in het kerkelijk onderricht over homoseksualiteit geen gespreksonderwerpen kunnen zijn in de komende bijeenkomsten met afgevaardigden van de Duitse Synodale Weg in Rome.

De brief, gedateerd 23 oktober, herinnerde de bisschoppen ook aan de mogelijke disciplinaire gevolgen voor iedereen die de leer van de Kerk tart, meldde CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner.

De brief is geschreven door kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan, en gericht aan de secretaris-generaal van de Duitse bisschoppenconferentie, Beate Gilles, en werd gedeeld met alle Duitse diocesane bisschoppen.

De authenticiteit van het document werd vrijdag door CNA Deutsch geverifieerd bij de Duitse bisschoppenconferentie.

De brief, de laatste in een groeiende lijst van interventies door het Vaticaan met betrekking tot de Duitse Synodale Weg, werd op 25 november in zijn geheel gepubliceerd door de krant Tagespost.

Gevaar van ‘parallelle initiatieven

Duitse bisschoppen en vertegenwoordigers van de Romeinse Curie ontmoetten elkaar in juli in het Vaticaan voor besprekingen over de Duitse Synodale Weg. Deze gesprekken zullen worden voortgezet in januari, april en juli 2024. Ze zullen naar verwachting gaan over ecclesiologie, antropologie, moraal en liturgie, en teksten van de Synodale Weg.

De brief van het Vaticaan herinnerde de Duitse bisschoppen aan de Synode over Synodaliteit die in Rome aan de gang is:”Gezien het verloop van de Duitse Synodale Weg tot nu toe, moet men zich allereerst realiseren dat er op dit moment een universele Synodale Weg plaatsvindt, bijeengeroepen door de Heilige Vader.”

De brief benadrukte dat het “daarom noodzakelijk is deze weg van de universele Kerk te respecteren en de indruk te vermijden dat er parallelle initiatieven gaande zijn die onverschillig staan tegenover de inspanning om ‘samen op weg te gaan’.”

Lijn getrokken over wijding van vrouwen, homoseksuele handelingen

In het licht van het besluit van de Duitse Synodale Weg om aan te dringen op de wijding van vrouwen, herinnerde de brief de Duitse bisschoppen eraan dat paus Franciscus herhaaldelijk en “uitdrukkelijk opnieuw heeft bevestigd” wat Johannes Paulus II schreef in Ordinatio Sacerdotalis over de Kerk die “geen enkele autoriteit heeft om priesterwijding toe te passen op vrouwen”. (Red. voor de Nederlandse vertaling van de apostolische brief over de priesterwijding, klik dan hier, met dank aan rkdocumenten.nl

Terwijl hij paus Franciscus aanhaalde over het belang van de erkenning van de rol en waardigheid van vrouwen – aangezien “een vrouw, Maria, belangrijker is dan de bisschoppen,” zoals de paus zei in Evangelii Gaudium (Red. voor de Nederlandse vertaling van de  brief over de verkondiging van het evangelie, klik dan hier, met dank aan rkdocumenten.nl) – waarschuwde de brief ook voor “disciplinaire gevolgen” voor degenen die de leer overtreden, waaronder mogelijke excommunicatie voor “een poging om een vrouw te wijden,” meldde CNA Deutsch.

Wat betreft de leer van de Kerk over homoseksuele handelingen, zei kardinaal Parolin in zijn brief aan de Duitse bisschoppen dat dit “een andere kwestie is waarover een lokale Kerk geen afwijkend standpunt kan innemen”.

De brief ging verder: “Want zelfs als men erkent dat er vanuit een subjectief oogpunt verschillende factoren kunnen zijn die ons oproepen om mensen niet te veroordelen, verandert dit op geen enkele manier de beoordeling van de objectieve moraliteit van deze handelingen.”

De nota van het Vaticaan verwees ook naar paus Franciscus’ brief aan de katholieken in Duitsland uit 2019. Daarin waarschuwde de paus tegen “de grote zonde van wereldsheid en van de anti-evangelische wereldgeest.”

In januari was paus Franciscus explicieter door de Duitse Synodale Weg te hekelen als “elitair” en “noch behulpzaam, noch serieus.”

Meer recentelijk, in een brief van 10 november, uitte de paus opnieuw zijn grote bezorgdheid over de Duitse Synodale Weg. Hij waarschuwde dat de stappen die door dit lokale segment van de Kerk worden genomen, dreigen af te wijken van het pad van de universele Kerk, vooral het streven van de Duitsers om een permanente “Synodale Raad” door te duwen, een mix van leken en bisschoppen om de katholieke Kerk in Duitsland te besturen.

In plaats daarvan stelde paus Franciscus een alternatieve aanpak voor de Kerk in Duitsland voor, met de nadruk op de noodzaak van gebed, boetedoening en aanbidding.

De Duitse reacties op deze laatste interventie vanuit Rome zullen laten zien hoezeer de organisatoren van de Synodale Weg de pauselijke oproepen ter harte hebben genomen.

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.


Bron: Vatican Draws Line on Women’s Ordination and Homosexuality in New Letter to German Bishops| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wil u meer artikelen lezen van de journalist ‘AC Wimmer’? Klik hier

Wilt u meer lezen over de apostolische brief ‘Ordinatio sacerdotalis‘? Klik hier. 

Wilt u meer lezen over de exhortatie ‘Evangelii Gaudium? Klik hier.

 


231125 | [XLS000]  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel