Wie is Benedictus XVI? Kardinaal Filoni deelt zijn getuigenis

HomeInternationaal Katholiek NieuwsWie is Benedictus XVI? Kardinaal Filoni deelt zijn getuigenis

“Ik kan in de eerste plaats getuigen van zijn diepgaande en zeer hoge morele en intellectuele eerlijkheid.”

Cardinal Fernando Filoni | Vatican | 28 Januari 2022

Wie is Benedictus XVI? Dat is de vraag die de laatste dagen bij velen opkomt; dagen van groot lijden voor hem en voor de Kerk.

Aan het begin van zijn pontificaat in 2005, wilde hij zeggen dat hij zichzelf zag als een nederige dienaar in de wijngaard van de Heer, denkend aan de gelijkenis uit het Evangelie van Matteüs (21:33-43). In die gelijkenis bekritiseert Jezus het gedrag van hen die door hun ontrouw de wijngaard, die met opoffering en toewijding is aangeplant, ruïneren. In die wijngaard, die God liefhad, had de eigenaar arbeiders gestuurd om ervoor te zorgen dat hij goed gecultiveerd werd. De wijngaard behoorde hem toe en de arbeiders hadden er zorg voor moeten dragen en er geen bezit van moeten nemen.

Ik heb Benedictus XVI vooral persoonlijk gekend omdat hij mij aan het begin van zijn pauselijk ambt naar Rome had geroepen vanuit de Filippijnen, waar hij mij een jaar eerder had aangesteld als zijn pauselijke vertegenwoordiger.

Ik herinner me onze eerste ontmoeting nog goed; het was begin juli 2007. Hij had mij aangesteld als plaatsvervanger (sostituto) van het Staatssecretariaat, dat wil zeggen, een van zijn naaste medewerkers. Daardoor kon ik hem minstens één keer per week bezoeken om te praten over de zaken die hem na aan het hart lagen en om gepaste begeleiding te krijgen over vele aspecten van het leven van de Curie en de Kerk.

Het ambt van plaatsvervanger werd ook belast met de organisatie van pauselijke reizen, zodat ik gedurende de vier jaar dat ik in functie was, voordat ik tot prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren werd benoemd, de gelegenheid had hem te vergezellen naar de verschillende landen waar hij zijn apostolische reizen maakte.

In die jaren kwam de kwestie van pedofilie in de Kerk op virulente wijze naar voren. Het was niet bekend in de termen waarin het sindsdien geleidelijk aan naar voren is gekomen. Maar het was mij altijd duidelijk dat Benedictus XVI bereid was om het met vastberadenheid tegemoet te treden.

Ik kan daarbij in de eerste plaats getuigen van zijn diepe en zeer hoge morele en intellectuele eerlijkheid.

Paus emeritus Benedictus XVI | (c) Paul Badde/CAN

Deze is onbetwistbaar, ook al is er geen gebrek aan diegenen die vandaag tegen hem tekeergaan. Zij zijn vrij om dat te doen, maar ik kan bevestigen dat ik in hem nooit een schaduw of een poging heb gevonden om iets te verbergen of te minimaliseren. Evenmin kan zijn gevoeligheid voor zaken met een diep moreel besef worden verward met onzekerheid of iets anders.

Ik ken ook zijn immense ontreddering bij ernstige kerkelijke vraagstukken, en ik herinner mij duidelijk een uitdrukking die hij placht uit te spreken met een diepe zucht: “Hoe ondoorgrondelijk is de afgrond waarin wij vallen door menselijke ellende!” Dit benauwde hem ten zeerste en soms zweeg hij lange tijd – des te meer als deze menselijke ellende de mensen van de Kerk trof.

Paus Benedictus XVI op 28 augustus 2010. L’Osservatore Romano/VaticaanMedia

Hij had een merkbare gevoeligheid voor de slachtoffers. Toen hij, ter voorbereiding van apostolische reizen (naar de Verenigde Staten, Australië, enz.) verzoeken ontving voor ontmoetingen met slachtoffers van misbruik, vertelde hij mij daarover; hij wilde weten hoe ik dacht over de manier waarop aan deze verzoeken tegemoet kon worden gekomen.

Ik kan bevestigen dat hij twee dingen adviseerde die voor hem zeer belangrijk waren.

1) Diep respect voor de slachtoffers wier identiteit moest worden gevrijwaard; daarom wilde hij dat de ontmoetingen ver van de blik van camera’s of andere visuele instrumenten zouden plaatsvinden. Hij wilde geen toeschouwers, maar hij wilde dat ik behoorde tot de zeer weinigen die discreet aanwezig waren.

2) Hij wilde niet dat de bijeenkomst een soort “audiëntie” zou zijn, met een simpele handdruk en een snelle blik, maar een echte gebedsbijeenkomst; het moest een geestelijke dimensie hebben en plaatsvinden voor God, aan wie men genade moest smeken.

Daarom aanvaardde hij het idee dat de bijeenkomsten moesten plaatsvinden in de kapel, voor de Heilige Eucharistie. Zo bad hij na enkele minuten gebed met de slachtoffers, na enkele zware emotionele momenten, met hen het Onze Vader; hij had aandacht voor ieder van hen, luisterde met zichtbare en voelbare ontroering, en vertrouwde aan het eind aan ieder een rozenkrans toe.

Paus Benedictus XVI zwaait tijdens de Algemene Audiëntie op 11 september 2005 op het Sint-Pietersplein. | © L’Osservatore Romano/Vaticaanse media

Bij die ontmoetingen was er niet alleen het gevoel van vernedering van de slachtoffers, maar ook de vernedering van een man van de Kerk die zich nooit had kunnen voorstellen dat zulke vernederende daden konden gebeuren, en die nu toch de balsem van een gebed en de opluchting van solidariteit aanbood in de naam van die God die zich vernederd had en de menselijke toestand en haar zonden op zijn schouders had genomen.

In elke ontmoeting was er altijd een ware erkenning dat het menselijke en het geestelijke geschonden waren. Er was altijd de toevertrouwing aan God door diep bewogen broeders en zusters; er was een verzoek om vergeving van de hele Kerk aan God, en er was een verbintenis waarbij Benedictus XVI barmhartigheid en gerechtigheid liet samengaan. Dat deed hij met stappen die voorheen niet bestonden.

Dit is de Benedictus XVI die ik van dichtbij heb gekend. Een “herder“, een “arbeider” in de wijngaard van de Heer, die in zijn hart – altijd – een diepe “zorg had voor alle Kerken” en voor een geteisterde, gevallen en goddeloze mensheid, in overeenstemming met wat hij zei toen hij op die verre middag van 25 april 2005 de basiliek van de H. Paulus buiten de Muren bezocht, waar de “Apostel der heidenen” rust (Genade van het Apostelschap)

Kardinaal Fernando Filoni is de grootmeester van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd door ACI Stampa, CNA’s Italiaanstalige nieuwspartner.

Keywoorden –  Apostolisch dienstwerk | Barmhartigheid en Gerechtigheid | Empathie | Genade van het Apostelschap | Gevallen en goddeloze mensheid | Kardinaal Fernando Filoni | Kindermisbruik | NCRegister | Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem | Paus Benedictus XVI | Pedofilie |

 

Bron: https://www.ncregister.com/cna/who-is-benedict-xvi-cardinal-filoni-shares-his-testimony

Als u meer wilt lezen of horen, over bijvoorbeeld Kardinaal Filoni  klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel