Wij zullen Frans rapport over seksueel misbruik niet imiteren’, zegt Italiaanse bisschop die verantwoordelijk is voor de bescherming van minderjarigen @NCRegister @Solena_Tad

HomeInternationaal Katholiek NieuwsWij zullen Frans rapport over seksueel misbruik niet imiteren', zegt Italiaanse bisschop...

Aartsbisschop Lorenzo Ghizzoni betwistte tijdens een conferentie in Rome ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel misbruik de legitimiteit van commissies die zijn “samengesteld uit mensen die niets weten over het leven van de Kerk”.

Solène Tadié’Blogs; 1 december 2022

Er is een niet eerder vertoonde twijfel geuit aan de geloofwaardigheid van het in 2021 uitgebrachte Franse rapport over seksueel misbruik in de katholieke kerk – ditmaal door de afgevaardigde van de nationale commissie van Italiaanse bisschoppen voor de bescherming van minderjarigen.

Aartsbisschop Lorenzo Ghizzoni van Ravenna-Cervia in Noord-Italië maakte tijdens een conferentie op 19 november, met als thema “Aan de kant van de slachtoffers”, duidelijk dat het Italiaanse evaluatieproces van de behandeling van gevallen van seksueel misbruik in het verleden niet de methodologie van het Franse rapport zou volgen, dat volgens hem “schade heeft aangericht” en “geen navolging verdient”.

Verwijzend naar een persconferentie in Rome op 17 november, waar de eerste versie van het rapport over de bescherming van minderjarigen in Italiaanse bisdommen werd besproken, maakte aartsbisschop Ghizzoni melding van “agressieve journalisten” die aandrongen op schattingen van het aantal gevallen van misbruik in de afgelopen decennia.

De conferentie over seksueel misbruik, georganiseerd door het bisdom Rome in de Pauselijke Universiteit van Lateranen, vond plaats ter gelegenheid van de Nationale Gebedsdag van de Italiaanse Kerk voor de slachtoffers en overlevenden van seksueel misbruik. Het werd bijgewoond door overlevenden van seksueel misbruik die hun getuigenissen deelden, alsook door kerkelijke functionarissen zoals kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van het bisdom Rome, en hulpbisschop Baldassarre Reina, Don Fortunato Di Noto, de voorzitter van de anti-pedofilievereniging Meter, en Vittoria Lugli, diocesaan vertegenwoordiger van de Dienst voor de bescherming van minderjarigen.

In een nauwelijks verholen verwijzing naar de Franse onafhankelijke commissie voor seksueel misbruik in de kerk (CIASE), die zich richtte op de periode tussen 1950 en 2020, zei aartsbisschop Ghizzoni dat “[de Italiaanse bisschoppenconferentie] geen dataprojecties of steekproeven zal verrichten zoals in andere kerkelijke onderdelen wordt gedaan, met cijfers die degenen die tweedracht willen zaaien plezieren.”

Hij bekritiseerde de methodologie van het Franse rapport om het proces van evaluatie en rapportage toe te vertrouwen aan externe commissies “samengesteld uit mensen die niets weten over het leven van de Kerk, en wier vermeende objectiviteit louter zou liggen in het feit dat zij noch bisschoppen, noch priesters, noch gelovigen zijn.”

Aartsbisschop Ghizzoni bevestigde de weigering van de Italiaanse bisschoppenconferentie om een “nationale commissie” in te stellen, zoals het geval was in Frankrijk, en beweerde dat zij “niet geïnteresseerd zijn in het aan de schandpaal nagelen van priesters en bisschoppen”.

Daarentegen benadrukte hij dat de bisdommen “meer en meer moeten samenwerken met andere instanties die ter plaatse actief zijn om het verschijnsel seksueel misbruik tegen te gaan”.

Deze scherpe opmerkingen, hoewel niet expliciet gericht tegen de Franse bisschoppen, bleven niet onopgemerkt aan de andere kant van de Alpen, en werden door de Franse katholieke krant La Croix bestempeld als een “frontale kritiek op de CIASE” door de Italiaanse aartsbisschop.

Hoewel deze kritiek van een prominent lid van de kerkelijke hiërarchie op internationaal niveau inderdaad ongekend was, zijn de methodologie van het rapport van de CIASE en de onafhankelijkheid van de leden ervan sinds de publicatie ervan in Frankrijk herhaaldelijk in twijfel getrokken.

Afgelopen november, een maand na de publicatie van het rapport, stuurden acht leden van de prestigieuze Franse katholieke Academie paus Franciscus een studie van 15 pagina’s waarin zij het gebrek aan wetenschappelijk gehalte van het door de commissie geleide onderzoek in twijfel trokken, met name wat betreft de methodologie van het kwantitatieve onderzoek dat leidde tot de betwiste schatting van 330.000 slachtoffers van seksueel misbruik. De ondertekenaars betwistten ook het “verhaal van een ‘systemisch karakter'”, dat volgens hen “de basis legt voor voorstellen om de kerk als instituut ten val te brengen.”

In een interview met het Register in januari 2022 waarschuwde de katholieke filosoof en lid van de Academie Pierre Manent dat deze “systemische” dimensie het instituut van de Kerk zelf in twijfel trok, en dat de aanbevelingen van de CIASE-leden zouden kunnen leiden, zo niet tot de ondergang van de plaatselijke Kerk, dan toch tot de delegitimering ervan als spirituele instelling, en tot de deconstructie van de figuur van de priester.

Het document van de katholieke Academie was voor de Heilige Vader aanleiding om de privé audiëntie te annuleren die hij een maand later aan de leden van de CIASE-commissie zou verlenen.

 

Solène Tadié – NCRegister   

Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitsers en groeide op in Parijs. Na haar afstuderen aan de universiteit van Roma III met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 ging ze deel uitmaken van L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelordiploma filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van father Robert Sirico van het Acton Institute. Solène is op twitter te volgen onder @Solena_Tad

 

Bron: ‘We Won’t Imitate France’s Report on Sexual Abuse,’ Says Italian Bishop Responsible for Protection of Minors| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | Aartsbisschop Lorenzo Ghizzoni | Frankrijk | Franse onafhankelijke commissie voor seksueel misbruik in de kerk (CIASE) | Misbruikcrisis in de kerk | NCRegister | Pierre Manent | Solène Tadié |


Wilt u meer lezen over ‘Misbruikcrisis in de kerk’? Klik dan hier.

Wilt u meer vertaalde artikelen lezen zoals bijvoorbeeld van de katholieke journaliste  ‘Solène Tadié‘? Klik dan hier, gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel of gebruik de zoekfunctie van de website (het vergrootglas rechtsboven aan de pagina) 


221203 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel