Vooruitblikken op de vastentijd: tips van father Mike Schmitz voor een vruchtbare periode van boetedoening

HomeInternationaal Katholiek NieuwsVooruitblikken op de vastentijd: tips van father Mike Schmitz voor een vruchtbare...

Vooruitblikken op de vastentijd: tips van father Mike Schmitz voor een vruchtbare periode van boetedoening  @NCRegister @hope_wordsmith

‘We vertrouwen erop dat God onze offers ziet en dat ze een verschil maken.’

Amy Smith; Interviews; 19 februari 2023

Father Mike Schmitz is kapelaan van het Newman Center aan de Universiteit van Minnesota-Duluth en podcastpresentator van het populaire The Bible in a Year en The Catechism in a Year. Hij staat bekend om zijn praktische en bemoedigende adviezen voor katholieken van alle leeftijden. Nu we aan de vastentijd beginnen, vroeg het Register per e-mail advies aan father Schmitz om deze dagen goed te beleven.

In zijn antwoorden van 17 februari gaf father Schmitz zijn kijk op het geven van prioriteit aan Christus in het dagelijks leven, het kiezen van verstandige boete-offers en meer.

Op de recente SEEK-conferentie verzekerde u de aanwezigen: “Jezus is wie hij zegt dat hij is. Alles wat hij zegt is waar, ongeacht wat onze cultuur zegt.” U zei ook: “Onthoud: ‘Geloof is een relatie.’ Ik kan niets anders doen dan ja zeggen tegen de God van de waarheid.” Hoe kunnen deze geruststellingen katholieken helpen in deze boeteperiode?

Een van de eerste dingen die bij mij opkomen als antwoord op deze vraag is de hoeveelheid geloof die gaat zitten in elk gebed dat mij iets “kost”.

Als u zich het verhaal van Jona herinnert, hij reist naar Ninevé met de boodschap: “Over veertig dagen zal Ninevé worden vernietigd”. Als antwoord kiest iedereen ervoor zich te bekeren door zich te hullen in zak en as … iedereen, vanaf de koning tot aan de dieren in de stad. Ik heb vaak nagedacht over wat er wordt meegedeeld door deze fysieke actie: God ziet wat ik doe, en het doet ertoe. Dit is ook wat wij zeggen als we een boeteperiode ingaan. We vertrouwen erop dat God onze offers ziet en dat ze op een of andere mysterieuze wijze een verschil maken.

We weten dat we ons zouden moeten toeleggen op bidden, vasten en aalmoezen geven: Welke praktische tips kunt u geven om katholieken te helpen dit met oprechte intentie te doen en niet te ontmoedigd te raken tijdens het traject?

Ik ben groot voorstander van het kiezen van soorten penitenties van gebed, vasten en aalmoezen die minder willekeurig zijn en meer een essentieel deel van ieders leven. Wat ik hiermee bedoel is: we kiezen vaak een boetedoening op basis van hoe “moeilijk” die lijkt of op het soort uitdaging die het voor ons zou kunnen vormen.

Als een boetedoening ernstig genoeg lijkt (maar misschien niet te ernstig), dan kiezen we die misschien. Maar vaak zijn onze boetedoeningen niet noodzakelijkerwijs verbonden met wat we absoluut nodig hebben. Als het om bidden gaat, kunnen we ons afvragen: “Op welke manier moet ik dichter naar de Heer toegroeien”. Als het om vasten gaat, kunnen we ons afvragen: “Waar moet ik van af komen om vrijer te zijn om de Heer lief te hebben en te dienen?”. En als het gaat om aalmoezen geven, kunnen we ons afvragen: “Waar geloof ik dat ik geroepen ben om te geven of te dienen?”

Het kan nuttig zijn te herkennen hoe hoog de inzet is. We kunnen bijvoorbeeld proberen de vraag onder ogen te zien: “Wat kan ik absoluut niet toelaten in mijn leven als ik de heilige wil zijn die God mij oproept te zijn?”

Aangezien u dit jaar in uw podcast door de Catechismus van de Katholieke Kerk heen gaat, welke gedeelten zijn bijzonder relevant voor de vastentijd?

In de vastentijd zijn we nog steeds bezig met de eerste pijler van de Catechismus, die zich vooral richt op wat we geloven (of het Credo). Daardoor word ik getroffen door het herinnerd worden aan wie wij weten dat God is en hoe hij ons zijn Kerk heeft gegeven als reddend sacrament. Dit geeft mij een groter gevoel van vertrouwen in zijn immanentie en in het feit dat God ons oproept om in dit leven mee te werken aan zijn wil.

Boetvaardig leven is natuurlijk niet gemakkelijk. Hoe zou u katholieken willen bemoedigen die onvermijdelijk zullen worstelen tijdens deze vastenweken, ook al weten ze dat de hoop op Pasen in het verschiet ligt?

Ik denk dat dit neerkomt op twee elementen: weten dat wat we doen er voor God toe doet en boetedoeningen kiezen die er voor ons echt toe doen.

Welk Bijbelvers of welke Bijbelverzen zouden in deze periode geschikt zijn om over na te denken?

1 Korintiërs 11:1  (vert.: Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.)

Naar welke heiligen zou het goed zijn om gedurende deze 40 dagen te kijken?

Ik beveel het boek De navolging van Christus aan.

 

Amy Smith Amy Smith is redactrice van het Register en schrijft artikelen voor de rubriek “Cultuur van het leven”. Gevoed door gebed en koffie schrijft ze met plezier voor het Register over van alles en nog wat, van Jane Austen tot heiligen. Ze is de auteur van The Plans God Has for You: Hopeful Lessons for Young Women (Emmaus Road Publishing, 2020). Haar schrijfwerk is ook verschenen in diverse andere katholieke publicaties. Ze heeft een master in journalistiek en een B.A. in Engels. Vind haar online op Instagram.com/hopefulwordsmith en Twitter.com/hope_wordsmith.

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel