Volgens kardinaal Sarah ervaart hedendaagse kerk de ‘verleiding van atheïsme’ @NCRegister @Card_R_Sarah

HomeACI Afrika/CNAVolgens kardinaal Sarah ervaart hedendaagse kerk de 'verleiding van atheïsme' @NCRegister...

In essentie, aldus kardinaal Sarah, zoekt het fluïde en praktische atheïsme ‘een compromis tussen waarheid en leugens’. Dat is de grootste verleiding van onze tijd.

ACI Afrika/CNA; Wereld;  15 april 2024

Een deel van de kerkelijke leiders heeft zich gevoegd naar eigentijdse waarden in de naam van een “hedendaagse cultuur” die verwant is aan heidendom, zei kardinaal Robert Sarah vorige week in een toespraak in Kameroen.

Sarah, die op 9 april leden van de Nationale Bisschoppelijke Conferentie van Kameroen (NECC) toesprak, zei dat de Kerk kampt met wat hij omschreef als “praktisch atheïsme”.

“Veel westerse prelaten verstarren van schrik [raken verlamd] bij de gedachte tegen de wereld in te gaan. Ze dromen ervan geliefd te zijn bij de wereld; ze zijn het verlangen kwijtgeraakt om een teken van tegenspraak te zijn”, verzuchtte de in Guinee geboren kardinaal tijdens zijn toespraak tot NECC-leden op de tweede dag van hun 49e plenaire vergadering in het hoofdkwartier van NECC in Mvolyé in het aartsbisdom Yaoundé.

“Ik geloof dat de Kerk in onze tijd de verleiding van het atheïsme ervaart,” zei hij. “Geen intellectueel atheïsme, maar die subtiele en gevaarlijke geestesgesteldheid: vloeibaar en praktisch atheïsme. Dat laatste is een gevaarlijke ziekte, ook al lijken de aanvankelijke symptomen goedaardig.”

“We moeten ons daarvan bewust zijn; dit vloeibare atheïsme stroomt door de aderen van de hedendaagse cultuur. Het noemt zichzelf nooit bij naam maar infiltreert in alles, zelfs in het kerkelijk discours. Het eerste effect ervan is een soort lethargie qua geloof. Het verdooft ons vermogen om te reageren, om dwaling en gevaar te herkennen; het heeft zich door de hele kerk verspreid,” zei hij.

In essentie zoekt het vloeiende en praktische atheïsme, volgens kardinaal Sarah, “een compromis tussen waarheid en leugens. Dat is de grootste verleiding van onze tijd.”

De kardinaal, die tot zijn pensionering in februari 2021 diende als prefect van de Vaticaanse Congregatie (nu Dicasterie) voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, zei dat hij het betreurenswaardig vindt dat kerkelijke leiders ruimte hebben gegeven aan de ondeugd van het “fluïde en praktische atheïsme.”

“We zijn allemaal schuldig aan inschikkelijkheid, aan medeplichtigheid aan deze grote leugen die het vloeibaar en praktisch atheïsme inhoudt,” zei hij. “We doen alsof we christelijke gelovigen en gelovige mensen zijn; we vieren religieuze rituelen, maar in feite leven we als heidenen en ongelovigen.”

Volgens kardinaal Sarah is “vloeibaar en praktisch atheïsme ongrijpbaar en slijmerig. Als je het aanvalt, zal het je verstrikken in zijn subtiele compromissen. Het is als een spinnenweb – hoe meer je er tegen vecht, hoe strakker het om je heen komt te zitten. Vloeibaar en praktisch atheïsme is de ultieme valstrik van de verleider Satan.”

Hij hekelde “verdeeldheid en achterdocht” en zei dat deze ondeugden “overal” in de Kerk aanwezig zijn. “Vloeibaar en praktisch atheïsme leeft van, en voedt zich met, al onze kleine zwakheden, al onze capitulaties en onze compromissen met de leugen ervan.”

“We hoeven geen partijen op te richten in de Kerk; we hoeven onszelf niet uit te roepen tot de redders van deze of gene instelling. Dat zou allemaal bijdragen aan het spel van de tegenstander. Maar ieder van ons kan vandaag beslissen: de leugen van het atheïsme verplaatst zich niet langer via mij; ik wil het licht van het geloof niet langer verloochenen; ik wil niet langer, uit gemakzucht, luiheid of conformisme, licht en duisternis in mij laten samenwonen,” zei hij.

De 78-jarige kardinaal vervolgde, verwijzend naar de beslissing om het licht van het geloof te omarmen: “Als iedereen nederig zou besluiten om dit te doen, zou het systeem van leugens vanzelf instorten, omdat de enige kracht ervan de plaats is die we het in onszelf geven.”

“De geest van het geloof bewaren is afstand doen van alles wat het compromitteert, weigeren de dingen op een andere manier te zien dan door het geloof. Het betekent onze hand in Gods hand laten rusten. Ik ben er diep van overtuigd dat dit de enige mogelijke bron van vrede en zachtmoedigheid is,” zei de kardinaal.

“Onze hand in Gods hand leggen is de garantie voor ware welwillendheid zonder medeplichtigheid, ware zachtmoedigheid zonder lafheid, ware kracht zonder geweld,” vervolgde hij.

Kardinaal Sarah sprak verder zijn afschuw uit over de “bitterheid en partijdigheid” die de Kerk volgens hem hebben “geïnfecteerd”.

“Alleen de geest van geloof kan de basis vormen van echte broederlijke welwillendheid. De wereld is stervende, aangevreten door leugens en rivaliteit. Alleen de geest van het geloof kan haar vrede brengen,” zei Sarah.

Op 4 april riep kardinaal Sarah de lekengelovigen van het Kameroense bisdom Obala op om het gebed prioriteit te geven bij hun dagelijkse taken.

De volgende dag, op 5 april, ging hij voor bij de priesterwijding van 12 mannen, die hij aanspoorde om hun roeping tot het priesterschap “met oplettendheid naar de kudde” te beleven.

Sarah drong er ook bij de katholieke bisschoppen in Afrika op aan om scherp te zijn in het verdedigen van het katholieke geloof en sprak zich uit tegen verdedigers van “bepaalde culturen” tijdens de oktoberzitting van de lopende Synode over Synodaliteit.

Bron: Cardinal Sarah Says Contemporary Church is Experiencing ‘Temptation of Atheism’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

wilt u meer lezen over de ‘Synode over synodaliteit’? Klik hier.

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel