Vijf Duitse bisschoppen bezoeken Vaticaan deze week om controversiële Synodale Weg te bespreken

HomeEdward PentinVijf Duitse bisschoppen bezoeken Vaticaan deze week om controversiële Synodale Weg te...

De bezoeken volgen op een kritische open brief aan bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, van aartsbisschop Stanislaw Gądecki, voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie.

Edward Pentin Blogs , 26 Februari 2022

VATICAANSTAD – Na een broederlijke correctie door de voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie op de Duitse Synodale Weg , brachten vijf Duitse bisschoppen, waaronder kardinaal Rainer Woelki van Keulen, deze week een bezoek aan het Vaticaan.

Het Register vernam dat hun bezoeken, die bijna allemaal niet door de media werden gemeld, grotendeels bedoeld waren om de Synodale Weg te bespreken nadat de laatste synodale vergadering aanzienlijke kritiek had uitgelokt, die het hele initiatief in gevaar dreigde te brengen.

Begin februari keurden de deelnemers aan het proces ontwerpen goed ten gunste van de zegeningen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht; wijzigingen in de catechismus over homoseksualiteit en de wijding van vrouwelijke priesters; voor het facultatief zijn van het priestercelibaat in de Latijnse kerk; en voor de betrokkenheid van leken bij de verkiezing van nieuwe bisschoppen.

Bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück, plaatsvervangend hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie en een van de belangrijkste leiders van de synodale weg, is donderdag door paus Franciscus ontvangen, aldus het Vaticaan.

Tegenover het Duitse katholieke persbureau KNA bevestigde hij na afloop dat zijn ontmoetingen zowel over de Synodale Weg als over de wereldwijde Vaticaanse Synode over Synodaliteit gingen en dat hij naar verluidt Vaticaanse functionarissen in de Romeinse Curie had ontmoet.

Volgens www.Katholisch.de , een nieuwsportaal dat wordt beheerd namens de Duitse bisschoppenconferentie, “trof hij een grote mate van openheid en bereidheid om te praten”. Het nieuwsbericht zei dat hem “vele malen” werd gesignaleerd dat de onderwerpen die door de Synodale Weg werden behandeld “belangrijk waren voor grote delen van de universele Kerk – zelfs als men niet overal het standpunt in Duitsland deelde.”

Bisschop Bode zei tegen de KNA dat hij het daarom goed vindt als de katholieke kerk in Duitsland via de Synodale Weg bijdraagt aan de wereldwijde Synode over Synodaliteit die momenteel gaande is en die in 2023 zal worden afgesloten, en dat tijdens het Duitse proces ook andere perspectieven en belangrijke thema’s aan de orde worden gesteld. Hij voegde eraan toe dat het “nuttig” was om zowel met de hoofden van de curiale autoriteiten als met het personeel te spreken.

Het Register heeft vernomen dat ook bisschop Gregor Hanke van Eichstätt de paus een paar dagen eerder privé heeft ontmoet, maar het bezoek werd niet aangekondigd. Bisschop Felix Genn van Münster en kardinaal Rainer Woelki, die een van de meer uitgesproken critici is van de Synodale Weg, zijn naar verluidt op donderdag gezien op weg naar de residentie van de paus in Santa Marta, maar noch het Vaticaan noch hun diocesane media hebben een officiële aankondiging gedaan van het bezoek. Ondertussen was hulpbisschop Rolf Steinhäuser van Keulen, die het aartsbisdom heeft geleid tijdens de afwezigheid van kardinaal Woelki tijdens een verlof van zes maanden dat vorig jaar door paus Franciscus werd aangevraagd, deze week ook in Rome.

Op de vraag of hij kon bevestigen dat deze ontmoetingen deze week hebben plaatsgevonden, wat de redenen van de bisschoppen waren voor hun bezoek en wie van hen een privé-audiëntie had bij de Heilige Vader, antwoordde de mediawoordvoerder van de Duitse bisschoppenconferentie, Matthias Kopp, aan het Register: “Ik kan niets bevestigen”, en adviseerde navraag te doen bij de bisschoppenbureaus zelf. Het Register heeft contact opgenomen met hun mediavertegenwoordigers, maar die hadden bij het ter perse gaan nog niet gereageerd.

De bezoeken volgen op een kritische open brief aan bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, van aartsbisschop Stanislaw Gądecki, voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie. Aartsbisschop Gądecki zei dat hij uiting wilde geven aan zijn “diepe bezorgdheid en ongerustheid over de informatie die onlangs uit sommige kringen van de katholieke kerk in Duitsland is ontvangen”.

Hij voegde eraan toe dat hij “in een geest van christelijke naastenliefde” aan bisschop Bätzing schreef “vol broederlijke zorg”, en waarschuwde de bisschop en zijn Duitse confraters tegen het toegeven aan vijf verleidingen: “Het zoeken van de volheid van de waarheid buiten het Evangelie om; het geloven in de onfeilbaarheid van de sociale wetenschap; het leven met een minderwaardigheidscomplex, veroorzaakt door de druk van de publieke opinie; het corporatieve denken; en het bezwijken voor de druk van de geloofscrisis in de Kerk van Europa.

Kardinaal Woelki’s bezoek

Indirect verbonden met de Synodale Weg was het bezoek van kardinaal Woelki, die naar verwachting op Aswoensdag terugkeert naar zijn post als hoofd van het aartsbisdom Keulen.

Paus Franciscus vroeg de kardinaal afgelopen september verlof te nemen na de publicatie van een rapport over seksueel misbruik van geestelijken in zijn aartsbisdom. Het onderzoek vond geen bewijs dat de kardinaal onwettig had gehandeld met betrekking tot misbruikzaken.

Volgens het Vaticaan echter had kardinaal Woelki volgens het rapport “grote fouten” gemaakt in zijn aanpak van de kwestie en had dit “in belangrijke mate bijgedragen tot een vertrouwenscrisis in het aartsbisdom die veel gelovigen heeft verontrust”.

Sommige kerkelijke bronnen in Duitsland beweren dat de kardinaal een doelwit is geworden van zijn broederbisschoppen die hem uit Keulen willen zien vertrekken, en deze waarnemers zeggen dat zij de fouten die in het rapport tegen hem zijn gevonden, ook al is hij vrijgesproken van onwettig handelen, gebruiken als een middel om hem te verwijderen.

Een andere prominente kerkelijke figuur die dit onlangs deed was kardinaal Jean-Claude Hollerich van Luxemburg, die in een interview deze maand zei dat als hij kardinaal Woelki was, hij zou aftreden (Zie ook deze link, voor vertaald NCR artikel over recente omstreden uitspraken van Kardinaal Hollerich).

Duitse kerkelijke bronnen die kritisch staan tegenover de Synodale Weg hebben het Register verteld dat de aanwezigheid van zoveel Duitse bisschoppen in Rome deze week, met name niet op een ad limina bezoek, ongebruikelijk was en niet alleen wijst op een verlangen om “de controle te behouden” over de Synodale Weg maar ook, van de kant van sommige van deze bisschoppen, om de druk op kardinaal Woelki op te voeren om af te treden. Aangezien de Paus het laatste woord heeft in dergelijke aangelegenheden, zal de kardinaal waarschijnlijk een bezoek hebben gebracht om zijn steun te verwerven.

Kardinaal Woelki heeft te maken met openlijk verzet van sommige van zijn diocesane priesters, alsmede van bisschoppen. De stadsdeken van Düsseldorf, pater Frank Heidkamp, zei onlangs dat veel mensen zich niet konden voorstellen dat de kardinaal terug zou komen. “Het kan niet zo doorgaan als voorheen,” zei pater Heidkamp. “De kardinaal kan niet verder gaan vanaf het punt waarop hij zijn sabbatical heeft genomen. De mensen hebben hun oordeel geveld.”

Gevaarlijk Precedent?

Als hij aftreedt, vooral in tegenstelling tot andere Duitse bisschoppen die op hun post blijven ondanks ergere beschuldigingen, zoals kardinaal Reinhard Marx van München en bisschop Stephan Ackermann van Trier, zou dat een gevaarlijk precedent kunnen scheppen, een precedent dat al aantoonbaar geschapen is toen de paus in december het aftreden van aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs aanvaardde omdat de Heilige Vader zei dat de roddel de aartsbisschop in een positie had gebracht waarin hij niet langer kon regeren.

In een interview met het Register verklaarde Bernhard Meuser, oprichter van de lekengroep “Neuer Anfang” (Nieuw Begin), die kritisch staat tegenover de hervormingsinspanningen van de synode, dat het “natuurlijk beangstigend” is dat bisschoppen “door druk van onderaf” effectief kunnen worden afgezet en dat het “nog beangstigender” is dat confraters zich er duidelijk aan overgeven.

“Zij weten niet dat zij de tak afzagen waarop zij zelf zitten”, aldus Meuser.

Hij meent ook dat het niet het misbruikrapport is dat de kardinaal onaanvaardbaar maakt voor zijn tegenstanders, maar eerder twee redenen: dat hij “zware bezuinigingen” heeft moeten opleggen aan het bisdom vanwege een tekort aan priesters, en “de doorslaggevende reden” dat hij, samen met bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg, “de duidelijkste stem heeft vertegenwoordigd tegen de Synodale Weg.”

Meuser zei dat bisschop Voderholzer weliswaar “nog steeds in een relatief comfortabele positie verkeert, omdat zijn bisdom nogal conservatief is, maar dat Keulen een haaientank is, en zelfs de priesters zeer verdeeld zijn in hun houding tegenover hun opperherder.”

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Pontifical Academy for Life Members’ Support for Assisted Suicide Draws Criticism| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Aartsbisschop Stanislaw Gądecki | Bisschop Felix Genn | Bisschop Franz-Josef Bode  | Bisschop George Bätzing | Bisschop Gregor Hanke | Bisschop Rolf Steinhäuser | Broederlijke correctie | Duitse bisschoppen | Edward Pentin | Duitse synodale weg | Geloofscrisis |  Kardinaal Jean-Claude Hollerich s.j | Kardinaal Rainer Maria Woelki | Minderwaardigheidscomplex | NCRegister | Leken initiatief ‘Neuer Anfang’ Nieuw Begin | Paus Franciscus | Poolse bisschoppenconferentie | Sociale wetenschap | Synodale weg | 

 

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de ‘duitse synodale weg‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel