Vier vrouwen stappen uit Duitse Synodale Weg, zeggen dat deze “afwijkt van de universele kerk” @NCRegister @AC_Wimmer

HomeAC WimmerVier vrouwen stappen uit Duitse Synodale Weg, zeggen dat deze "afwijkt van...

Sterker nog, de vertrekkende afgevaardigden – drie van hen zijn universiteitsprofessoren en twee zijn winnaars van de Ratzingerprijs – beschuldigden de procesorganisatoren van het gebruik van tactieken om druk uit te oefenen die niet zijn te rijmen met synodaliteit.

Door AC Wimmer/CNA Wereld; 22 februari 2023

Vooruitlopend op de laatste bijeenkomst van de Duitse Synodale Weg volgende maand, hebben vier prominente deelnemers – allemaal vrouwen – woensdag officieel aangekondigd dat ze uit het omstreden proces stappen.

De theologieprofessoren Katharina Westerhorstmann en Marianne Schlosser – samen met filosofe Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz en journaliste Dorothea Schmidt – uitten op 22 februari fundamentele bezwaren tegen de richting en het verloop van het Duitse evenement, meldde CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner.

De Synodale Weg “trekt centrale katholieke leerstellingen en overtuigingen in twijfel”, zeiden de vrouwen in een verklaring die door de krant Welt werd gepubliceerd. Ze beschuldigden de organisatoren er ook van de herhaalde waarschuwingen en interventies van het Vaticaan te negeren.

Sterker nog, de vertrekkende afgevaardigden – drie van hen zijn universiteitsprofessoren, en twee zijn prijswinnaars van Ratzinger – beschuldigden de organisatoren van het proces van het gebruik van druktactieken die niet te rijmen zijn met synodaliteit.

In antwoord op een verzoek om commentaar van CNA Deutsch gaven de communicatiedirecteuren van de Synodale Weg, Britta Baas en Matthias Kopp, woensdag een korte verklaring uit: “Het presidium van de Synodale Weg heeft met spijt kennis genomen van het besluit.”

In december vorig jaar gaf een bepalende architect van het Duitse proces echter openlijk toe dat de Synodale Weg bedoeld was om “druk” op de Kerk uit te oefenen om de katholieke leer te veranderen.

Thomas Sternberg, voormalig voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), zei dat het controversiële proces vanaf het begin veranderingen wilde bereiken in de leer van de Kerk over homoseksualiteit, de wijding van vrouwen en andere onderwerpen.

De Duitse Synodale Weg heeft als afsluiting een laatste bijeenkomst in Frankfurt van 9-11 maart op de agenda staan.

Hoewel afgevaardigden voor verschillende controversiële eisen hebben gestemd – waaronder de wijding van vrouwelijke priesters – hebben eerdere bijeenkomsten ook tot tumultueuze taferelen geleid, die duidelijk maakten dat niet alle deelnemers het eens zijn met de agenda van de organisatoren.

De vier vrouwen zeiden op 22 februari echter dat zij niet langer met een goed geweten konden deelnemen aan een proces dat de Kerk in Duitsland “meer en meer” scheidt van de universele Kerk.

“De resoluties van de afgelopen drie jaar hebben niet alleen essentiële grondslagen van de katholieke theologie, antropologie en kerkelijke praktijk ter discussie gesteld, maar deze ook geherformuleerd en in sommige gevallen volledig opnieuw gedefinieerd”, zeiden de vrouwen.

“Wij kunnen en willen niet delen in de verantwoordelijkheid daarvoor.”

‘Fixatie op de wijding’ van vrouwen?

Marianne Schlosser, winnares van de Ratzingerprijs in 2018, heeft eerder haar bezorgdheid geuit en een “fixatie op de wijding” van vrouwen bij het proces vastgesteld.

Paus Franciscus benoemde Schlosser, die hoogleraar theologie is aan de Universiteit van Wenen, in 2014 tot lid van de Internationale Theologische Commissie. Ook werd ze in 2016 benoemd als lid van de studiecommissie die het vrouwendiaconaat onderzoekt.

In een interview met CNA Deutsch vorig jaar wees Schlosser op verschillende problemen met het proces, in het bijzonder de eisen voor de wijding van vrouwen tot het priesterschap.

Ze waarschuwde dat het sacrament van de (hogere/ambtelijke) heilige wijdingen niet zomaar mag worden verward met hiërarchische machtsposities.

Bezwaren Vaticaan “niet doorgegeven

Westerhorstmann, Gerl-Falkovitz, Schmidt en Schlosser zeiden woensdag in hun “vertreknota” ook dat de bezorgdheid van het Vaticaan over de invoering van een permanente synodale raad in Duitsland “niet is doorgegeven aan de leden van de synodale vergadering, noch op een andere manier rechtstreeks onder hun aandacht is gebracht.”

Paus Franciscus en andere kerkleiders hebben ernstige zorgen geuit over het idee. Een dergelijk orgaan zou functioneren “als een raadgevend en besluitvormend orgaan aangaande essentiële ontwikkelingen in de Kerk en de samenleving”, aldus een voorstel van de Synodale Weg.

Nog belangrijker is dat het “fundamentele beslissingen met boven het bisdom uitstijgende betekenis zou nemen over pastorale planning, toekomstkwesties en begrotingszaken van de Kerk waarover niet op diocesaan niveau wordt beslist.”

Vorige maand suggereerde de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, in antwoord op waarschuwingen vanuit Rome over een dergelijke stap, dat hij een “terugvaloptie” zou willen nastreven.

In hun verklaring zeiden de vier ondertekenaars woensdag dat zij “de noodzaak zien van een diepgaande vernieuwing van de Kerk, die ook structureel relevant is.”

“Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat er alleen sprake is van een vernieuwing die die naam waardig is, met behoud van de kerkelijke gemeenschap in ruimte en tijd – en niet door zich daarvan los te breken.”

Tot nu toe is geen enkele bisschop uit het controversiële proces gestapt. In 2020 zag hulpbisschop Dominikus Schwaderlapp van Keulen af van zijn deelname aan het synodale forum over seksuele moraal.

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron: Four Women Opt Out of German Synodal Way, Saying It ‘Departs From the Universal Church’| National Catholic Register (ncregister.com)

 

 


Keywoorden: | AC Wimmer | CNA Deutsch | Dorothea Schmidt | Duitse synodale weg | Duitsland | Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz | Katharina Westerhorstmann | Katholieke geloofsleer |  Marianne Schlosser  | Mgr. Dominikus Schwaderlapp  | NCRegister | Ratzingerprijs |  Synodaliteit | Thomas Sternberg | Universele kerk | Vaticaan | Verdeeldheid | 

 


Als u meer wilt lezen over of horen van  ‘Duitse synodale weg‘ ? klik dan hier, of gebruik een van de tags onder- of bovenaan dit artikel 

Als u meer wilt lezen over of horen over de ‘verdeeldheid‘  in de kerk naar aanleiding van de synodale weg? klik dan hier, of gebruik een van de tags onder- of bovenaan dit artikel 

 


230223 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel