Verzet tegen de ‘Zeitgeist’

HomeGeloof en LevenVerzet tegen de 'Zeitgeist'

Noot van de uitgever: We moeten bidden voor de Kerk in Duitsland en voor de leden van de ‘Synodale Weg’, dat zij de eenheid van de katholieke leer ter harte nemen.

Noot van de uitgever; 19 maart 2022

Gedurende de afgelopen jaren hebben katholieken wereldwijd met toenemende verontrusting toegekeken hoe kerkleiders in Duitsland doorgingen met hun “Synodale Weg” en zijn radicaal afwijken van de tijdloze katholieke leer. Terwijl velen hoopten dat de Synode over Synodaliteit van paus Franciscus, die volgend jaar in Rome gepland staat, de Duitsers van het pad naar schisma zou kunnen afleiden, vraagt de aanhoudende dissidentie van de Duitse synode, die onlangs nog versterkt werd door vergaand heterodoxe uitspraken van enkele prominente kerkleiders, nu om een dringender reactie.

Onder de dekmantel van een meerjarig synodaal proces om de crisis van seksueel misbruik van geestelijken in Duitsland aan te pakken, is de “Synodale Weg” gekaapt door progressieve katholieken en daarmee gelijkgestemde bisschoppen, met het doel een theologische revolutie te ontketenen die de fundamentele katholieke leer over het gezag in de Kerk (leergezag), de seksuele moraal, het priesterschap en de rol van de vrouw uit elkaar haalt. Ondanks de verzekering van het Vaticaan dat het Duitse synodale proces geen bindend gezag heeft, zijn de synodale beraadslagingen schadelijk genoeg.

De verontrusting onder gelovige katholieken is zo groot dat twee van Duitslands naburige bisschoppenconferenties in het openbaar brieven hebben gepubliceerd waarin zij waarschuwen voor het gevaar dat op komst is.

De eerste brief kwam vorige maand, toen de voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki, een brief schreef aan het hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing. Aartsbisschop Gadecki merkte in zijn brief op, dat een van de verschrikkelijke verleidingen in de moderne Kerk – die duidelijk naar voren komt in de Duitse “Synodale Weg” – is om te proberen “het Evangelie te actualiseren” door de leer van Onze Heer te vergelijken met hedendaagse ontwikkelingen in de psychologie en de sociale wetenschappen.

Aartsbisschop Gadecki drong vervolgens door tot de kern van de zaak: trouw aan de waarheden die ons door Christus zijn gegeven. “We moeten niet toegeven aan de druk van de wereld. … Laten we voorkomen dat we versleten slogans en standaardeisen herhalen, zoals de afschaffing van het celibaat, het priesterschap voor vrouwen, de communie voor de gescheidenen en het zegenen van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.”

De Poolse bisschoppen begrijpen ten diepste de wortels van dit gevaarlijke moment. “De huidige crisis van de Kerk in Europa is in de eerste plaats een geloofscrisis,” waarschuwde aartsbisschop Gadecki. “De crisis van het geloof is een van de redenen waarom de Kerk moeilijkheden ondervindt bij het verkondigen van een duidelijke theologische en morele leer. Het gezag van de paus en de bisschoppen is het hardst nodig wanneer de Kerk een moeilijke tijd doormaakt en wanneer zij onder druk staat om af te wijken van de leer van Jezus.”

Deze krachtige woorden werden op 9 maart gevolgd door de noorderburen van Duitsland. In hun eigen brief aan bisschop Bätzing wezen de bisschoppen van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland op iets cruciaals dat voor iedere bisschop van de katholieke Kerk duidelijk zou moeten zijn.

“Het is altijd zo geweest,” schreven zij, “dat ware hervormingen in de Kerk zijn uitgegaan van de katholieke leer, gebaseerd op de goddelijke openbaring en de authentieke Traditie, om deze te verdedigen, uit te leggen en op geloofwaardige wijze te vertalen in het geleefde leven – niet uit capitulatie voor de Zeitgeist. Hoe wispelturig de Zeitgeist is, is iets wat we dagelijks meemaken.”

Zich overleveren aan deze Zeitgeist – de geest van de tijd- zit in de blauwdruk zelf van de Duitse “Synodale Weg”, maar is ook onmiskenbaar te zien in de gedachten en zorgen van veel hoge prelaten die de leiding hebben over de Kerk in Duitsland, zelfs sommigen die grote invloed uitoefenen op paus Franciscus’ eigen Synode over Synodaliteit.

In een interview met het Duitse tijdschrift Bunte begin maart, riep bisschop Bätzing openlijk op tot veranderingen in de catechismus over seks buiten het huwelijk en homoseksualiteit. Hij verklaarde dat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht geoorloofd zijn, “als het gebeurt in trouw en verantwoordelijkheid. Het heeft geen invloed op de relatie met God. … Hoe iemand zijn persoonlijke intimiteit beleeft, gaat mij niet aan.”

Bisschop Bätzing herhaalde de oproep tot herziening van de katholieke leer over homoseksualiteit van kardinaal Jean-Claude Hollerich van Luxemburg. De opmerkingen van kardinaal Hollerich zijn vooral van belang, omdat hij de verantwoordelijke functionaris is voor het begeleiden van het hele proces van de Synode over de Synodaliteit die momenteel wereldwijd op bisschoppelijk niveau aan de gang is.

Dat katholieke bisschoppen dergelijke meningen verkondigen is verontrustend voor gelovige katholieken, maar dat zulke prominente leiders deze ideeën naar voren brengen is nog schandaliger.

Paus Franciscus heeft zich uitgesproken over de “Synodale Weg”, en ging zelfs zo ver om de Duitsers in juni 2019 te schrijven, hen smekend om zich hun weg te verlaten en zijn visie op synodaliteit te omarmen. De paus schreef: “Elke keer waarbij een kerkelijke gemeenschap heeft geprobeerd om alleen uit haar problemen te komen, door alleen te vertrouwen op haar eigen krachten, methoden en intelligentie, heeft zij uiteindelijk het kwaad dat zij wilde overwinnen, vermenigvuldigd en gevoed.”

De Duitse bisschoppen en leken die de leiding hebben over de “Synodale Weg” lijken echter vastbesloten precies het tegenovergestelde te doen, door zich te storten op de afbraak van de kerkelijke leer met het duidelijke doel de Bisschoppensynode volgend jaar in Rome te beïnvloeden.

De Duitse “Synodale Weg” “vermenigvuldigt en voedt” het kwaad, en op dit moment kan alleen Paus Franciscus deze crisis aanpakken. Er zijn krachtigere maatregelen nodig, waaronder het verlenen van bevoegdheden aan de Congregatie voor de Geloofsleer om de schandaal veroorzakende agenda van de Duitse synode effectiever aan te pakken, het publiekelijk corrigeren van opstandige prelaten en het voorkomen van elk risico dat de Duitse “Synodale Weg” de beraadslagingen van de Bisschoppensynode van volgend jaar beïnvloedt.

Zoals de Poolse en Noordse bisschoppen hebben benadrukt, is dit een geloofscrisis. En hier biedt paus Franciscus een fundamentele les aan de Duitsers en aan alle katholieken. Hij schreef in de eerste encycliek van zijn pontificaat, Lumen Fidei, (Red.: Voor Nederlandse vertaling zie hier)  in 2013: “Omdat het geloof één is, moet het in al zijn zuiverheid en integriteit worden beleden. Juist omdat alle geloofsartikelen onderling met elkaar verbonden zijn, komt het ontkennen van één ervan, zelfs van die het minst belangrijk lijken, neer op het verdraaien van het geheel” (48).

We moeten bidden voor de Kerk in Duitsland en voor de leden van de “Synodale Weg”, dat zij de Zeitgeist verwerpen en de eenheid van de katholieke leer en de broederlijke bezorgdheid van hun naburige bisschoppen en van paus Franciscus ter harte nemen.

God zegene u!

 

Michael P. Warsaw Michael Warsaw is de voorzitter van het bestuur en CEO van EWTN Global Catholic Network, en is de uitgever van de het amerikaanse dagblad ‘the National Catholic Register’.

Hij kwam in 1991 bij EWTN en werkte direct met Moeder Angelica, de oprichtster van het netwerk. Warsaw werd in 2000 president van EWTN en in 2009 chief executive officer (CEO). Met de overname van de National Catholic Register door EWTN in 2011, werd hij de uitgever ervan. Warsaw werd voorzitter van het bestuur van EWTN in 2013.  Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot consulent van het Dicasterie voor Communicatie van het Vaticaan.

Bron: Resisting the Zeitgeist| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: Duitse kerk | Duitse synodale weg | Katholieke Leer | Kerkelijke Leergezag | Lumen FideiMichael Warsaw | NCRegister | Schisma | Synodale Weg | Tijdgeest | Zeitgeist | 

Wilt u meer weten over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld het ‘Duitse synodale weg’?klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post. 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel