Volgens Massachusetts panel zouden wetten inzake kindermishandeling transgender kinderen moeten beschermen tegen ouders @CNAlive Arnold Tyler

HomeCNAgencyVolgens Massachusetts panel zouden wetten inzake kindermishandeling transgender kinderen moeten beschermen tegen...

Tyler ArnoldWashington D.C., 22 mei 2023 / 15:15 uur

Een overheidsinstantie in Massachusetts vraagt wetgevers om staatswetten omtrent kindermishandeling te herzien om ervoor te zorgen dat ze van toepassing zijn op ouders die hun kinderen niet van het ene naar het andere geslacht laten veranderen.

De Massachusetts Commission on LGBTQ Youth noemde een vermeende toename van transfobie als reden om de staatswetten inzake kindermishandeling aan te passen. De commissie is een officieel staatsagentschap dat aanbevelingen doet aan wetgevers.

“Met de aanzienlijke toename van publieke transfobie over de hele staat heen, koestert de commissie ernstige zorgen over het welzijn van trans- en genderverleggende jongeren thuis, en adviseert dat de staat de huidige wetten rond kindermishandeling en welzijn onderzoekt om ervoor te zorgen dat de unieke situaties waarmee LGBTQ-jongeren worden geconfronteerd, worden aangepakt”, schreef de commissie in een jaarverslag en aanbevelingen voor het fiscale jaar 2024.

“In het bijzonder beveelt de commissie aan dat de staat de mogelijkheid onderzoekt om genderbevestigende beschermingsmaatregelen voor het welzijn van kinderen in de staatswet te codificeren om jongeren en gezinnen beter te ondersteunen,” vervolgde het rapport.

De commissie reageerde niet op een verzoek om commentaar over hoe zo’n wet eruit zou zien, maar de transgenderzorg die kinderen in Massachusetts legaal kunnen krijgen, omvat therapie, puberteitsremmende medicijnen, hormoonbehandelingen en zelfs chirurgische operaties om genitaliën, borsten en testikels aan te laten passen.

Het is onduidelijk of een wijziging van de staatswet ouders zou verplichten hun kinderen alle of slechts enkele van deze procedures te laten ondergaan.

“We moeten ons zorgen maken als staatsambtenaren dwingend opleggen aan ouders hoe zij hun eigen kinderen opvoeden,” vertelde Kate Anderson, directeur van Alliance Defending Freedom (vert.: bondgenootschap ter verdediging van vrijheid) van het Center for Parental Rights (vert.: centrum voor rechten van ouders) aan CNA.

“Ouders hebben het recht en de verantwoordelijkheid om de leiding te hebben over de opvoeding, verzorging en scholing van hun kinderen – een recht dat ook inhoudt dat ze geïnformeerd worden over de worstelingen van hun kinderen met gevoelige onderwerpen als sekse en gender en dat ze hun kinderen helpen volgens hun eigen inzichten,” voegde Anderson eraan toe.

“Deze trend die zich in het hele land voordoet, vooral op scholen, zou alle ouders moeten alarmeren omdat ouders, en niet overheidsfunctionarissen, degenen zouden moeten zijn die met hun kinderen optrekken door deze uitdagingen heen. Ouders kennen hun kinderen beter dan welke schoolambtenaar dan ook, en zij willen het beste voor hun kinderen,” zei ze.

De aanbevelingen van de commissie maken deel uit van een groeiende inspanning om ouders buiten het gesprek te houden over de vraag of hun kinderen sociaal of medisch gezien naar een ander geslacht moeten worden getransformeerd.

Eerder deze maand ondertekende de democraat Jay Inslee, gouverneur van Washington, wetgeving die ouders hun zeggenschap over procedures voor geslachtsverandering ontneemt. Volgens de nieuwe wet mogen opvangcentra informatie achterhouden voor ouders als een kind wegloopt om toegang te krijgen tot dergelijke procedures.

Opvangcentra mogen de afdeling kinderbescherming van de staat inlichten in plaats van de ouders.

In sommige staten houdt het openbare schoolsysteem ook informatie achter voor ouders met betrekking tot de vermeende transgenderidentiteit van een kind.

In de richtlijnen van het California Department of Education voor schooldistricten wordt gesteld, dat “het bekendmaken dat een leerling transgender is [aan ouders, andere leerlingen of leden van het publiek] zonder toestemming van de leerling de antidiscriminatiewet van Californië kan schenden door de kwetsbaarheid van de leerling voor pesterijen te vergroten en tevens het recht van de leerling op privacy kan schenden”.

Dit leidde ertoe dat sommige districten, zoals het Escondido Union School District, beleidsrichtlijnen hebben aangenomen die voorkomen dat leerkrachten ouders vertellen over de vermeende transgender-identiteit van hun kind. Twee leerkrachten van een middelbare school hebben het district aangeklaagd wegens dit beleid.

In sommige staten zijn ook vruchteloze pogingen ondernomen om het ouderlijk gezag in deze zaken af te schaffen.

In 2020 introduceerde Virginia Del. Elizabeth Guzman, D-Dale City, wetgeving die de kindermishandelingswetten van het Gemenebest ook van toepassing zou hebben gemaakt op een ouder die “geestelijk letsel toebrengt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid van het kind”.

Hoewel het wetsvoorstel van Virginia niet duidelijk definieerde wat “geestelijk letsel” zou inhouden, waarschuwden veel tegenstanders dat het brede taalgebruik ouders zou kunnen straffen die weigeren gewenste aanspreekvormen te gebruiken of een identiteit naar eigen voorkeur te erkennen. Hoewel Guzman zei dat dit niet in haar bedoeling lag, haalde het wetsvoorstel het niet in de commissie en besloot ze het niet opnieuw in te dienen.

Anderzijds hebben bijna 20 staten wetgeving aangenomen die artsen verbiedt om geslachtsveranderende procedures uit te voeren op kinderen…

Tyler Arnold

Tyler Arnold Tyler Arnold is stafverslaggever voor het National Catholic Register. Hij heeft eerder gewerkt bij The Center Square en gepubliceerd in verschillende media, waaronder The Associated Press, National Review, The American Conservative en The Federalist.

 

 

Bron: Massachusetts panel says child abuse laws should protect transgender kids from parents | Catholic News Agency


 

 

Wilt u nog meer lezen of horen van de journalist ‘ Tyler Arnold ‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven of onder dit artikel

Wilt u nog meer lezen of horen mbt het ‘ LGTBQ+-dossier‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven of onder dit artikel


230524 ​​| [XLS000] 240414 Post views 538 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel