Vijf dagelijkse gunsten van je beschermengel – Een keuze uit de beste voorbeelden in katholiek blogging @titoedwards @NCRegister

HomeGeloof en LevenVijf dagelijkse gunsten van je beschermengel - Een keuze uit de...

Vijf dagelijkse gunsten van je beschermengel – Een keuze uit de beste voorbeelden in katholiek blogging @TitoEdwards @NCRegister

Uitgeverij TAN Books – De redacteuren van TAN Books hebben door de jaren heen een prachtige selectie boekjes over spirituele thema’s samengesteld en uitgegeven. Deze boekjes zijn gematigd geprijsd voor wijde verspreiding en zijn met duizenden tegelijk verspreid. Zie daarom deze beknopte bijdrage over je beschermengel. 

.

  1. Ze beschermen ons in gevaren

Ontelbare voorbeelden van de bescherming door de engelen in fysieke gevaren kunnen worden aangehaald uit de Heilige Schrift, uit het leven van de heiligen en uit de dagelijkse ervaring van gewone mensen. Onder degenen die in de Schrift genoemd worden zijn de redding van Lot en zijn familie uit de stad Sodom, de bescherming van de drie Hebreeuwse jongeren in de vurige oven van Babylon, de hulp aan Judas de Makkabeeër en zijn leger, en de redding van Petrus uit de gevangenis.

  1. Ze verdedigen ons tegen demonen

In het uur van de verzoeking, wanneer de vijanden uit de hel ons belagen, komen de heilige engelen voor ons tussenbeide en helpen ons de sluwheid van de vijand te overwinnen. Ze sterken ons in de strijd, waarschuwen ons voor de voorstellen van de verleider, onthullen ons zijn valstrikken en doen ons het kwaad vrezen.

  1. Ze geven heilige gedachten in

“Je heilige engel is teder, zacht en mild”, zegt de vrome spirituele schrijver Hermas. “Wanneer hij bezit neemt van je hart, spreekt hij over rechtvaardigheid, bescheidenheid en goedheid, over ware liefde en vroomheid. Wanneer zulke dingen voelbaar worden in je hart, weet dan dat je heilige engel bij je is.”

  1. Ze waarschuwen en vermanen ons

Voordat de stad Jeruzalem door de Romeinen werd veroverd, hoorden we boven de tempel stemmen die zeiden: “Laten we ons terugtrekken van hier!”. Op dezelfde manier spoort onze heilige engelbewaarder ons vaak aan om die plaatsen, die omgangsvormen, die gesprekken, boeken en bezigheden te verlaten waar gevaar dreigt voor onze ziel en waar hij ons, vanwege zijn engelachtige zuiverheid en fijngevoeligheid, geen gezelschap kan houden. Zijn stem roept ons op verschillende manieren – door de raad van een vriend, door het lezen van een goed boek, door de stem van het geweten, enz. Hoe vaak, hoe liefdevol, hoe mild instrueert hij ons, waarschuwt hij ons, smeekt hij ons en nodigt hij ons uit!

  1. Ze bidden met en voor ons

De Heilige Schrift leert ons duidelijk dat de engelen namens ons bidden. De profeet Zacharias, sprekend over de smekende engelen die over Jeruzalem waakten, zegt: “De engel des Heren antwoordde en zei: ‘Here der heerscharen, hoe lang wilt Gij U niet ontfermen over Jeruzalem en de steden van Juda?'” (Zach. 1:12). En de aartsengel Rafaël zei tegen Tobias: “Toen gij met tranen bad … .heb ik uw gebed aan de Heer aangeboden” (Tob. 12:12). Augustinus zegt: “De engelen bidden voor ons, niet alsof God onze noden niet zou kennen, maar veeleer om voor ons de gave van Zijn barmhartigheid te verkrijgen en ons te verzekeren van de zegeningen van Zijn genade.”

Dit artikel komt uit een hoofdstuk van  The Guardian Angels: Our Heavenly Companions,   verkrijgbaar bij TAN Books.

Bron: 5 Daily Graces From Your Guardian Angel, Keep Your Christmas Tree Up, and More Great Links!| National Catholic Register (ncregister.com)

Tito Edwards is editor van de regelmatige column in de National Catholic Register over in het oog springende katholieke blogs op het web. Tito Edwards beheert ook katholieke websites voor de nieuwe evangelisatie waar paus Johannes Paulus II en vervolgens paus Benedictus XVI om vroegen in het derde millennium. Na een leven lang een nominaal katholiek leven te hebben geleid, keerde hij volledig terug naar zijn jeugdgeloof dat begon aan de vooravond van de begrafenis van paus Johannes Paulus II. Hij is de uitgever van Big Pulpit, Catholic Stand, Ignitum Today en The American Catholic. 

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


Wilt u meer lezen of horen over wonderbaarlijke gebeurtenissen die in verband worden gebracht met beschermengelen (ze worden dikwijls verteld op het feest van de beschermengelen, 2 oktober)? Klik dan hier.


240115 | [XLS000] |  240122 post views 218 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel