Wanneer werd Jezus geboren? Italiaanse onderzoeker plaatst de geboorte van Christus in december, 1 v.C. @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinWanneer werd Jezus geboren? Italiaanse onderzoeker plaatst de geboorte van Christus in...

Een interview met onderzoeker Liberato De Caro van het Instituut voor Kristallografie van de Nationale Onderzoeksraad in Bari, Italië.


Edward PentinBlogs; 9 december 2020

ROME – Naarmate Kerstmis nadert, ontstaat er vaak discussie over wanneer precies Jezus geboren is. Vond de geboorte echt plaats tijdens de winter in Bethlehem iets meer dan 2.020 jaar geleden? Recent onderzoek van een groep Italiaanse onderzoekers suggereert van wel.

Dr. Liberato De Caro van het Instituut voor Kristallografie van de Nationale Onderzoeksraad in Bari, Italië, die het onderzoek leidde, stelt dat de datum van Jezus’ geboorte kan worden vastgesteld door inzicht te krijgen in de Joodse pelgrimstochten die in die tijd plaatsvonden, en hoe de koppeling daarvan aan Maria’s bezoek aan Elizabeth – en Maria’s reactie op Elizabeth die Johannes de Doper verwachtte, en de dood van Herodes de Grote – erop wijzen dat Jezus’ geboorte plaatsvond in december, in het jaar 1 v. Chr..

Hij licht zijn bevindingen toe in dit interview met het Register, het eerste van een reeks met De Caro, die ook astronomisch bewijs heeft onderzocht van een ster van Bethlehem die zichtbaar was ten tijde van Jezus’ geboorte, en de werkelijke datum van Christus’ kruisiging en verrijzenis.

Dr. De Caro, uw onderzoek heeft aangetoond dat er geldige historische, kalender- en astronomische redenen zijn om de geboorte in de winter van 1 v. Chr. te plaatsen. Kunt u uitleggen hoe u tot deze empirische conclusie bent gekomen?

Mijn studies over de chronologie van Jezus’ leven zijn het resultaat van een vruchtbare samenwerking met Prof. Fernando La Greca, van de afdeling Humanistiek van de Universiteit van Salerno.

Allereerst is het nuttig eraan te herinneren dat de Hebreeuwse kalender lunisolair is (red.: een ‘zongebonden maankalender’). Twaalf maanmaanden duren 11 dagen korter dan een zonnejaar, dus 11 dagen maal drie is gelijk aan ongeveer een maand. Om de Hebreeuwse kalender in overeenstemming te brengen met de seizoenen is het daarom nodig om ongeveer elke drie jaar een 13e maand toe te voegen, aan het eind van het jaar, die in het vroege voorjaar valt. Het jaar met 13 maanden wordt “embolistisch” (red.: soort ‘schrikkeljaar’) genoemd.

Naast dit gegeven is het ook belangrijk te bedenken dat een historische reconstructie van de gebeurtenissen in het leven van Jezus niet de belangrijkste reden is waarom de evangeliën zijn geschreven. Niettemin bevatten ze zeer overtuigende chronologische informatie. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van Jezus aan het begin van de winter. Hoe kan deze informatie rechtstreeks uit de canonieke evangeliën worden afgeleid? Als je erover nadenkt of de chronologische vermelding in het Lucasevangelie dat Elizabeth zwanger was in de zesde maand, ten tijde van de Aankondiging, verband houdt met de tijdsfrequentie van de bedevaartsfeesten in Jeruzalem, dan wordt dit zeer belangrijk met betrekking tot de mogelijke periode van het jaar waarin Jezus geboren zou zijn.

Er vonden namelijk drie bedevaarten plaats: een ten tijde van Pesach, een andere ten tijde van [Joods] Pinksteren (50 dagen na Pesach) en de derde ten tijde van het Loofhuttenfeest (zes maanden na Pesach). Daarom was de maximale periode die kon verstrijken tussen twee opeenvolgende pelgrimstochten zes maanden – van het Loofhuttenfeest tot aan het volgende Pesach – of zeven maanden in geval van embolistische jaren. Lucas merkt op dat Jozef en Maria pelgrims waren overeenkomstig de Mozaïsche wet (Lucas 2:41), die een pelgrimstocht naar Jeruzalem voorschreef op deze drie eerder genoemde feesten.

Wat is de betekenis van de pelgrimstochten?

Het is daarom volkomen aannemelijk te veronderstellen dat als er een pelgrimsfeest was geweest in de periode tussen de aankondiging van de engel aan Zacharia [dat Elizabeth Johannes de Doper zou baren] en de Aankondiging aan Maria, Jozef naar Jeruzalem zou zijn geweest en door de priester Zacharia al op de hoogte zou zijn gesteld van de onverwachte zwangerschap van zijn vrouw Elizabeth, een familielid van Maria, aangezien zij oud was voor het krijgen van kinderen. Zulk belangrijk nieuws kon niet verzwegen worden.

Aangezien Maria ten tijde van de Aankondiging niet op de hoogte was van de zwangerschap van Elizabeth, is het onvermijdelijk dat er minstens vijf maanden voor dat moment geen bedevaart heeft plaatsgevonden, aangezien Elizabeth al in de zesde maand van haar zwangerschap was. Als er bijvoorbeeld drie maanden voor de Aankondiging wel een bedevaart was geweest, zouden Zacharia en Jozef elkaar al in Jeruzalem hebben ontmoet en zou Maria bij hun terugkeer naar Nazareth al op de hoogte zijn gebracht van de zwangerschap van haar bejaarde familielid. Ten tijde van de Aankondiging wist Maria echter van niets. Dat lijkt althans uit het verhaal van Lucas naar voren te komen, na het nieuws van de engel, en omdat de zwangerschap van Elizabeth voor Maria volkomen onverwacht lijkt te zijn.

Wat zegt dit ons?

Dit alles impliceert dat de Aankondiging minstens vijf maanden na een pelgrimsfeest moet hebben plaatsgevonden. Aangezien de intervallen tussen Pesach en Pinksteren, en tussen Pinksteren en het Loofhuttenfeest minder dan vijf maanden zijn, volgt daaruit dat de periode waarin de Annunciatie moet worden geplaatst ligt tussen het Loofhuttenfeest en Pesach, en dat het bezoek van de engel aan Maria noodzakelijkerwijs pal voor Pesach moet vallen. Het Joodse Pesach startte het liturgische jaar en viel in de eerste volle maan van de lente – gewoonlijk eind maart, begin april. Als we daar de negen maanden van de duur van een zwangerschap bij optellen, komen we uit op eind december, begin januari. De geboorte van Christus kan dus werkelijk hebben plaatsgevonden in de periode van het jaar die door de eeuwen heen is overgeleverd door de traditie van de kerken van het Westen en het Oosten.

Hoe heeft u, gezien deze historische achtergrond van Jezus’ geboorte, het exacte geboortejaar van Jezus vastgesteld?

Wat het geboortejaar van Jezus betreft, bestaat er een lange traditie van kerkvaders die convergeert naar de conventionele datering van het begin van de christelijke jaartelling. Sinds de studie van E. Schürer eind 1800 is de mening van veel historici echter veranderd. In feite vertellen de evangeliën (Mattheüs 2:1) ons over de zogenoemde afslachting van de onschuldigen door Herodes de Grote in een poging de pasgeboren Jezus uit de weg te ruimen. Herodes moest dus nog in leven zijn in het jaar waarin Jezus werd geboren. Volgens historicus Josephus Flavius stierf Herodes de Grote na een maansverduistering die zichtbaar was vanuit Jeruzalem. De astronomie wordt dus nuttig om zijn dood en dus het geboortejaar van Jezus te dateren.

  1. Schürer, die geen astronoom was, doorzocht de astronomische almanakken van zijn tijd en vond een maansverduistering, zichtbaar vanuit Jeruzalem in maart, in 4 v.Chr. Uit deze astronomische gegevens en andere historische overwegingen leidde Schürer de sterfdatum van Herodes af, in 4 v.C.. Sindsdien is de berekening van het begin van de christelijke jaartelling, ongeveer 14 eeuwen geleden gemaakt door Dionysius Exiguus, in twijfel getrokken en tegenwoordig wordt aangenomen dat de geboorte van Jezus ten minste in 5 v.C. zou hebben moeten plaatsvinden.

Echter, een nauwkeurige astronomische analyse van de mogelijke maansverduisteringen in verband met de dood van Herodes de Grote – nu mogelijk dankzij de studies van de astronoom B.E. Schaefer en een meer gedetailleerde beschrijving van de fysische mechanismen die de zichtbaarheid van dergelijke astronomische verschijnselen voor het blote oog beperken – laat zien dat de verduistering van 4 v.C. een zeer geringe kans zou hebben gehad om door waarnemers te worden opgemerkt. Aan het eind van de jaren 1800, toen Schürer zijn onderzoek uitvoerde, was het niet bekend dat een gedeeltelijke verduistering zoals die van 4 v.C. niet zichtbaar zou zijn voor het blote oog…

De onzichtbaarheid voor het blote oog van de maansverduistering van 4 v. Chr. werd pas in de jaren negentig aangetoond. Helaas maken hedendaagse historici, hoewel zij meer dan hun vroegere collega’s toegang hebben tot de ontdekkingen van andere – met name wetenschappelijke – disciplines, niet altijd gebruik van deze studies, in dit geval astronomische, en blijven zij vasthouden aan onderzoeksresultaten die meer dan een eeuw oud zijn en die vandaag de dag zelfs als achterhaald kunnen worden beschouwd.

Uiteindelijk leidt de zoektocht naar een van de maansverduisteringen die 2000 jaar geleden in Judea werkelijk zichtbaar was, op basis van een zo nauwkeurig mogelijke analyse van de zichtbaarheid met het blote oog, geplaatst in relatie tot andere chronologische en historische elementen die zijn afgeleid uit de geschriften van Josephus Flavius en de Romeinse geschiedenis, tot één mogelijke oplossing – namelijk een datering van de dood van Herodes de Grote in 2-3 na Christus, verenigbaar met het conventionele begin van de christelijke jaartelling – dat wil zeggen dat de geboorte plaatsvond aan het eind van het jaar 1 vóór Christus.

Dit interview is vertaald uit het oorspronkelijke Italiaans.

Verder lezen:

  1. La Greca en L. De Caro, “De datering van Herodes’ dood en het begin van de christelijke jaartelling,” Annales Theologici 33 (2019), 11-54: ifpress-ecommerce.com/ojs/index.php/ATh/article/view/353
  2. De Caro en F. La Greca, “The dating of the beginning of the Christian Era,” in Octavian Augustus a philosopher in politics. Studies over het vorstendom en het begin van het christelijk tijdperk, onder redactie van F. La Greca, Licosia Edizioni, Ogliastro Cilento (SA), 2020, pp. 95-255: amazon.it/OTTAVIANO-AUGUSTO-FILOSOFO-POLITICA/dp/B089M54WYT/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1606663819&sr=8-1

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron:When Was Jesus Born? Italian Researcher Puts Christ’s Birth in December, 1 BC| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden:  | Astronomie | Astronomisch bewijs ster van Bethlehem | De Nationale onderzoeksraad Bari | Edward Pentin | Geboorte van Christus | Liberato de Caro | NCRegister | Studie van E. Schürer | Studies van de astronoom B.E. Schaefer |


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.


221210 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel