Volledige tekst: brief van paus Franciscus waarin hij bezorgdheid uit over Duitse Synodale Weg @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsVolledige tekst: brief van paus Franciscus waarin hij bezorgdheid uit over Duitse...

‘Deze commissie beoogt een raadgevend en besluitvormend orgaan op te richten dat volgens de geschetste contouren in het bijbehorende beslisdocument niet te verenigen valt met de sacramentele structuur van de katholieke Kerk.’

Paus Franciscus; Vaticaan; 21 november 2023

Noot van de redactie: Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan vier Duitse katholieke vrouwelijke leken waarin hij zijn “zorgen” uit over de richting van de katholieke kerk in Duitsland. Het volgende is een vertaling van de volledige tekst van de Duitse brief, ondertekend door de paus op 10 november en voor het eerst gepubliceerd door de Duitse krant Welt op 21 november:

Vaticaan, 10 november 2023: Geachte Prof. Westerhorstmann, Geachte Prof. Schlosser, Geachte Prof. Gerl-Falkovitz, Geachte mevrouw Schmidt,

Hartelijk dank voor uw vriendelijke brief van 6 november. U hebt zich tot mij gewend met uw zorgen met betrekking tot de recente ontwikkelingen in de kerk in Duitsland. Ook ik deel deze zorgen over de talrijke en concrete stappen waardoor grote delen van deze lokale Kerk zich steeds verder dreigen te verwijderen van de gemeenschappelijke weg van de universele wereldkerk. Daartoe behoort ongetwijfeld ook de door u genoemde oprichting van de Synodale Commissie, die bedoeld is om een advies- en besluitvormingsraad op te richten die volgens de geschetste contouren in het overeenkomstige beslisdocument niet te verenigen valt met de sacramentele structuur van de katholieke Kerk. Om deze reden werd de oprichting van deze raad verboden door de Heilige Stoel in een brief die ik in een specifieke vorm heb goedgekeurd op 16 januari 2023.

In plaats van “verlossing” te zoeken in steeds weer nieuwe overlegorganen en met een zekere zelfgerichtheid steeds weer dezelfde onderwerpen uiteen te zetten, wilde ik in mijn “Brief aan het Pelgrimerende Volk van God in Duitsland” (Red.Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl) in de noodzaak van gebed, boetedoening en aanbidding in herinnering roepen en ertoe uitnodigen om zich open te stellen en naar buiten te treden om “onze broeders en zusters te ontmoeten, vooral diegenen die te vinden zijn op de drempels van onze kerkdeuren, op straat, in gevangenissen, in ziekenhuizen, op pleinen en in steden” (Nr. 8). Ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons daar de weg zal wijzen.

Ik dank u voor uw theologische en filosofische  werk en voor uw geloofsgetuigenis. Moge de Heer u zegenen en moge de Heilige Maagd Maria u beschermen. Blijf alstublieft doorgaan met voor mij te bidden en voor onze gemeenschappelijke zorg omtrent eenheid.

Verenigd in de Heer,

Franciscus

Bron: Full Text: Pope Francis’ Letter Expressing Concern About German Synodal Way| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


 

Wilt u meer lezen of horen over de ‘Hervormingsagenda van Paus Franciscus’? Klik dan hier , Of gebruik de zoekfunctie achter het vergrootglas, rechts bovenaan deze pagina


231122 | [XLS000] |   231125 post views 225 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel