Zelfmoord in slow motion @NCRegister Donald DeMarco

HomeDonald DeMarcoZelfmoord in slow motion @NCRegister Donald DeMarco

COMMENTAAR: De verwerping van het natuurlijke door de westerse samenleving komt voort uit een verwerping van het bovennatuurlijke.

Donald DeMarcoVS; 21 april 2023

In zijn boek Preface to Religion uit 1946 stelde de eerbiedwaardige Fulton Sheen dat “de grootste vijand van Amerika niet van buitenaf komt, maar van binnenuit, en die vijand is haat: haat tegen rassen, volkeren, klassen en religie”. Als Amerika ooit sterft, zal dat niet zijn door verovering maar door zelfmoord.”

Politieke oplossingen zijn niet effectief omdat “ze onze harten onveranderd laten”, zei Eerwaarde Fulton.

Alles wijst erop dat die haat is toegenomen op elk van de niveaus waarnaar de aartsbisschop verwijst.

In zijn boek uit 1973, Sexual Suicide, betoogt George Gilder dat Amerika zelfmoord pleegt omdat het geslachtelijke gemeenschap heeft losgekoppeld van liefde en voortplanting.

“Seks is,” schrijft hij, “de levenskracht – en samenhangende impuls – van een volk, en hun eigenlijke karakter wordt diepgaand beïnvloed door de manier waarop seksualiteit wordt gehanteerd, gesublimeerd, uitgedrukt, ontkend en gepropageerd. Wanneer seks wordt gedevalueerd, tot propaganda wordt en misvormd, zoals nu het geval is, neemt de kwaliteit van ons leven af en verslechtert onze sociale samenhang.”

Dienovereenkomstig wordt geslachtsgemeenschap, tenzij seks en voortplanting met elkaar verbonden zijn, op zijn minst symbolisch en psychologisch, zo redeneert Gilder, “een soort doelloze copulatie die weinig te maken heeft met diepere onderstromen van seksualiteit en liefde die een leefgemeenschap naar de toekomst leiden”.

Samen hebben aartsbisschop Sheen en Gilder de wortels van deze neiging tot slow-motion zelfmoord respectievelijk gelokaliseerd in een afwijzing van het bovennatuurlijke en een afwijzing van het natuurlijke. God schiep twee geslachten. Hij schiep geen seksloos menselijk wezen, of een verscheidenheid aan verschillende geslachten. God schiep hen mannelijk en vrouwelijk.

Volgens Margaret Mead: “Als een menselijke samenleving – groot of klein, eenvoudig of complex, gebaseerd op de meest rudimentaire vorm van jagen en visvangst, of op de hele uitgebreide uitruil van gefabriceerde producten – wil overleven, moet zij een patroon van sociaal leven hebben dat in overeenstemming is met de verschillen tussen de seksen.”

In de huidige wereld zijn haat en een ontkenning van de verschillen tussen de seksen samengesmolten tot een formidabele verdeeldheid binnen de Amerikaanse samenleving. Yusra Khogali, een medeoprichtster van Black Lives Matter, heeft opgemerkt dat “witte ppl (mensen) recessieve genetische defecten zijn. Dit is een feit,” en dat “witte ppl ‘blanke suprematie’ nodig hebben als een mechanisme om hun overleving als volk te beschermen, omdat het enige wat ze kunnen is zichzelf produceren.” Eerder dit jaar riep ze voor het Amerikaanse consulaat in een microfoon: “Justin Trudeau is een witte racistische (supremacistische) terrorist.”

Wendy Ashby is een schoolbestuurder voor katholieke scholen in Waterloo, in Ontario. Van haar is de verklaring opgetekend: “Het gevaarlijkste wezen op aarde is de Witte Christelijke Man. Ze zijn [sic] een bedreiging voor iedereen die hen niet is.” Naomi Washingon-Leapheart is adjunct-professor theologie aan de Universiteit van Villanova. Zij is een zwarte lesbische LGBTQ activiste die “het einde van wit christelijk Amerika” ondersteunt.

Deze drie mensen – die een duidelijke vijandigheid koesteren tegen mensen die wit zijn, gewoon omdat ze wit zijn – bekleden gezagsposities. Het zijn geen willekeurig gekozen individuen die opvoeders niet serieus nemen. Zij bevinden zich in posities om studenten te beïnvloeden en de dubbele problematiek van haat en een onnatuurlijke benadering van menselijke seksualiteit te versterken. Zij dragen, ongetwijfeld zonder het te beseffen, bij aan de verdere erosie van de Amerikaanse samenleving en aan de morele ondergang van Amerika.

In Shakespeare‘s Macbeth denkt de dokter van Lady Macbeth na over de hebzucht die zowel haar als haar man’s leven heeft verwoest. Zijn woorden zouden ter harte moeten worden genomen door Amerikanen die invloedrijke posities in de samenleving bekleden: “…onnatuurlijke daden brengen onnatuurlijke problemen voort: aangetaste geesten zullen hun geheimen opbiechten aan hun dove kussens. Zij heeft het goddelijke meer nodig dan een dokter. God, God vergeef ons allen.”

De dokter overpeinst in een staat van hulpeloosheid. Hij begrijpt maar al te goed dat noch de geneeskunde, noch de politiek de problemen zouden kunnen oplossen die Macbeth en zijn vrouw ten val brachten. In King Lear herinnert Shakespeare ons er nogmaals aan dat slechte daden onvermijdelijk slechte resultaten zullen opleveren: “De goden zijn rechtvaardig en maken van onze aangename ondeugden instrumenten om ons te kwellen.”

Met de wil van God en de ordening van de natuur kan niet worden gespot zonder nare gevolgen. Met de zegen van politieke correctheid op hoge plaatsen is het gemeengoed geworden, dat iemand het recht heeft te doen waar hij zin in heeft zonder repercussies. Geslachtsveranderingen, inclusief gevaarlijke chirurgische ingrepen voor kinderen, hebben geleid tot gewelddadige botsingen tussen critici en verdedigers van geslachtsverandering. De nieuwe zonde is om “transfoob” te zijn. LGBTQ vlaggen wapperen op katholieke campussen. Zwangerschapscentra die vrouwen die voor het leven kiezen erkenning geven en bijstaan worden vernield, evenals honderden katholieke kerken.

Zij die om tolerantie smeekten, worden, als ze eenmaal hun zin hebben gekregen, gewelddadig intolerant tegenover hun ontvangers. Vals wordt eerlijk, zoals de heksen van Shakespeare verkondigen, terwijl eerlijk vals wordt. Het is geen kwestie van toegeven aan de andersdenkenden, maar van hen wapens in handen geven. Zich uitspreken tegen immoraliteit wordt nu gedefinieerd als haatzaaien. Zij die God verwerpen en proberen de menselijke seksualiteit te veranderen in louter een speeltje – of erger nog, een politiek statement – zullen geen dialoog verdragen.

Waren aartsbisschop Sheen en Gilder profetisch? Of waren ze gewoon oplettend? De ziekte ontpopt zich voor onze ogen. En Christus heeft een woord voor de wijzen:

“Maar gezegend zijn uw ogen, omdat zij zien; en uw oren, omdat zij horen. Want waarlijk, Ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen verlangden te zien wat gij ziet, en het niet zagen, en te horen wat gij hoort, en het niet hoorden” (Matteüs 13:16-17).

Donald DeMarco – Donald DeMarco, Ph.D., is Senior Fellow van Human Life International. Hij is professor emeritus aan de St. Jerome’s University in Waterloo, Ontario, een adjunct-professor aan het Holy Apostles College in Cromwell, Connecticut, en een vaste columnist voor St. Austin Review. Zijn laatste werken, How to Remain Sane in a World That is Going Mad; Poetry that Enters the Mind and Warms the Heart; en How to Flourish in a Fallen World zijn verkrijgbaar via Amazon.com. Enkele van zijn recente geschriften zijn te vinden op Human Life International’s Truth and Charity Forum. Hij is de Catholic Civil Rights League ontvanger van 2015 van de prestigieuze Exner Award.

Bron: Suicide in Slow Motion| National Catholic Register (ncregister.com)


 

Keywoorden: Donald de Marco | Genderideologie | George Gilder | Geslachtsveranderende operatie | Het bovennatuurlijke | Ideologische haat | Immoraliteit | LGBTQ+-dossier | Macbeth  | Margaret Mead | Mgr. Fulton Sheen | NCRegister | Pro-life | Seks en voortplanting | Seksualiteit | Seksualiteit en vruchtbaarheid | Seksuele revolutie | Sociale samenhang | Vruchtbaarheid | William Shakespeare | Zelfmoord van de mensheid| 


Wilt u meer lezen van ‘Donald DeMarco‘? Klik dan hier

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Het bovennatuurlijke’? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Genderideologie‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Vruchtbaarheid’? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel


230424 | [XLS000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel