Vaticaan wacht ontwikkelingen af in onderzoek naar kardinaal Rodriguez Maradiaga en de katholieke universiteit van Honduras @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinVaticaan wacht ontwikkelingen af in onderzoek naar kardinaal Rodriguez Maradiaga en de...

Er zijn vragen gerezen over de poging om het eigendom van de universiteit over te hevelen van de plaatselijke kerk naar een stichting onder leiding van de rector, vooruitlopend op de aanstaande pensionering van de kardinaal.


Edward PentinVaticaan; 2 december 2022

VATICAANSTAD – Een Vaticaans onderzoek naar een van de naaste medewerkers van paus Franciscus en de rector van de katholieke universiteit van Honduras over vermeend wanbeheer van de financiën en het personeel van de universiteit is momenteel vastgelopen omdat het Vaticaan wacht op meer informatie, heeft het Register vernomen.

De paus gaf vorig jaar opdracht tot het onderzoek nadat er herhaaldelijk klachten waren ingediend tegen kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga van Tegucigalpa en de rector, diaken Elio Alvarenga Amador, na hun poging om de katholieke universiteit van Honduras, Onze-Lieve-Vrouw-Koningin van de Vrede, niet langer eigendom van de Kerk te laten zijn, maar om te vormen tot een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie.

Het canonieke onderzoek, geleid door Mgr. Guy-Réal Thivierge, een Frans-Canadese adviseur bij het Dicasterium voor Katholiek Onderwijs, vond plaats van 29 mei tot 5 juni 2021.

In die periode heeft Mgr. Thivierge verschillende mensen in Honduras ondervraagd die met de universiteit verbonden zijn, waaronder de kardinaal en de rector, teneinde meer uit de eerste hand te weten te komen over de situatie. Als frequente bezoeker van Honduras toen hij secretaris was van de Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten, werd Mgr. Thivierge een geschikte functionaris geacht om het canonieke onderzoek te leiden.

Maar ambtenaren zeggen dat het onderzoek vervolgens is vastgelopen en dat het Vaticaan tot 30 november niet in staat was geweest zowel kardinaal Rodriguez Maradiaga als diaken Alvarenga te bereiken. De kardinaal is vervolgens op 1 december in Rome aangekomen voor een verblijf van twee weken.

Het Register mailde de kardinaal om te vragen of hij wilde reageren op de beschuldigingen tegen hem van wanbeheer en corruptie, maar bij het ter perse gaan had hij nog niet gereageerd.

Volgens de Spaanse katholieke website InfoVaticana, die in mei als eerste het Vaticaanse onderzoek onthulde, ontsloeg de universiteit begin 2021 veel personeel met een lange staat van dienst om de eigendomsoverdracht voor te bereiden, zonder waarschuwing of voorafgaand onderzoek en met toestemming van de kardinaal.

Een screenshot van de website van het Hondurese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie die de statuten van de nieuwe universitaire stichting legaliseerde.(Foto: Courtesy photo)

Het Register heeft vernomen dat er geen uitleg werd gegeven, behalve een Zoom-oproep een paar dagen eerder waarin het personeel werd verteld dat de universiteit met onmiddellijke ingang een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie zou worden.

Een van de vermeende doelen van de eigendomsoverdracht, die een Vaticaanse bron denigrerend een “revolutie” van de universiteit noemde, is dat kardinaal Rodriguez Maradiaga aanzienlijke bedragen van de instelling kan blijven ontvangen nadat hij eind december met pensioen gaat, wanneer hij 80 jaar wordt.

Stichting en financiële vragen

Het Register heeft een kopie verkregen van de openbare akten waaruit blijkt dat het eigendom van de universiteit is overgedragen van het aartsbisdom naar een nieuw opgerichte entiteit, de Fundación de la Universidad Católica de Honduras.

Een kopie van de openbare akten van de nieuw opgerichte universitaire stichting, Fundación de la Universidad Católica de Honduras.

Kardinaal Rodríguez Maradiaga komt niet voor in de akten omdat hij, als huidige aartsbisschop van Tegucigalpa en wettelijk vertegenwoordiger van het aartsbisdom, slechts optreedt als schenker bij de eigendomsoverdracht aan de stichting. Volgens de documenten is de voorzitter van de nieuwe entiteit echter diaken Alvarenga, rector van de Katholieke Universiteit van Honduras sinds de oprichting ervan in 1993. Andere leden van het bestuur van de nieuwe stichting zijn Misael Arguijo Alvarenga en Lourdes Guadalupe Fortín Rivera, respectievelijk de volle neef en echtgenote van diaken Alvarenga.

Een bron vertelde Infovaticana dat het overdrachtsproces “in het diepste geheim werd uitgevoerd, op zo’n manier dat dit waardevolle eigendom van de kerk werd overgedragen in de handen van individuen zonder dat de mensen (parochianen) het wisten, en er geen enkel obstakel was dat hun kwaadaardige doelstellingen in gevaar kon brengen, wat niets anders is dan het zich illegaal toe-eigenen van het vermogen van de katholieke kerk.”

Vermoedens van financiële malversaties in verband met de universiteit doen al jaren de ronde, en bij een eerdere apostolische visitatie van het aartsbisdom Tegucigalpa in mei 2017 werden onregelmatigheden in verband met de instelling vastgesteld.

Volgens Emiliano Fittipaldi, een onderzoeksjournalist voor het Italiaanse tijdschrift L’Espresso die in 2017 voor het eerst berichtte over corruptie in het aartsbisdom, brachten de bevindingen van dat onderzoek onregelmatige betalingen door de Katholieke Universiteit van Tegucigalpa aan het licht.

Bij de visitatie dat jaar bleek dat kardinaal Rodríguez Maradiaga, die de coördinator is van de raad van kardinalen van de paus die hem adviseert over kerkhervormingen, betalingen had ontvangen van bijna een miljoen lempiras per maand (40.000 dollar) – geld waarvan hij altijd heeft volgehouden dat het is gebruikt om honoraria voor seminaristen te betalen en om de bouw en reparatie van kerken te helpen financieren.

Andere geïnformeerde bronnen in Honduras vertelden het Register deze week dat de kardinaal van 2004 tot 2015 ongeveer 500.000 dollar per jaar ontving van de universiteit “zonder dat hij enige documentatie hoefde te overleggen om de bestemming van die fondsen te rechtvaardigen.”

“De kardinaal werd alleen gevraagd om zijn persoonlijke handtekening op een ontvangstbewijs op obligatiepapier, en dat was alles,” zei de bron. “Vandaag moet deze schenking groter zijn dan een miljoen lempiras per maand.”

Martha Alegria Reichmann, die een boek heeft geschreven met de titel Sacred Betrayals waarin zij een web van financiële en morele corruptie in het aartsbisdom aan de kaak stelt, vertelde het Hondurese medium ConfidencialHN op 23 november dat de universiteit “nooit financiële verslagen heeft voorgelegd aan het aartsbisdom, maar deze naar eigen goeddunken heeft beheerd, zozeer zelfs dat zij een onberispelijke ambtenaar die de financiën beheerde heeft verwijderd en vervangen door een broer van de kardinaal – een zeer verdachte handeling die zich leent voor het verbergen van vuile feiten.”

Reichmann beweert dat de kardinaal en Alvarenga de universiteit kort na de oprichting in 1993 uit de handen van de oprichters hebben getrokken en op naam van het aartsbisdom hebben gezet, maar dat zij haar nu op hun eigen naam willen zetten. “Niet tevreden met het stelen van de gouden eieren van de gans, willen ze nu de hele gans stelen, maar het Vaticaan heeft hen betrapt,” zei ze.

De universiteit werd een belangrijke bron van geld voor het aartsbisdom nadat zij in de jaren 2000 veel studenten begon aan te trekken vanwege een groeiende economie en omdat de staatsuniversiteit van het land, de Nationale Autonome Universiteit van Honduras, een strenger toelatingsbeleid invoerde. Dit dreef studenten naar particuliere universiteiten zoals de Katholieke Universiteit van Honduras, met als gevolg “enorme geldstromen” en een lagere kwaliteit studenten, aldus een voormalige universiteitsmedewerker.

Apostolische Visitatie

De apostolische visitatie van 2017, waarbij meer dan 50 getuigen werden opgeroepen, had al een uitgebreid financieel wanbeheer in het aartsbisdom aan het licht gebracht, en personeel en priesters ontdekt die een luxe leven leidden, dure auto’s en eersteklas reizen. Het leidde ook tot het ontslag van een van de beste vrienden en assistenten van kardinaal Rodriquez Maradiaga, bisschop Juan José Pineda Fasquelle, die hulpbisschop van het bisdom was. Bisschop Pineda stond centraal in beschuldigingen van seksueel misbruik van seminaristen en corruptie.  

Op de vraag of het Vaticaan op enig moment beperkingen zou opleggen aan de kardinaal en diaken Alvarenga met betrekking tot hun toe-eigening van de universiteit, zei een Vaticaanse bron: “Het is een delicate operatie. We moeten dit op de voet volgen en we proberen meer informatie te verkrijgen – we hebben op dit moment geen zekere en specifieke informatie.”

Onder druk gezet door de vraag of het Vaticaan zal toestaan dat de universiteit een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie wordt, zei de bron dat het “erg moeilijk was om die vraag te beantwoorden.”

Maar de frustratie van het Vaticaan over kardinaal Maradiaga, die al jaren in verband wordt gebracht met schandalen, was voelbaar. De bron merkte op dat de kardinaal, en dus niet de paus, zijn ambtstermijn als aartsbisschop al had verlengd tot na de normale pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar: “Nu is het absoluut afgelopen- afgelopen. Hij zal uitgediend zijn als aartsbisschop. Het is bekend dat hij zijn ontslag zal indienen vlak voordat hij 80 jaar wordt.”

De kardinaal is jarig op 29 december en er zijn al stappen ondernomen om een opvolger te vinden – een proces dat volgens de Vaticaanse bron “erg moeilijk” is geweest.

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Vatican Awaits Developments as It Investigates Cardinal Rodriguez Maradiaga and Honduras’ Catholic University| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | Apostolische visitatie | Diaken Elio Alvarenga Amador | Edward Pentin | Honduras | Kardinaal Rodriguez Maradiaga | Katholieke universiteit van Honduras | Martha Alegria Reichmann | NCRegister | Vaticaan | Wanbeheer | 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.


221204 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel